14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 1

Hlavní atrakcí Katánie (Catania), druhého největšího město Sicílie po Palermu, je její barokní architektura. Založena byla jónskými Řeky v roce 729 př.n.l. a prosperovala jako zemědělské centrum až do doby, kdy se stala římskou kolonií.

I když ji v byzantském a arabském období zastínily Syrakusy a Palermo, znovu získala svůj obchodní a námořní význam za nadvlády Normanů. Španělští panovníci podporovali prosperitu města a založili zde univerzitu v roce 1434, město však později postihly přírodní katastrofy: mor v roce 1576, proudy lávy v roce 1669, které zničily západní část města, a velké zemětřesení v roce 1693, které zničilo zbytek. Rekonstrukce v 18. století, z velké části pod vedením architekta G.B. Vaccariniho, přinesla Katánii spoustu barokních budov, které dnes představují hlavní atrakci pro turisty. K dalším patří výhledy na sopku Etnu ze střešních teras na konci Via Etnea, hlavní promenády a nákupní ulice v Katánii. Katánie se naposledy dostala na titulky zpráv v létě 2021, kdy se tímto regionem i jinými částmi Sicílie prohnaly lesní požáry. Postiženy byly pobřežní oblasti jižně od města, především letovisko Le Capannine, které bylo téměř kompletně zničeno. Zařízení však bylo rychle obnoveno a pláže jsou opět otevřené. 

 

Katedrála Sant’Agata

Katedrála svaté Agáty (Sant’Agata) stojí na místě, kde dle tradice v roce 251 n.l.. zemřela mučednickou smrtí svatá Agáta. Stavba započala v letech 1086-1090 krátce poté, co Katánii dobyli Normané. Při stavbě trojlodní baziliky křížového tvaru byly použity zbytky římských Achillových lázní a dalších antických budov. Během rekonstrukce po zemětřesení v roce 1693 byla chrámová loď upravena pod vedením architekta Girolama Palazzotta a v roce 1736 Vaccarini dokončil fasádu. Impozantní interiér byl navržen jako pantheon města Katánie, takže hned po vstupu dovnitř spatříte jednoduchou hrobku operního skladatele Vincenza Belliniho, který se narodil v Katánii. Z pravé příčné chrámové lodi vede portál (1545) od sochaře Giovanniho Battisty Mazzola do normanské kaple Cappella della Madonna s římskými a středověkými sarkofágy uchovávajícími ostatky aragonských králů. Kaple Cappella di Sant’Agata za kovanou železnou branou v pravé příčné chrámové lodi má na oltáři mramorový triptych od sochaře Antonella Freriho z 16. století. Život svaté Agáty je zobrazen na bohatě zdobených sedadlech na kůru z 16. století a v kúru jsou umístěny další hrobky aragonských králů Sicílie. V sakristii se nachází freska erupce Etny z roku 1669, kdy proud lávy zasáhl hrad Castello Ursino.

Adresa: Piazza del Duomo, Catania

 

Náměstí Piazza del Duomo a Fontana dell’Elefante

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 2

Katánie nabízí několik pěkných náměstí, ale žádné není půvabnější a prostornější než Piazza del Duomo. Katedrální náměstí tvoří centrum města a uchovává si svůj barokní vzhled, který mu dal Giovanni Battista Vaccarini na začátku 18. století. Vedle sloní fontány na východní straně se tyčí katedrála, svatostánek věnovaný patronce města, svaté Agátě (Sant’Agata), vybudovaný v letech 1737-1767. Na severozápadě se nachází Palazzo del Municipio (1741) a na jihu brána Porta Uzeda, všechny od Vaccariniho. Jeho půvabná Fontana dell’Elefante se slonem z černé lávy a malým egyptským obeliskem byla inspirována Berniniho slonem s obeliskem v Římě. Z jihozápadního rohu nám. Piazza del Duomo vede rušná Via Garibaldi přes nám. Piazza Mazzini až k bráně Porta Garibaldi. Severně od Piazza del Duomo na obou stranách Via Etnea leží srdce barokního okrsku se širokými ulicemi a dobře navrženými náměstími.

