Hlavní památky v Uzbekistánu na Hedvábné stezce

Hlavní památky v Uzbekistánu na Hedvábné stezce 1

Pouštní citadely, rozpadající se hliněné pevnosti, madrasy zdobené mozaikami a rušné bazary – po celá staletí představovala Hedvábná stezka světovou dálnici a Uzbekistán leží v jejím samém srdci.

Hedvábná stezka se postupně přestala používat poté, co převládl námořní a později letecký obchod. Země a kultury Střední Asie po celá desetiletí chřadly pod sovětskou nadvládou, kdy přišly o cestovatele i vlny mezinárodního obchodu. Ale v nedávných letech se začala Střední Asie znovu otevírat novému typu cestovatelů, kteří touží poznávat půvaby Hedvábné stezky. Mnohé z hlavních pamětihodností Hedvábné stezky přitom najdete v Uzbekistánu, který sloužil jako centrální křižovatka pro obchodníky a cestovatele na trasách mezi Dálným východem a Evropou, Persií a severní Afrikou. Pokud se zajímáte se o počátky mezinárodního obchodu a šíření náboženských myšlenek, umění, jazyka a kultury, je návštěva této nově se otevírající země nutností. Zde uvádíme hlavní uzbekistánské atrakce ležící na Hedvábné stezce.

 

Samarkand  

Hlavní památky v Uzbekistánu na Hedvábné stezce 2

Registan – náměstí s velkolepými budovami

Nejúchvatnější památkou Střední Asie je nepochybně Registan v Samarkandu, centrální náměstí obklopené bohatě zdobenými, mozaikami obloženými madrasami, které se lesknou při svítání a při soumraku ve všech odstínech Hedvábné stezky: azurové, lapis lazuli, indigové a zlaté. Tyto architektonické klenoty obřích rozměrů byly vybudovány za timurovská dynastie (od začátku 15. do začátku 17. století). Předtím však náměstí sloužilo jako středověký bazar, který byl doslovně křižovatkou uprostřed světa.

Gur-e-Amir – mauzoleum

Není možné plně pochopit neuvěřitelný rozsah a historii Hedvábné stezky, aniž byste poznali nejrozsáhlejší a nejúspěšnější zdejší říši, kterou založil Timur (1336-1405) známý také jako Tamerlán. Místem jeho posledního odpočinku je Gur-e-Amir, jedna z nejkrásnějších atrakcí na Hedvábné stezce: zlacené mauzoleum s kopulemi ve zlatém odstínu a s lesknoucími se mozaikami.

Shah-i-Zinda – nekropole

Třída s mauzolei je jedna z nejpůsobivějších a nejkrásnějších islámských památek na světě, ale také to jedno z nejlepších míst, kde můžete vidět zblízka proměnu uměleckých a architektonických vlivů na Hedvábné stezce. Mozaiková výzdoba Shah-i-Zinda představuje pozoruhodnou kombinaci perských, středoasijských a východoasijských vlivů.

Mešita Bibi-Khanym

Obrovský komplex vykládané mešity vedle Registanu patří k nejzdobnějším a nejmohutnějším svého druhu ve Střední Asii a k největším mešitám na světě. V době svého budování (financovaného Timurovými výpady do Indie) ve 14. století to byla jedna z nejvýstřednějších budov na světě, s obří kopulí, která dodnes vyvolává úžas, když se k ní blížíte.

Akční nabídka ubytování:

 

Buchara  

Hlavní památky v Uzbekistánu na Hedvábné stezce 3

Mešita a minaret Poi Kalan

Podle pověsti když Čingischán pustošil Střední Asii při svých loupeživých výpadech směrem k Evropě, vysoký minaret, který střeží komplex mešity Kalon v Buchaře byl jediná stavba, kterou nezničil. Působivý komplex mešity a madrasy (historické islámské školy) je jedním z nejpozoruhodnějších příkladů islámského umění a architektury na světě, s působivým obložením a mozaikovou výzdobou a dvěma fasádami obrácenými směrem k sobě, spolu s minaretem vybudovaným z hlíny.

Bucharská Archa

Jednou z nejstarších staveb v Uzbekistánu je pevnost s hradbami (5. stol.n.l.) přímo v centru Buchary. Kdysi byla sídlem bucharských emírů, když zde v letech 1785–1920 fungoval emirát, a při procházce Archou dnes můžete nahlédnout do života dávných obyvatel v raném období obchodu na Hedvábné stezce.

Char Minar – madrasa

Ikonický Char Minar je sice malý, ale patří k nejlepším příkladům architektury na Hedvábné stezce v Uzbekistánu. Většina lidí se shoduje, že stavba (dříve domek u brány a dnes bývalá madrasa) vykazuje více vlivy indické a jihoasijské architektury než středo a východoasijské, což je svědectví o pohybu uměleckých vlivů na Hedvábné stezce.

Bazary na Hedvábné stezce

Všechna měst v Uzbekistánu má úžasné bazary, ale žádný jiný Vás nepřenese na starou Hedvábnou stezku tak, jako ten v Buchaře. Jejímu starému městu dodnes dominují kopule sítě propojených bazarů, kdy nejpůsobivější z nich je Taki-Sarrafon (Bazar směnárníků), Taki-Telpak Furushon (Bazar výrobců čepic) a Taki-Zargaron (Bazar klenotníků).

Akční nabídka ubytování:

 

Chiva  

Hlavní památky v Uzbekistánu na Hedvábné stezce 4

Ichon Qala (Ičan Kala) – opevněná část Chivy

Podle pověsti Chivu založil Noemův syn, a ať už je to tak nebo není, byla obchodní pevností už v 8. století a vzkvétala na Hedvábné stezce poté, co ji v roce 1592 uzbečtí Shaybanidové učinili svojí metropolí. Celé město je dnes velkým památníkem obchodu na Hedvábné stezce a skvělým místem pro pochopení toho, jak významná byla zdejší odlehlá stanoviště pro obchodníky překračující rozlehlé pouště a nehostinná teritoria. Skvěle zachovalé staré město Ičan Kala obehnané hradbami je jednou z hlavních atrakcí uzbekistánské části Hedvábné stezky.

Minaret Kalta Minor

Pozdějšímu období historie Hedvábné stezky v Chivě odpovídá silný minaret Kalta Minor obložený modrými kachlemi. Vybudoval ho v roce 1851 Mohammed Amin Khan, ale nikdy nebyl dokončen kvůli jeho předčasné smrti. Podle pověstí byla věž vybudována tak vysoká, aby z ní bylo vidět celou cestu do Buchary.

Akční nabídka ubytování:

 

Další památky na Hedvábné stezce v Uzbekistánu

Chánův palác, Kokand

Na druhé straně Uzbekistánu ve východní části Ferganské kotliny leží město Kokand, první zastávka na východě na cestě z Taškentu, kde v 18.-19. století fungoval samostatný chanát. Chánův palác s řadou nádvoří a 114 bohatě zdobnými místnostmi byl sídlem panovníků.

Archeologické muzeum v Termizu

Město Termiz ležící daleko na jihu je poslední zastávkou v Uzbekistánu při cestě do Afghánistánu a celá okolní oblast byla kdysi kosmopolitním centrem buddhistické, baktrijské a islámské kultury, které se sem dostaly prostřednictvím Hedvábné stezky.  Zdejší archeologické muzeum je plné pokladů Hedvábné stezky: uvidíte zde spoustu umění, do soch v řeckém stylu po buddhistické ikony a baktrijské šachové figurky ze slonoviny.

Ellik Kala, region Khorezm/Xorazm

Přestože Ellik Kala v překladu znamená „50 pevností“, tato archeologická lokalita je tvořena více jak desítkou dávných měst obehnaných hradbami, která kdysi představovala sérii obchodních center, pevností a paláců na Hedvábné stezce. Některé zbytky jsou staré více jak 2000 let, ponechané svému osudu ve vyprahlé poušti západního Uzbekistánu.

Akční nabídka ubytování: