Muzea a galerie ve Vídni

Muzea a galerie ve Vídni 1

Vídeň nepochybně patří k nejkrásnějším historickým městům Evropy a dlouho představovala jedno z nejvýznamnějších kulturních center kontinentu. Coby sídlo rodu Habsburků, který vládl asi 700 let, přitahovala Vídeň přední kreativní mysli z celé říše. Dnes je její bohaté dědictví oslavováno v mnoha pozoruhodných muzeích (je jich více jak 100) a prvotřídních galerií umění ve městě. Mnohé nejlepší instituce jsou snadno pěšky dobře dostupné z vnitřního města, které je přizpůsobeno pro pěší a nabízí spoustu turistických atrakcí, možností nakupování a restaurací světové úrovně. Zde uvádíme přehled nejlepších muzeí a galerií umění ve Vídni.

 

Uměleckohistorické muzeum ve Vídni

Uměleckohistorické muzeum (Kunsthistorisches Museum), jehož vrchol zdobí bronzová socha Pallas Athény, ukrývá jednu z nejvýznamnějších sbírek umění na světě. V současném sídle se muzeum nachází od roku 1891 a k jeho předním expozicím patří Egyptsko-orientální sbírka, Sbírka řeckých a římských starožitností, Sbírka soch a dekorativního umění, Sbírka mincí, a samozřejmě její rozsáhlá sbírka obrazů. K hlavním atrakcím egyptské sbírky patří kamenné sarkofágy pocházející z let 600-100 př.n.l., malované dřevěné rakve z období 1100-100 př.n.l., a také mumie v malovaných obalech a se zlacenými maskami. Řecké a římské sbírky jsou neméně působivé a obsahují řadu uměleckých děl a mozaik. Rozsáhlá sbírka muzea zahrnuje díla od Dürera, Rubense, Rembrandta, Raffaela, Tiziana a Michelangela. K dispozici jsou komentované prohlídky včetně možnosti soukromé prohlídky konkrétních sbírek. K dispozici je také audioprůvodce a muzeum nabízí přednášky a workshopy pro veřejnost. Nejvýznamnější díla v zahlcujících sbírkách Vám představí komentovaná prohlídka Uměleckohistorického muzea Vídně a Císařské klenotnice. Při ní si můžete prohlédnout muzeum a spatřit korunní klenoty a další poklady nedozírné ceny kdysi patřící rodu Habsburků.

Adresa: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

 

Rakouská galerie Belvedere

V krásném paláci Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere) je umístěna jedna z předních sbírek obrazů ve Vídni. K nejzajímavějším exponátům patří řada mistrovských prací od středověku přes baroko až do moderní doby. Galerie vyniká především díly rakouských malířů stylu secese a hnutí Fin de Siecle, jako je Egon Schiele a Gustav Klimt. Galerie nabízí největší sbírku Klimtových obrazů na světě včetně jeho nejznámějšího díla Polibek. Tyto vynikající sbírky však nejsou jedinou zdejší atrakcí a téměř je zastiňují velkolepé budovy Belvederu samotné, především Horní palác, kde je vystavena většina umění. V přízemí se nachází nádherný štukový strop podpíraný sochami atlantů, zatímco schodiště vedoucí nahoru je zdobeno štukovým refiéfrem a nástěnnými freskami. Jak Carlonův sál, tak dvoupatrový Mramorový sál mají nádherné stropní fresky. V Belvederu s jeho paláci, zahradami a sbírkami v  galeriích můžete snadno strávit celý den. Abyste ušetřili čas, je dobré si rezervovat vstupenky předem do vybrané galerie na jejích stránkách.

