15 turistických atrakcí italské Verony

15 turistických atrakcí italské Verony 1

Asi v polovině cesty mezi Milánem a Benátkami leží Verona, jedno z turisty nejvyhledávanějších měst v Itálii, kde najdete bohatství umění, architektury, opery i literární slávu. Město leží kolem rozsáhlé esovité křivky řeky Adiže (Adige), která přitéká z Alp. Historické centrum (Centro Storico), kde najdete většinu atrakcí, je spojeno s okrsky na levém břehu prostřednictvím 10 mostů.  

Protože Verona často spočívá ve stínu slavnějších Benátek, turisté sem obvykle přijíždějí jen na jeden den, přitom ale město nabízí tolik možností aktivit, že byste zde měli pobýt déle. Verona se stala římskou kolonií v roce 89 př.n.l. a rozvinula se podoby významného města. Dochovalo se několik památek z té doby, jako je římský amfiteátr, a město je rovněž bohaté na románské kostely z 11. a 12. staletí. Verona byla významným centrem umění v době renesance a dříve, kdy zde vládl mocný rod della Scala. Setkáte se s ním všude a jeho členové bývají nazývani Scaligerové. Za několika nádhernými budovami a městskými hradbami s baštami pak stojí přední architekti 15. a 16. století, Fra Giocondo a Michele Sanmicheli.

 

Hrad Castelvecchio a most Ponte Scaligero

Na březích řeky Adiže (Adige) stojí Castelvecchio, který nechali vybudovat Scaligerové v letech 1354-1355 jako impozantní obrannou pevnost, která měla všem připomínat moc rodu Scaligerů. Přes řeku vede krásný Ponte Scaligero, most ze 14. století, který je oblíbeným místem k procházkám. Hlavní věž a hradby skýtají výhledy na most, město a okolní kopce. Interiér hradu byl architektem Carlem Scarpou nádherně zrenovován a proměněn ve světlý výstavní prostor, aniž by byla obětována integrita nebo historie hradu. Vystaveny jsou zde sbírky Občanského muzea umění (Civico Museo d’Arte) obsahující veronská sochařská díla, aplikované umění i obrazy, s pracemi od Belliniho, Rubense, Montagny, Guardiho, Tiepola, Tintoretta, Pisana a umělců veronské školy 15. a 16. století. O pár kroků výše v ul. Corso Cavour se nachází Arco dei Gavi, brána s kamenným obloukem z 1. století, který se klenul nad římskou silnicí; všimněte si dole v kameni rýh od kol vozíků.

Adresa: Corso Castelvecchio 2 (off Corso Cavour), Verona

                                                                                   

Arena di Verona – římský amfiteátr

Veronská Aréna, jedna z největších svého druhu a jeden nejlépe zachovalých římských amfiteátrů, byla vybudována za vlády císaře Diokleciána asi v roce 290 n.l.. Dochovaly se pouze 4 oblouky z vnější zdi na severní straně, ale klenuté sezení je nedotčené a dodnes se používá. Má 44 řad, které mohou pojmout 22 000 diváků, a v červenci a srpnu se zde koná Verona Opera Festival,  jedna z nejvýznamnějších evropských hudebních akcí řadící se vedle festivalů v Bayreuthu a Salzburgu. Aréna tvoří jednu stranu širokého náměstí Piazza Brà naproti Palazzo Malfatti od Michele Sanmicheliho. Vedle dlouhé budovy Gran Guardi, staré strážní budovy z roku 1614, je brána a věž Portoni della Brà.

Adresa: Piazza Brà, Verona

 

Casa di Giulietta – Juliin dům

Verona je ve světě známá především jako prostředí, kde se odehrává Shakespearova slavná tragédie Romeo a Julie. Lidé se proto nevyhnutelně ptali, kde žili nešťastní milenci, a obyvatelé města jim ochotně ukazovali malý středověký palác hned vedle nám. Piazza delle Erbe, který měl pěkný dvůr, kde mohli turisté stát a neblokovat přitom provoz na ulici. Ve 30. letech 20. století město doplnilo chybějící prvek, balkon shlížející na dvůr. O několik desetiletí později přidalo také bronzovou sochu Julie a v domě zřídilo expozice pro turisty, které si mohou prohlédnout předtím, než se vyfotografují na balkoně. Bez ohledu na to, že příběh je fikce, postavy vymyšlené a zápletka není založená na skutečné události ani lidech z Verony (kde Shakespeare nikdy nebyl), se město stalo poutním místem až natolik, že město najímá tým sekretářek, které odpovídají na emaily adresované mýtické Julii.