 

Castello Ursino – hrad

Castello Ursino je mohutná budova z lávového kamene pocházející z roku 1239. Obranná stavba pocházející z hohenstaufenského období (vrcholný středověk) vykazuje podobnost s hradem Fridricha II. v Syrakusách. Půdorys se skládá ze 4 křídel kolem centrálního prostoru; 4 křídla tvoří čtverec s věžemi v rozích, zatímco 4 menší věže jsou rozmístěny v polovině každé strany. Dekorativních prvků je málo; na severní vstupní straně můžete zahlédnout orla uchopující zajíce. Hrad původně stál přímo u přístavu, ale v roce 1669 prošel velký proud lávy kolem jeho západní strany (kde je možné ho vidět dodnes) a posunul pobřeží o něco dále na východ. Dnes hrad zabírá velký prostor uprostřed obytné oblasti.

Adresa: Piazza Federico di Svevia, Catania

 

Monastero dei Benedettini – klášter 

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 3

Jeden z největších benediktinských klášterů v Evropě, dřívější klášter Monastero dei Benedettini za kostelem San Nicolò l’Arena, začal být budován v roce 1500 a jeho dlouhodobá stavba uplatnila styly různých období. Pozdně barokní fasáda zahrnuje rustikované pilastry a kamenné ozdoby oken, a také 2 pěkné vnitřní dvory. Při prohlídkách je možné navštívit oba ambity, sklepy z 16. století a sklepy od Vaccariniho z 18. století. V klášteře, který je na seznamu UNESCO, dnes sídlí katedra humanitních studií Univerzity v Katánii.

Adresa: Piazza Dante 32, Catania

 

Procházejte se v Belliniho zahradách

Zahrady Bellini (Giardino Bellini, Villa Bellini) jsou prostorný městský park s fontánami a pěšími stezkami ve stínu obrovských tropických a subtropických stromů. Lavičky nabízejí spoustu místa, kde si můžete užívat ticha. K nejzajímavějším prvkům patří krásné secesní pódium, Collinetta del Salvatore a květinové hodiny. Trasa Viale degli Uomini Illustri je lemována bustami slavných osobností Katánie. Za jasných dní odtud budete mít pozoruhodné výhledy na Etnu orámovanou stromy. Milovníci zeleně také mohou navštívit Botanickou zahradu (Orto Botanica) Univerzity v Katánii, což je malá, ale dobře organizovaná zahrada bohatá především na kaktusy, agáve a další sukulenty.

Adresa: Via Etnea 397, Catania

 

Palazzo Biscari

Palazzo Biscari je dodnes v soukromém vlastnictví a žijí v něm potomci knížete z Biscari, který nechal palác vybudovat v letech 1707-1763. Fasáda paláce patří k nejokázalejším ve městě; bohatě zdobené jsou především rámy oken a dveří. Ignazio Biscari, vnuk knížete, který palác nechal postavit, ho rozšířil tak, aby vytvořil prostor pro svou rozsáhlou sbírku umění, z níž většina byla věnována Občanskému muzeu (Museo Civico). Vnitřní dvůr ukrývá dvojité schodiště a okázalý interiér zahrnuje rokokovou jídelnu se zrcadly, štukováním a freskami. Jinde uvidíte obrazy, mramorové podlahy, další fresky a bohaté štukování, a také malé muzeum s artefakty, které nebyly darovány muzeu. Ověřte si u turistické kanceláře, kdy jsou k dispozici prohlídky interiéru.

Adresa: Via Museo Biscari 10-16, Catania

 

Římské divadlo

Na jižním svahu staré akropole se nachází římské divadlo (Teatro Romano), které bylo vybudováno ve 2. stol. př.n.l. na místě starší řecké stavby. Hlediště má obvod 100 m se 2 obvodovými stezkami. Schody byly vytvořeny z lávy, zatímco orchestra a řady na sezení jsou pokryty mramorem. Hned vedle Teatro Romano uvidíte Odeon, menší divadlo, jehož orchestra je na stejné úrovni jako nejvyšší chodba divadla. Odeon je celý vybudován z lávy.