Adresa: Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien

 

Hofburg a Sisi Museum 

Muzea a galerie ve Vídni 2

Pokoje a salony v Hofburgu, císařském paláci Habsburků, jsou plné uměleckých klenotů. Spolu s obrazy k vystaveným dílům patří vzácný dekorativní porcelán, křišťál, textilie, nábytek, stříbro a předměty z dalších vzácných kovů, které najdete po celém paláci. Při návštěvě máte několik možností: můžete si vybrat prohlídku Císařských apartmánů, Muzea Sisi a Sbírky stříbra, nebo jejich kombinaci. Všechny místnosti v Hofburgu jsou přístupné veřejnosti a k nejzajímavějším patří Apartmány Františka Josefa, kde většina místností zůstala tak, jak byly v době, když je císař používal. Honosný obývací pokoj v Apartmánech císařovny Alžběty je považován za nejkrásnější místnost v paláci, a její Velký salon obsahuje pěknou sbírku nábytku Ludvíka XIV. a váz se sèvreského porcelánu. V samém srdci paláce Hofburg je umístěno Sisi Museum věnované nejoblíbenějšímu členu panovnické rodiny v zemi, císařovně Alžbětě Bavorské (Sisi). Muzeum skýtá pohled na její život, ale také na život vysoké evropské šlechty v 19. století, a obsahuje více jak 300 osobních předmětů, které kdysi patřily císařovně. Spatříte zde kusy oblečení, jako jsou rukavice a šaty, spolu s kopií roucha, které měla na sobě při své korunovaci, a její původní dětské křestní roucho. Dále zde můžete vidět model jejího císařského železničního vagonu, poznámky týkající se jejího přísného režimu krásy, a také (což je poněkud mrazivé) posmrtná maska vytvořená po jejím zavraždění.

Adresa: Michaelerkuppel, 1010 Wien

 

Galerie Albertina

Vídeňská galerie umění Albertina má ve svém majetku 65 000 kreseb a akvarelů, 1 milion tištěných listů grafického materiálu pokrývajících období 500 let a 35 000 knih, takže se jedná o největší obsáhlou sbírku grafického materiálu na světě. Založil ji v roce 1786 Albert Kazimír Sasko-Těšínský, zeť Marie Terezie, a fantastická sbírka zahrnuje práce od všech významných evropských malířských škol. K hlavním atrakcím patří exempláře od německé školy počínaje 15. stoletím, především díla Albrechta Dürera, a také od rakouské školy počínaje 18. stoletím včetně prací Gustava Klimta. K dalším zastoupeným mezinárodním umělcům patří Edvard Munch, Francisco Goya a Pablo Picasso. Zvláštní sbírky Albertiny pak zahrnují historické noviny a výběr hracích karet, karikatur, ilustrovaných knih a portfolií, spolu s plakáty a původními tiskovými deskami z doby Dürera. Za pozornost stojí také nejnovější atrakce muzea, Albertina Modern Museum, které bylo otevřeno ke konci roku 2020 a vystavuje část jeho působivé sbírky moderního a současného umění.

Adresa: Albertinaplatz 1, 1010 Wien

 

Rakouská národní knihovna

Rakouská národní knihovna (Österreichische Nationalbibliothek) umístěna v impozantní barokní budově z roku 1726 je téměř stejně tak úžasná zevnitř jako zvenku. K nejzajímavějším prvkům exteriéru patří sousoší znázorňující bohyni Minervu s vozíkem taženým čtyřzpřežím, zatímco uvnitř najdete fantastické fresky. Nejpozoruhodnější najdete v Augustiniánské čítárně, kterou vyzdobil malíř Johann Bergl roku 1773, a ve Státním sále (Prunksaal). Majestátní Státní sál, jeden z nejúžasnějších barokních sálů na světě, má na stropě fresky od malíře Daniela Grana z roku 1730. Dále zde můžete spatřit řadu soch v životní velikosti a sbírku 15 000 knih se zlatými tituly z někdejší knihovny prince Evžena Savojského. Knihovna je však známá hlavně díky své rozsáhlé sbírce ze 14. století, která se může chlubit více jak 12 miliony (!) předmětů včetně hudebních partitur, rukopisů, papyrů, portrétů a fotografického archivu. Knihovna zahrnuje také čtyři pozoruhodná muzea: Sbírka map a Muzeum globusů s vzácnou římskou mapou ze 4. století, Obrazový archiv a Sbírku portrétů. K dispozici jsou komentované prohlídky (a také tematické soukromé prohlídky) této významné turistické atrakce rakouské metropole.