Adresa: Via Cappello 23, Verona

Hlavní turistické atrakce Milána

Bazilika San Zeno Maggiore

Velká bazilika San Zeno Maggiore z 11-12. století  je považována na nejlepší románskou budovu v severní Itálii. Krásné hlavní průčelí se střídajícími se vrstvami (strata) cihel a bílého tufu je lemováno štíhlou románskou zvonicí (z let 1045-1178) a obrannou věží s cimbuřím (14. století) někdejšího benediktinského opatství. I když se dovnitř vstupuje přes pěkný románský ochoz branou na boční straně, všimněte si bronzových dveří v hlavním portále s vynikajícími románskými reliéfy s biblickými i světskými scénami. V interiéru je nezvyklý dřevěný strop ze 14. století a krásné románské hlavice sloupů. V uličkách jsou fresky z 13.-15. staletí. V kůru je mramorová postava sv. Zena (patrně ze 14. století), veronského biskupa ze 4. století. Jeho relikviář je umístěn v hrobce, která je poměrně nezvyklá tím, že velikostí i provedením odpovídá kněžišti nad ní. Na vysokém oltáři je k vidění Madona se svatými (15. století) od Mantegny.

Adresa: Piazza San Zeno, Verona

 

Piazza delle Erbe 

15 turistických atrakcí italské Verony 2
Casa dei Mercanti

Ústřední prvek historického centra Verony představuje obdélníkové náměstí Piazza delle Erbe, jedno z nejmalebnějších v Itálii. Stojí na místě římského fóra a dnes je zde trh s ovocem a zeleninou. V centru náměstí je berlina z 16. století, kamenná stříška na čtyřech sloupech v dřívějších dobách používaná při volbách. Severně od ní je fontána z roku 1368 se sochou Madonna di Verona původně pocházející z antiky.  Na severním konci náměstí můžete na mramorovém sloupu spatřit lva sv. Marka, symbol někdejších banátských pánů Verony. V severovýchodním rohu stojí Casa Mazzanti, který původně postavili Scaligerové; tak jako mnoho zdejších domů je zdoben renesančními freskami. Na severní straně náměstí je barokní Palazzo Maffei z roku 1668 a nalevo od něj věž Torre del Gardello (1370). Casa dei Mercanti/Domus Mercatorum (foto) na rohu Via Pellicciai byl v roce 1878 přebudován do své původní podoby z roku 1301. Naproti se tyčí věž Torre dei Lamberti (84 m) se středověkým zvonem El Rengo. Můžete vystoupat po více jak 300 schodech na vrchol, odkud budete mít skvělé výhledy na město a hory na severu. Také můžete jet výtahem, kterým se zkrátí výstup po schodech. Od konce u lva sv. Marka je ul. Corso Porta Borsari přerušena bránou Porta dei Borsari, což je římská městská brána z 1. stol. př.n.l. zrenovovaná v roce 265. Na opačném konci je pěší Via Mancini, nejstylovější nákupní ulice ve městě.

 

Piazza dei Signori a Loggia del Consiglio

Klenutým průchodem z Piazza delle Erbe se dostanete na Piazza dei Signori, které je obklopené paláci a uprostřed stojí Dantův památník vztyčený v roce 1865. Palazzo della Ragione (radnice) na jižní straně náměstí byl vybudován v roce 1193, ale v pozdějších staletích dále upravován. Hlavní průčelí budovy je renesanční z roku 1524. Ve dvoře je velké gotické schodiště z let 1446-1450 a vchod na věž Torre dei Lamberti. Také na náměstí je věž s cimbuřím a Palazzo dei Tribunali vytvořený v letech 1530-1531 z Paláce Scaligerů, s renesančním vchodem od architekta Michele Sanmicheliho. Na východní straně náměstí je Palazzo del Governo, původně další palác Scaligerů, také s vchodem od Sanmicheliho. Na severní straně Piazza dei Signori stojí Loggia del Consiglio, jedna z nejlepších raně renesančních budov v Itálii. Vytvořil ji architekt Fra Giocondo v letech 1486-1493 a zdobí ji sochy slavných obyvatel Verony. Nedávné vykopávky v těchto místech odhalily římskou ulici, mozaiky a další zbytky pod úrovní současné ulice, které si můžete prohlédnout od vchodu z přilehlého velkého dvora. 