Adresa: Via Vittorio Emanuele 266, Catania

 

Teatro Massimo Bellini

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 4

Teatro Massimo Bellini, divadlo nazvané po katánském rodákovi, slavném skladateli Vincenzo Bellinim, je bohatě zdobené v charakteristickém sicilském barokním stylu a bylo otevřeno v roce 1890 představením Belliniho nejslavnějšího díla, opery Norma. Divadlo s 1200 místy na sezení je fantastické, s patry zdobených galerií zvedajícími se ke zlaté kupoli s freskovými medailony zobrazujícími scény z nejslavnějších Bellliniho oper. Mramorové foyer, kde je umístěna skladatelova socha, je vyzdobeno bohatým štukováním, tak jako elegantní vstupní prostory. Sedadla jsou pokryta rudým plyšem a zaoblené chodbičky vedoucí k lóžím plné nádherných ozdobných detailů. K dispozici jsou prohlídky budovy opery (také v angličtině) – rezervace předem nutná. Exteriér budovy ladí se sicilským barokním stylem sousedních budov z konce 17. století. Program divadla obsahuje (jak lze očekávat) díla Belliniho, ale také celý repertoár oper a klasické hudby. Teatro Massimo Bellini je proslulé svou vynikající akustikou.

Adresa: Via Giuseppe Perrotta 12, Catania, Itálie

 

Badia Sant’Agata – klášterní kostel

Klášterní kostel Sant’Agata nacházející se naproti severní strany katedrály byl vybudován v letech 1735-1767 a představuje nejvýznamnější dílo architekta Giovanniho Battisty Vaccariniho. Mohutná budova, jíž dominuje obrovská oktagonální kupole, je pokryta skvělou fasádou, se střední částí konkávního tvaru. Centrální stavba má 4 křídla nestejné délky kolem centrálního prostoru s kupolí. Nejdelší ze 4 křídel ukrývá západní vstup, nad nímž je umístěna galerie pro jeptišky.

Adresa: Piazza del Duomo, Catania

 

Výlet na Etnu 

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 5

Výlet na horu Etna patří k nejoblíbenějším aktivám v okolí Katánie. Etna dosahující výšky kolem 3300 m (přesná výška se mění spolu s erupcemi) dominuje panoramatu východní Sicílie, blízko pobřeží severozápadně od Katánie. Nejvyšší aktivní sopka kontinentální Evropy a nejvyšší hora v Itálii jižně od Alp je chráněná v rámci národního parku. Porézní horní svahy se skrovnou vegetací absorbují dešťovou vodu, která prosakuje až k neproniknutelnému skalnatému podloží a vytéká ven jako prameny. Na svazích hory se tak nalézá více jak 250 vulkanických průduchů. Na jižním svahu, kde slunce svítí 3000 hodin ročně, se stojí solární elektrárna. Pomerančovníky a citroníky rostou do výšky asi 500 m a olivy a vinná réva do 1300 m. V zimě kolem vrcholu fungují lyžařské vleky a míří sem lyžaři. Etna ve skutečnosti nikdy není zcela v klidu, takže okolí kráteru s každou erupcí mění svůj tvar a pro návštěvníky je příliš nebezpečné se přiblížit kráteru.

Na horu se můžete dostat různými způsoby (pěšky, autem nebo lanovkou) a pak se projít zdejší drsnou měsíční krajinou. Silnice vede až k „horské chatě“ Rifugio Sapienza jižně od kráteru v nadm. výšce 1910 m. U ní začíná lanovka, která stoupá do 2500 m, kde se můžete pohybovat pěšky nebo jezdit speciálními terénními vozidly až do asi 2900 m. Kolem části sopky, z Katánie do městečka Riposto, jezdí úzkorozchodná místní železnice Ferrovia Circumetnea. V jiném případě můžete autem absolvovat okruh dlouhý 144 km z Katánie přes Misterbianco a Paternò, kde najdete hrad z roku 1073. V obci Adrano budete mít fantastický výhled na Etnu a uvidíte normanský hrad s Archeologickým muzeem. Asi 9 km jihozápadně od Adrana leží městečko Centuripe (foto níže) s archeologickou lokalitou z 1. stol. př.n.l. a s muzeem. Z Adrana pokračuje silnice přes Bronte, Maletto (nejvyšší bod na trase, 960 m), Randazzo a Linguaglossa a do Fiumefredda. Do Katánie se můžete vrátit po silnici A18 nebo SS114.

Bez starostí se podívat na Etnu můžete při celodenním výletu z Katánie na Etnu a do Taorminy, což je devítihodinové dobrodružství plné akce, které zahrnuje průzkum lávové jeskyně a volitelnou jízdu lanovku na vrchol Etny. Pak si můžete zaplavat na ostrůvku Isola Bella a odpoledne pokračovat do Taorminy s návštěvou antického řeckého divadla, středověkých kostelů a nákupních ulic.

 

Občanské muzeum – Museo Civico 

Museo Civico, které je umístěno v části hradu Castello Ursino, vystavuje nálezy a sbírky z okolní oblasti, k nimž patří řada řeckých a římských soch. K hlavním lákadlům patří torzo římského císaře a řecký reliéf obra Polyféma, kterého oslepuje Odysseus. K dalším exponátům patří porcelán, úlomky mozaik + nápisů a sbírka vzácných zbraní + soch od středověku do 18. století. K menším starožitnostem patří bronzové sochy, keramika a terakota. Ve vyšším patsře je umístěna sbírka obrazů z 15.-18. století, včetně prací od Pietra Novelliho, Mattia Pretiho a Fra Angelica.

Adresa: Piazza Federico di Svevia, Catania

 

Jednodenní výlet do městečka Noto

Po ničivém zemětřesení v roce 1693 bylo staré Noto opuštěno a s pomocí několika známých stavebních mistrů kompletně znovu vybudováno o 16 km dále. Díky originálnímu uspořádání města a kostelům + palácům navrženým předními architekty patří dnešní Noto k nejatraktivnějším barokním městům na Sicílii. Budovy mají individuální rozmanitost v rámci stylizovaného celku a použití světlého místního vápence přineslo jasný a živý efekt. Impozantní katedrála Santi Nicola e Corrado dominuje nám. Piazza del Municipio z výšky nad širokým schodištěm a proti ní se zvedá elegantní dvouúrovňový Palazzo Ducezio, městská radnice od architekta Vincenza Sinatry (1746). Katedrála, která byla dokončena v roce 1770, má velkolepé průčelí s dvojicí věží a nádherný vchod, dílo G. F. Pirroneho (1982). Nedaleko katedrály na náměstí stojí Biskupský palác a vedle něj klášterní kostel Santissimo Salvatore. Naproti uvidíte kostel Santa Chiara s hranatou fasádou a oválným interiérem od R. Gagliardiho. Nalevo od katedrály je pak Palazzo Landolina di Sant’Alfano z 19. století. Další významné budovy lemují přilehlé ulice, takže Noto patří k architektonicky nejzajímavějším městům na Sicílii.

Obdivování barokní architektury v Notu můžete spojit s návštěvou římských a řeckých lokalit v Syrakusách při osmihodinovém výletu z Katánie do Syrakus-Ortigie a Nota. Místní průvodce se postará o to, abyste spatřili nejlepší z barokních staveb v Notu a dozvěděli se o jejich historii, zatímco v Syrakusách najdete Archeologický park Neapolis s řeckým divadlem, mohutným římským amfiteátrem a starověkými lomy.

 

San Nicoló l’Arena – kostel

Na místě řecké akropole začali benediktini v roce 1702 budovat kostel San Nicoló spolu s budovami kláštera Monastero dei Benedettini. Práce na kostele pokračovaly až do konce 18. století, ale nikdy nebyly dokončeny. Kvůli tomu má jeho fasáda podivný, téměř odrazující vzhled: dvojice mohutných sloupů na zvýšených soklech končí náhle a ze stěn trčí kolíky, které měly držet obkladové kameny. Velká kupole zakončuje prostý trojlodní interiér, kde se nachází vyznačený poledník (1841) v příčné chrámové lodi, sedadla na kůru z 18. století a velké varhany, které vybudoval Donato del Piano v letech 1755-1767 a proslavil Goethe. Z kupole se nabízí krásný výhled až k Etně (o vstup do ní můžete požádat kostelníka).

Adresa: Piazza Dante 32, Catania

 

Porta Garibaldi – brána

Monumentální brána Porta Garibaldi byla vybudována v roce 1768 na počest krále Ferdinanda I. Neapolsko-Sicilského a jeho choti Marie Karolíny (dcery Marie Terezie). Architekty byly Francesco Battaglia a jeho nevlastní syn Stefano Ittar, který navrhl výraznou bránu s dramaticky působícími horizontálními vrstvami bílého vápence a černé lávy. Strana směrem k městu je jednodušší, západní strana má konkávní křídla a korunují ji hodiny umístěné mezi dvěma okřídlenými postavami symbolizujícími slávu.

Adresa: Via Garibaldi, Catania

***

14 hlavních atrakcí Katánie na Sicílii 6
Centuripe

Kde se ubytovat

Doporučujeme následující skvělé hotely na praktickém místě v blízkosti hlavních turistických atrakcí Katánie.

Luxusní hotely a hotely střední třídy: na tichém místě se nachází Liberty Hotel 4*, který je dobře hodnocen kvůli svému starosvětskému půvabu a ochotnému personálu; snídaně je v ceně. Na skvělém místě na hlavní nákupní ulici najdete Palace Catania | UNA Esperienze 4* umístěný v budově z počátku 20. století zrestaurované tak, aby odrážela místní styl a prostředí. Střešní restaurace nabízí výhledy na Etnu. Zahrnuta je tradiční sicilská snídaně a k dispozici je minibar; hotel nabízí kryté parkování. Malý rodinný Hotel Centrum Catania 3* je vzdálen jen kousek pěšky od zastávky autobusu do města a na letiště, nedaleko Belliniho divadla a Via Etnea se spoustou obchodů a restaurací. Hosté si chváli bohaté snídaně a masážní sprchy s více hlavicemi. Nekrytý dvůr představuje skvělé místo pro relaxaci po dni stráveném prohlídkou památek. Výborně hodnocený Airone City Hotel 4* se nachází 4 km od historického centra a od Piazza Duomo, ale hosté si cení zdejšího tichého okolí, prostorných moderních pokojů a bohatého snídaňového bufetu. Můžete si zde (za poplatek) vypůjčit elektrokolo na poznávání města. Navíc se hotel nachází na dobrém místě pro ty, kdo cestují autem. Rifugio Sapienza 3* je situován pouhých 10 m od lanovky na Etnu. Nabízí tradiční restauraci, bar, bezplatné použití lyžárny a společný salonek.

Ekonomické hotely: jen 10 minut pěšky od centra města najdete Hotel Villa Romeo 3* s pestrým dekorem a pěkným dvorem, kde mohou hosté za teplých večerů relaxovat pod hvězdami. Snídaně jsou v ceně ubytování a hotel má pokoje rodinné velikosti. Jedná se o hotel střední třídy s ekonomickými cenami. Hned vedle Via Etnea naproti Zahrad Bellini a v blízkosti botanické zahrady se nalézá Hotel Etnea 316  3* s pokoji s vysokými stropy a s přátelským personálem; snídaně je v ceně.

Pro cestovatelské tipy a triky jak najít levné ubytování a ušetřit peníze klikněte zde nebo vyzkoušejte tento srovnavač Hotelscombined.com,  kde můžete porovnat všechny ceny jednoho a toho samého hotelu na jednom místě. *