Adresa: Josefsplatz 1, 1010 Wien

 

Muzeum Vídně 

Muzea a galerie ve Vídni 3

Muzeum Vídně (Wien Museum) představuje spojení muzeí zabývajících se historií města a pochází z roku 1888, kdy bylo založeno jako depozitář artefaktů a dokumentů považovaných za historicky významné. Hlavní sbírky jsou umístěny v Muzeu Vídně Karlsplatz (Wien Museum Karlsplatz), kde se nacházejí historické a umělecké exponáty z doby neolitu, a v Muzeu Vídně Hermesvilla (Wien Museum Hermesvilla), zrenovaném paláci s expozicemi souvisejícími s císařem Františkem Josefem a jeho chotí Alžbětou, kteří zde každý rok strávili pár dní. Další zajímavá atrakce spadající pod Muzeum Vídně je Otto Wagner Pavillon Karlsplatz (foto). Secesní pavilon nabízí několik trvalých expozic souvisejících se životem a prací slavného rakouského architekta Otto Wagnera.

Adresa: 4 Karlsplatz, 1010 Wien

Muzea a galerie ve Vídni 4
Schönbrunn, Gloriette

Technické muzeum

Císař František Josef položil základní kámen nového vídeňského Technického muzea (Technisches Museum Wien) v roce 1908 a v době otevření v roce 1918 už muzeum obsahovalo značnou sbírku technologických inovací. Dnes jeho sbírky skýtají průřez rozvojem technologie, obchodu a průmyslu se zvláštním zřetelem na příspěvek Rakouska v těchto oblastech. K hlavním atrakcím patří exhibice související se přírodou, astronomii, hornictvím, energií, komunikacemi, hudebními nástroji a dopravou. Po celý rok se zde konají pravidelné workshopy a příležitosti k učení se vhodné pro všechny věkové skupiny.  Dalším zajímavým muzeem je Muzeum zločinu (Kriminalmuseum). Jedná se pozoruhodné muzeum obsahující velkou sbírku artefaktů a dokumentů — včetně mučicích nástrojů — umístěnou ve starém Domě mydláře, jedné nejstarších budov ve městě pocházející ze středověku.

Adresa: Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Muzeum Efezu ve Vídni

Muzeum Efezu v hofburském Novém paláci je založené na artefaktech, které rakouští archeologové našli při vykopávkách na pobřeží Malé Asie, a obsahuje řadu zajímavých soch, reliéfů a předmětů z bronzu pocházejících ze starověkého obchodního města Efezu. Ty byly císaři věnovány jako projev vděčnosti a sbírka muzea zahrnuje pozoruhodné exponáty, jako je 2 m vysoká bronzová socha atleta ze 4. století složená z 234 fragmentů. Za pozornost stojí také Parthský monument, vlys dlouhý téměř 40 m s postavami v životní velikosti na reliéfu na památku císaře Lucia Vera, který zemřel v roce 169 n.l., dále socha Herkula bojujícího s kentaury nebo Svatyně Artemis ze 4. stol. př.n.l..

Adresa: Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien

Muzea a galerie ve Vídni 5
secese ve Vídni

Přírodovědecké muzeum ve Vídni

Přírodovědecké muzeum ve Vídni (Naturhistorisches Museum Wien) bylo bylo navrženo zároveň s Uměleckohistorickým muzeem (Kunsthistorisches Museum), které stojí přesně naproti, a jeho 39 galerií tvoří nejvýznamnější přírodovědeckou sbírku v zemi. Muzeum založil v roce 1765 František I. Štěpán, manžel Marie Terezie, a jeho expozice jsou vystaveny v budově od roku 1889. K nejzajímavějším prvkům patří velká sbírka minerálů včetně mnoha příkladů materiálů použitých na historických budovách ve Vídni, a také vzácné smaragdy a diamanty, které kdysi patřily císařovně Marii Terezii. Za pozornost stojí oddělení prehistorie s artefakty a relikty od doby kamenné do začátku středověku. O děti je zde dobře postaráno a mohou se těšit z řady interaktivních aktivit v dětské místnosti, a také digitální show v Planetáriu. K dispozici jsou také prohlídky vhodné pro celou rodinu.