 

Římské divadlo a most Ponte Pietra 

15 turistických atrakcí italské Verony 3
rekonstruovaný římský most Ponte Pietra

Za římským mostem Ponte Pietra na svahu pod Castel San Pietro se nachází římské divadlo (Teatro Romano) vybudované v 1. století za vlády císaře Augusta a vykopané v letech 1904-1939. Z divadla samotného můžete vidět zbytky podia s tufovými stěnami a jámou pod podiem s dírami, kudy vedly provazy na otevírání a zavírání opony. Další zbytky pocházejí z hlediště, které bylo vybudováno na svahu v galeriích a terasách, včetně patra pro orchestr s geometricky vykládaným mramorem. V divadle se koná letní Verona Jazz Festival. Římský most Ponte Pietra byl za II. světové války vyhozen do vzduchu, tak jako všechny veronské mosty, ale po válce byly kameny vytaženy z řeky, pečlivě roztříděny a znovu složeny do podoby mostu, po kterém dnes můžete přejít.

Adresa: Regaste Redentore 2, Verona

 

Arche Scaligere – hrobky Scaligerů

Pěkný kostelík Santa Maria Antica byl dokončen ve 12. století a stal se rodinným kostlem knížat Scaligerů (della Scala), kteří vládli Veroně ve 13.a 14. staletí. Jejich impozantní gotické hrobky ho téměř zastiňují, zakončené podobiznami zemřelých v plné zbroji. Všimněte si jejich symbolu, což je žebřík (scala), heraldický symbol rodu často se opakující na bohatě kovaném zábradlí. Nad kostelními dveřmi je sarkofág a kopie jezdecké sochy Cangrande I. della Scala, který zemřel v roce 1329 (originál je vystaven v hradu Castelvecchio). Nalevo je pohřební monument Giovanniho, který zemřel v roce 1359, a sarkofág Mastina I. z roku 1277. Za zábradlím pod baldachýnem jsou sarkofágy a jezdecké sochy Mastina II. (z. 1351) a Cansignoria (z. 1375).

Adresa: Via Arche Scaligere, Verona

 

Katedrála Santa Maria Matricolare

Jedná se o románskou baziliku z 12. století s gotickou chrámovou lodí z 15. století. Vedle ní je zvonice (kampanila) na románské základně od Sanmicheliho, která však byla dokončena až v roce 1927. Nad krásným hlavním vchodem do katedrály spatříte postavy paladinů Rolanda a Olivera, rytířů Karla Velikého, vytvořené v letech 1139-1153. Uvnitř na prvním oltáři vlevo se nachází hlavní atrakce katedrály, Tizianovo Nanebevzetí (1525), a na konci jižní uličky je gotická hrobka sv. Agáty z roku 1353. Obzvlášť nápadné jsou pilíře z červeného mramoru a mramorová chórová přepážka. Na levé straně katedrály je nachází románský ochoz z roku 1123 s raně křesťanskou mozaikovou podlahou na nižší úrovni.

Adresa: Piazza Duomo 21, Verona

 

Kostel Sant’Anastasia

Cihlový kostel Sant’Anastasia z konce 13. století se tyčí na malém náměstíčku v samém srdci Verony a představuje nejlepší příklad gotické architektury ve městě. Na jeho portále můžete spatřit scény ze života sv. Petra vytesané do kamene a nad nimi fresku z 15. století. Hned u vchodu drží nádoby se svěcenou vodou dvojice groteskních postav vytesaných z mramoru, kdy první z nich je dílem Gabriele Caliariho, otce Paola Veroneseho. Všimněte si také fresky Sv. Jiří a princezna od Pisanella. Štíhlá zvonice (72 m) má 9 zvonů, na které se zvoní tradičním stylem známým jako veronské vyzvánění; jedná se o umění vyučované v akademii zvoníků Scuola Campanaria Verona se základnou v kostele S. Anastasia.

Adresa: Piazza Sant’Anastasia, Verona

 

Zahrada Giardino Giusti

Za palácem Palazzo Giusti z 16. století  leží krásná zahrada Giardino Giusti se stezkami mezi 8 formálními partery, každý s jiným vzorem z živých plotů, s fontánami a sochami. V zadní části vede stezka po strmém náspu nahoru až do méně formální zahrady s umělou jeskyní a výhledy na město orámovanýmií krásnými starými cypřiši. I když není největší, patří mezi nejlepší renesanční zahrady v Itálii. Především v letním horku představuje klidné útočiště z ulic města.

Adresa: Via Giardino Giusti 2, Verona

 

Kostel San Fermo Maggiore 

15 turistických atrakcí italské Verony 4

První kostel San Fermo Maggiore byl vybudován v 8. století na památku svatých Ferma a Rustica, kteří podle tehdejší víry zemřeli jako mučedníci ve zdejší aréně. Nahrazen byl v 11. století současnou stavbou a krypta je jediná dochovalá část původní stavby. Současný kostel si uchovává románskou dolní část z 11. století, s gotickou horní částí z 13.-14.století. Fasáda je krásně ozdobená mramorem. V kostele je umístěn dřevěný kříž ze 14. století a Klanění pastýřů od Alessandra Turchiho. Podívejte se na fresky od Pisanella nad Brenzoniho pomníkem a na fresky obklopující bohatě zdobenou kazatelnu.

Adresa: Via San Fermo, Verona

 

Nakupování na Via Mazzini

Z náměstí Piazza Bra na Piazza delle Erbe vede úzká Via Mazzini, která prochází historickým srdcem města (centro storico). Mramorová dlažba této ulice pro pěší je ochozená za staletí používání a budovy na obou stranách nabízejí nejelegantnější obchody ve Veroně. Výlohy představují nejnovější italskou a mezinárodní módu, se směsicí slavných jmen a místních butiků. Ani zde, tak jako kdekoli ve Veroně, nikdy nejste daleko od historie; přízemí prodejny Benetton je prosklené, abyste mohli vidět římský Domus z 1. století, který byl na místě vykopán. I když se jedná o oblíbenou nákupní ulici, je také nejoblíbenějším místem, kam se místní vydávají na tradiční večerní procházku (passeggiata).

 

Jednodenní výlet do Mantovy

Jen 50 km jižně od Verony leží provinční metropole Mantova (Mantua), sídlo rodu Gonzagů v letech 1328-1707, kteří z Mantovy učinili jednu z nejrafinovanějších a nejkultivovanějších knížecích metropolí a významné centrum umění a učení. Jejich honosná rezidence, mohutný Palazzo Ducale („Vévodský palác“), dominuje městu a je to dodnes jeden z nejkrásnějších paláců v Itálii. Dnes jsou v něm umístěny některé významné muzejní sbírky, jako jsou obrazy, řecké a římské sochy, středověké a renesanční sochy a tapiserie vytvořené podle kreseb od Rafaela. Jsou vystaveny v honosných místnostech vyzdobených freskami, stropními malbami a sochařskou výzdobou. Také v centru Mantovy se nachází kostel Sant’Andrea,  mistrovské dílo raně renesanční architektury od Leona Battisty Albertiho z let 1472-1494, s příčnou lodí a kůrem z roku 1600. Třetí nejvýznamnější atrakcí Mantovy je jednopatrový Palazzo del Te, který nechali vybudovat Gonzagové v letech 1525-1535 a vyzdobil ho malíř Giulio Romano; spatřit zde můžete krásné fresky a štukování.

 

Jednodenní výlet do Sirmione a Rocca Scaligera

Na konci dlouhého výběžku vyčnívajícího na jižním konci Gardského jezera asi 40 minut cesty od Verony leží Sirmione, které by mohlo být prostředím z filmu. Do města se dostanete po padacím mostě, na úpatí půvabného hradu Rocca Scaligera vybudovaného ve 12. století rodem Scaligerů. Po prohlídce zrestaurovaných místností hradu vystupte na jeho věž, která nabízí výhledy na jezero a město. Projděte se po hlavní ulici v Sirmione s jejími stylovými obchody a jděte (nebo jeďte turistickým minibusem) na vzdálený konec poloostrova. Zde si římský básník Catullus (84-54 př.n.l.), vybudoval vilu, aby si mohl užívat zdejších sírových pramenů (které dnes využívají luxusní lázně). Zbytky jeho vily, Grotte di Catullo, a okolního komplexu jsou rozsáhlé a stojí za průzkum jak kvůli historii místa, tak kvůli výhledům na jezero.

