Třetina pacientů hospitalizovaných s covid-19 má rok po infekci změny v plicích

Třetina pacientů hospitalizovaných s covid-19 má rok po infekci změny v plicích 1

Zatímco většina pacientů s covid-19 dosáhla úplného uzdravení, někteří během období studie stále vykazovali známky sníženého fungování plic.

Nedávná studie provedená výzkumníky z University of Southampton ve spolupráci s těmi z čínského Wu-chanu zjistila, že až u třetiny pacientů hospitalizovaných s covid-19 byly o rok později patrné známky dopadu nemoci na jejich plíce. Výsledky studie byly publikovány v časopise The Lancet Respiratory Medicine.

 „Vypadalo to, že většina pacientů s těžkou pneumonií při covid-19 se plně uzdravila, i když u některých pacientů to trvalo mnoho měsíců,“ uvedl Mark Jones, spoluautor studie. „U žen bylo pravděpodobnější při testech trvalé snížení plic funkce plic. Ale je potřeba další zkoumání, abychom pochopili, zda existuje rozdíl v pohlaví v tom, jak se pacient zotavuje. Také zatím nevíme, co se stane déle než 12 měsíců, což bude vyžadovat průběžnou studii.“

V rámci studie sledoval tým výzkumníků 83 pacientů s covid-19 poté, co byli propuštěni z nemocnice. Sledování bylo prováděno po 3, 6 a 12 měsících. Při každém dalším sledování účastníci podstoupili klinické hodnocení, včetně měření toho, jak dobře fungují jejich plíce, testu chůze a CT hrudníku. Zjištění ze studie ukázala, že po dobu 12 měsíců většina pacientů vykazovala zlepšení symptomů, zátěžové kapacity a změn na CT souvisejících s covid-19. Na konci sledovaného období se většina úplně uzdravila. Avšak třetina účastníků nadále vykazovala snížené fungování plic, zejména to, jak účinně jejich plíce přenášely kyslík do krve. Navíc asi čtvrtina účastníků měla na CT známky změn v plicích.

„Náš výzkum přináší důkazy, že je nutné rutinní sledování dýchání u pacientů hospitalizovaných s pneumonií při covid-19,“ uvedla spoluautorka studie Yihua Wang. „Vzhledem k době, kterou někteří pacienti potřebují k zotavení, to vypadá, že je nutný výzkum, zda programované cvičení pomůže pacientům se rychleji zotavit. Náš výzkum zdůrazňuje potřebu strategií léčby, aby se zabránilo rozvoji dlouhodobých plicních změn souvisejících s covid-19.“