Adresa: Burgring 7, 1010 Wien

 

Muzejní čtvrť (Museumsquartier)

Jeden z nejambicioznějších projektů nedávných let, Muzejní čtvrť (Museumsquartier) ve Vídni, je soustředěna kolem někdejší císařské stáje na nám. Maria-Theresien-Platz a zahrnuje některá významná muzea ve městě. K nejzajímavějším patří Muzeum Leopoldových, kde je umístěna velká sbírka rakouského umění od roku 1880 do I. světové války včetně asi 600 olejomaleb, více jak 3000 akvarelů, kreseb a tisků. Pozoruhodné jsou rovněž jeho sbírky vídeňské secese a Art Deco spolu s příklady raného expresionismu, včetně významných portrétů od Klimta a Schieleho. K dalším zajímavým prvkům patří vzácné japonské dřevořezby, velká sbírka porcelánu, středověké skulptury a předměty z Afriky. Muzeum moderního umění (MUMOK) (Museum Moderner Kunst) je další pozoruhodná galerie, kde najdete více jak 7000 moderních a současných prací od umělců, jako je Warhol a Picasso. Také se podívejte, co se koná v Kunsthalle Wien, což je významné zařízení, které hostí řadu dočasných výstav současného umění. Nenechte si ujít ani návštěvu některé z kaváren restaurací v okrsku.

Adresa: Museumsplatz 1, 1070 Wien

 

Sbírka císařského nábytku

Sbírka císařského nábytku (Hofmobiliendepot) je často považována za jednu z nejvýznamnějších (a možná i největších) sbírek nábytku na světě. Je součástí sbírek a muzeí zámku Schönbrunn a zaměřuje se především na kusy, které patřily habsburské monarchii. Pozoruhodná sbírka, původně sklad velkého množství dobře katalogizovaného a inventarizovaného nábytku a dalšího vybavení patřícího Habsburkům, má dnes více jak 165 000 předmětů nashromážděných během tří staletí. Spatříte zde přehlídky císařského nábytku a řadu různých stylů nábytku, jako je Biedermeier, historismus nebo vídeňská moderna, ale také současný designu. K dalším atrakcím patří císařské trůny a unikátní sbírka plivátek a komod ukrývajících toaletu. K dispozici je audioprůvodce, ale doporučujeme vynikající komentované prohlídky muzea.

Adresa: Andreasgasse 7, 1070 Wien

 

Dětské muzeum a ZOOM v zámku Schönbrunn

Ve vídeňských muzeích je jistě spousta zajímavých věci také pro děti. Pozoruhodný zámek Schönbrunn není výjimkou a naleznete zde Dětské muzeum (Kindermuseum) s interaktivními expozicemi představujícími život královských dětí během staletí. K nejzajímavějším a nejoblíbenějším patří interaktivní expozice artefaktů, hraček a her, a také kusů oblečení a paruk, a k tomu navíc možnost obléct se jako prince nebo princezna. Děti rovněž mají příležitost se zkusit naučit čtverylku, což byla kdysi významná součást výuky dětí na císařském dvoře (doporučujeme rezervaci předem). Další významnou atrakcí pro děti je Dětské muzeum ZOOM, které se nachází v okrsku MuseumsQuartier a nabízí vzdělávací expozice a programy, včetně workshopů a ukázek navržených tak, aby přiměly mladé lidi přemýšlet o životě kolem přitom, jak prozkoumávají interaktivní artefakty a provádějí pokusy.

Adresa: Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wien

Muzea a galerie ve Vídni 6
Hundertwasserhaus

Muzeum císařských kočárů

Muzeum císařských kočárů (Kaiserliche Wagenburg Wien), které bylo založeno v roce 1922 poté, co byla většina císařských vozů přemístěna do dřívější Španělské dvorní jízdárny v Schönbrunnu, nabízí řadu krásných státních kočárů, obřadních kočárů, sání a nosítek. Zlatým hřebem sbírky je nádherný Císařský kočár vytvořený pro korunovaci Josefa II. v roce 1764, který od té doby posloužil při řadě dalších korunovací. Těžký kočár je bohatě zdobený řezbami a malbami a táhlo ho celkem 8 koní (vždy šedých), přesto kvůli své váze nikdy nemohl překročit rychlost chůze. Zajímavý je rovněž černý Pohřební kočár, který Habsburky doprovázel na místo posledního odpočinku. Stojí za zmínku, že Vídeň je dodnes proslulá řadou kočárů (fiakrů) tažených koňmi. Jsou obvykle určeny pro turisty a představují skvělý stylový způsob, jak si prohlédnout město.

Adresa: Schönbrunn, 1013 Wien

 

Muzeum hodin ve Vídni

Návštěva fascinujícího Muzea hodin ve Vídni (Uhrenmuseum) nacházejícího se v okrsku pro pěší a vystavujícího sbírky starožitných hodin obrovské hodnoty představuje dobře strávený čas. Rozsáhlá sbírka je umístěna ve třech patrech starého Harfistova domu a dokládá vývoj hodin od 15. století do současnosti, od základních hodin až po obří věžní hodiny a kapesní hodinky. K hlavním atrakcím patří hodiny s ilustrovaným ciferníkem, nádherné rakouské hodiny typu lucerna z období Biedermeier, klenoty vykládané náramkové hodinky a sbírka hodin do zákopů z doby I. světové války, a samozřejmě skvělý zážitek při poslechu orchestru zvonkohry hrajícího každou hodinu.

Adresa: Schulhof 2, A-1010 Wien

 

Muzeum Sigmunda Freuda

Sigmund Freud žil v domě na Berggasse 19 téměř půl století, od roku 1891 do roku 1938. Právě zde napsal své teorie včetně Výkladu snů a v roce 1902 dostal oficiální oznámení, že mu císař udělil čestnou profesuru. Veřejnosti přístupná je Freudova pracovna včetně vestibulu a čekárny, obojí přesně tak, jak bylo ve Freudově době, tak jako jeho ordinace a pracovna. K dalším atrakcím patří část známá jako Muzeum Sigmunda Freuda, která zahrnuje řadu původního nábytku, dokumentů, fotografií a osobních artefaktů. Za pozornost stojí rovněž řada předmětů z Freudovy sbírky starožitností a přehlídek, a také film vyprávějící příběh o životě jeho rodiny.

Adresa: Berggasse 19, 1090 Wien

 

Haydnův dům

Vídeň nabízí řadu turistických atrakcí souvisejících s hudebními skladateli. K nejvýznamnějším patří Wien Museum Haydnhaus, kdysi domov skladatele Josepha Haydna. Právě zde Haydn složil některé ze svých nejslavnějších prací, včetně oratorií Stvoření a Čtyři roční období, a žil zde od roku 1793 až do své smrti v roce 1809. Pověst říká, že když se Napoleon dozvěděl o selhávajícím zdraví skladatele (jeho vojska v té době okupovala Vídeň), nařídil postavit čestnou stráž před jeho domem. Muzeum zde bylo otevřeno v roce 1899 a obsahuje řadu dopisů, rukopisů a osobních předmětů, spolu se dvěma klavíry a posmrtnou maskou skladatele. Za pozornost stojí rovněž vzpomínková místnost Johannesa Brahmse s upomínkami, nábytkem a s obrazovým záznamem o jeho životě a díle.

Adresa: Haydngasse 19, 1060 Wien

***

KDE SE UBYTOVAT

Okružní ulice Ringstrasse vede kolem centra starého města na místě někdejších hradeb. Většina nejvýznamnějších atrkací se nachází uvnitř tohoto jádra nebo po jeho obvodu, kdy hlavní muzea obklopují budovy habsburského paláce Hofburgu. Jak lze očekávat, většina hotelů v  kompaktním centru města je luxusního druhu. Ekonomické hotely naleznete dál nebo v okrsku kolem zámku Schönbrunn a zoo.

Luxusní hotely: Hotel Sacher Wien 5*, který je světově proslulý především díky svému čokoládovému dortu podávanému v jeho honosné kavárně,  je ve skutečnosti vídeňská instituce a turistická atrakce sám o sobě, především díky své poloze hned vedle vídeňské Opery. Hned za okružní ulicí a v blízkosti Hofburgu najdete Hotel Sans Souci Wien 5* s velkým bazénem a spa. Honosný Park Hyatt Vienna 5* je umístěn v krásně zrekonstruované historické budově nedaleko Burgtheateru a jen kousek od Hofburgu a katedrály, přičemž nabízí velké pokoje a bazén.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: na Mariahilferstrasse hned za Hofburgem naleznete Boutiquehotel Das Tyrol 4*, který nabízí hostům saunu k soukromému použití. Těžko byste našli něco více v centru než je Boutique Hotel Am Stephansplatz 4* shlížející na katedrálu a nejstylovější nákupní ulici ve městě. Hotel Kaiserhof Wien 4*, jen kousek za vnitřním okruhem a nedaleko Karlskirche, skýtá starosvětský šarm, saunu a parní komoru.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: prostorné moderní pokoje v Star Inn Hotelu Wien Schönbrunn 3* nabízejí jen málo bonusů, ale hotel má vynikající polohu u přímé linky metra do centra a v docházkové vzdálenosti od zámku Schönbrunn a zoo. Přímo za parkem Schönbrunn stojí Austria Trend Parkhotel Schönbrunn Vienna 4* , kdysi hostinec u paláce. Oba hotely mají ve svém okolí bohatý výběr restaurací.

Akční nabídka ubytování:

.

Vídeň – tipy a výlety

Údolí Dunaje – snadný způsob, jak vidět něco z rakouské krajiny a poznat život mimo metropoli, představuje jednodenní výlet z Vídně do kláštera Melk a údolí Dunaje. Provede Vás kolem lesů, polí a historických klášterů v údolí Wachau. Od jara do podzimu výlet zahrnuje plavbu lodí (1,5 hodiny) po Dunaji do Melku s možností si prohlédnout zdejší slavný klášter (opatství). Osmihodinový výlet z Vídně zahrnuje vyzvednutí z hotelu a dopravu zpátky, vstup do opatství, služby průvodce a veškerou dopravu.

Bratislava: kulturní obměnu nabízí výlet do slovenské metropole vzdálené jen hodinu odtud. Výlet z Vídně do Bratislavy (7,5 hodiny) zahrnuje dopravu, komentovanou pěší prohlídku hlavních pamětihodností a volný čas na procházku městem.

Salzburg: z Vídně do Salzburku se můžete vydat při 13hodinovém výletě zahrnující hlavní atrakce, s cestou přes Alpy, zastávkou u jezera Mondsee , pěší prohlídkou starého města Salzburku a možností navštívit zámek Mirabell (kde se natáčely některé části slavného filmu Za zvuků hudby). Součástí výletu jsou služby profesionálního průvodce, který/á Vám ukáže nejzajímavější věci a seznámí s historií, především související s Mozartem a s dalšími skladateli.

Budapešť: jednodenní výlet z Vídně do Budapešti nabízí snadný způsob, jak navštívit další středoevropskou metropoli. 13hodinový výlet projíždí krásnou krajinou Maďarska a zahrnuje autobusovou prohlídku Budapešti se zastávkami u nejvýznamnějších atrakcí.

Brno 🙂 je vzdáleno jen asi 130 km odtud…

.