Aquaria Thermal SPA  

***

15 turistických atrakcí italské Verony 5

KDE SE UBYTOVAT

Hlavní atrakce Verony se – až na pár výjimek – nacházejí v ostrém zákrutu řeky Adiže, kde kdysi Římané postavili své město. Castelvecchio, římská aréna, Juliin dům, Piazza delle Erbe, katedrála a několik kostelů plných umění, to vše je soustředěno v historickém centru. Naštěstí pro turisty je tomu stejně tak s hotely, zatímco další jsou jen pár minut odtud. Zde uvádíme některé výborně hodnocené hotely ve Veroně.

Luxusní hotely: ve skvěle zachovalém paláci sídlí Due Torri Hotel 5* sdílející náměstíčko s  kostelem Sant’Anastasia. Jedná se o historické zařízení nabízející bohaté snídaně v ceně, střešní restauraci a služby concierge, zatímco luxusní pokoje jsou vybaveny mramorovou koupelnou a velkými vestavěnými skříněmi obloženými dřevem. Ve starém městě nedaleko nám. Piazza delle Erbe jen 5 minut od arény se nachází Accademia Hotel 4* , který podává vynikající bezplatné snídaně v ceně, a také nápoje a pochutiny vždy odpoledne v salonku. Na ul. Via Mazzini shlíží i Escalus Luxury Suites Verona 4*, který podává snídaně připravené na zakázku s odnosem přímo do stylových pokojů. I když se jedná o historickou budovu, výzdoba interiéru a zařízení jsou současné a k dispozici je výtah. Hotel je součástí řetězce Malé luxusní hotely světa (SLH) a nabízí rovněž parkoviště s obsluhou.

Akční nabídka ubytování: 

Hotely střední třídy: na hlavní třídě spojující vlakové nádraží (kde je také zastávka autobusu) s historickým centrem se nachází Best Western Hotel Firenze 4* vzdálený 10 minut chůze od arény na přímé autobusové lince. Všechny pokoje mají buď parní lázeň nebo vířivku, a apartmány v přístavbě nazvané Casa Cavallino mají také kuchyňku. Ve všech pokojích je bezplatné Wi-Fi. Hotel Milano, také s dešťovými sprchami a snídaní v ceně, má střešní terasu s malým bazénkem, vířivkou a kavárnou s výhledem na arénu; ve dnech, kdy se zde konají operní představení či koncerty, je večer možné slyšet hudbu. Spa zahrnuje turecké lázně, saunu a ledový vodopád. Hotel Trieste 3* vzdálený 5 minut od arény na hlavní ulici mezi vlakovým nádražím a starým městem nabízí světle zařízené pokoje, snídaně v ceně, podzemní parkování a bezplatné zapůjčení jízdních kol hostům.

Akční nabídka ubytování: 

Ekonomické hotely: v tiché vedlejší ulici u nám. Piazza Bra vedle arény najdete Giulietta e Romeo Hotel 3* s pokoji, z nichž některé mají balkon. Štědrá snídaně v ceně zahrnuje teplé jídlo stejně tak jako obvyklé pečivo. Hotel má výtah. Ve vedlejší ulici mezi římskou arénou a řekou se nachází Best Western Hotel Armando 3*, který svým hostům nabízí bezplatné parkování na ulici, snídani v ceně a Wi-Fi v celém hotelu. Některé pokoje mají bezbariérový přístup. Hned u nám. Piazza Bra mezi arénou a komplexem Castelvecchio stojí Hotel Torcolo 2* s prostými pokoji, výtahem, velmi nápomocným personálem a parkovacími místy pro hosty. Na hotel s tak mírnými cenami jsou pokoje velmi dobře vybavené: mají chladničku, sejf, fén na vlasy a Wi-Fi.

Akční nabídka ubytování: