10 nejlepších muzeí v italské Florencii

10 nejlepších muzeí v italské Florencii 1

Muzea ve Florencii uchovávají ve svých sbírkách nejlepší soubor italského renesančního umění na světě, které pochází z období zhruba mezi lety 1300 a 1500. Renesance se ostatně zrodila ve Florencii, navždy změnila směr západního umění a její velcí umělci pracovali pod patronátem Medicejských a dalších bohatých rodů.

Muzea a galerie ve Florencii – rezervace vstupenek zde

Galerie Uffizi 

10 nejlepších muzeí v italské Florencii 2

Podle období pohodlně uspořádaná Galerie Uffizi se svou rozsáhlostí (patří k největším muzeím umění v Evropě) představuje dobrý způsob, jak si udělat představu o obrovských změnách, které přinesla renesance ve způsobu, jak umělci vnímali a zobrazovali svět. Její chronologické uspořádání Vám umožní rychle vnímat změnu stylu od statického, plochého byzantského zobrazení neskutečně působících madon a světců po realističtější a lidštější portréty, a také díla, která zahrnují portréty, alegorická témata nebo krajiny zkombinované s náboženskými objekty. Při pohledu na práce současníků vedle sebe budete znát kontext nejslavnějších hvězd galerie Uffizi, jako je Botticelliho Zrození Venuše. Galerie Uffizi je mimořádně oblíbená, takže vstupenky jsou načasované. Můžete si je objednat předem online nebo si objednat přednostní prohlídku galerií Accademia a Uffizi, která Vám umožní obejít fronty u obou institucí a zajistí, že spatříte hlavní díla a dozvíte se o jejich významu od odborného průvodce.  V Uffizi v současnosti probíhají renovace a přístavba nových galerií, takže některá umělecká díla mohou být přestěhována na jiné místo; zajistěte si proto aktuální plán galerie.

Hlavní turistické atrakce Florencie

Galerie Akademie – Galleria dell‘Accademia

Accademia, která byla založená v roce 1784 jako škola pro umělce, dnes uchovává vynikající sbírku Michelangelových prací. Jedna z nich, David, stojí za to, abyste vystáli dlouhé fronty, i když kopie sochy jsou k vidění snad všude ve městě. Kromě Michelangela další galerie obsahují významná díla florentských umělců od 13. do 16. staletí. Accademia je místem, kde můžete sledovat Michelangelův sochařský kreativní proces. V Galleria del David uvidíte 4 nedokončené postavy otroků, které Michelangelo plánoval pro hrobku papeže Julia II. v Římě. Pracoval na 6 sochách v letech 1519-1536, ale nikdy je nedokončil (další 2 jsou dnes v Louvru v Paříži). Nedokončená je rovněž socha sv. Matouše, kterou Michelangelo tvořil v letech 1505-1506 a zamýšlel, že bude jedním z 12 apoštolů pro katedrálu Santa Maria del Fiore ve Florencii. Můžete si všimnout, že mramorový blok je plošší než u otroků – sochy měly stát u zdi a pohled měl přicházet pouze zepředu.

10 nejlepších muzeí v italské Florencii 3

Michelangelův David byl přestěhován do Akademie v roce 1873 ze svého původního místa na Piazza della Signoria, aby byl chráněn před vlivy počasí, a po útoku v roce 1991 umístěn za sklo. Michelangelo na něm začal pracovat, když mu bylo 26 let, a David byl tak dokonalý ve své vznešené pozici a výrazu, kdy kombinuje napětí blížící se bitvy a zároveň klid, že ho chválili dokonce i jeho současníci. David se stal symbolem nepotlačitelného ducha svobody ve Florencii. K nejvýznamnějším dílům z 15. století v Sale Fiorentine patří Cassone Adimari zobrazující v přední části velkolepý svatební průvod a Madona od Sandra Botticelliho kolem roku 1470. Sale Byzantine uchovává nejstarší práce celé sbírky, pocházející z 13. a 14. století včetně významné scény Ukřižování od Pacina di Bonaguidy, Stromu života (asi 1310). Zaručeně uvidíte Michelangelova Davida a další významná díla bez hodin strávených čekáním v dlouhých frontách na vstupenky, když se zúčastníte přednostní prohlídky galerií Accademia a Uffizi, která zahrnuje tyto oblíbené turistické atrakce a zavede Vás přímo dopředu. Jakmile budete uvnitř, můžete jít přímo k nejvýznamnějším dílům a dozvíte se o nich více od svého průvodce.

Adresa: Via Ricasoli 58, Florencie

 

Galleria Palatina

Nejen kvůli mnoha dílům od italských mistrů, jako je Tizian, Tintoretto, Botticelli, Rubens a Raffael, se Galerie Palatine dostala na mapu uměleckých institucí (ani když k nim připočteme díla od Van Dycka a Velasqueze). V Paláci Pitti jsou umístěny celkem 3 sbírky, což je Galerie moderního umění (Galleria d‘Arte Moderna), Muzeum kostýmů a módy a pokladnice plná zlatých a stříbrných šperků a dalších medicejských pokladů. Obrazy a sochy v Galerii Palatina nejsou uspořádány v chronologickém pořádku, ale jsou vystaveny jako součást dekoru honosně vyzdobených místností. Z tohoto smyslového přetížení si pak můžete odpočinout při procházce přilehlými zahradami Boboli a těšit se z výhledů na město dole, což je jedna z nejoblíbenějších aktivit ve Florencii.

 

Národní muzeum Palác Bargello

První národní muzeum v Itálii mimo Vatikán založené v roce 1859 uchovává významná díla toskánských umělců od 14. do 16. století, především Donatella, bratří della Robbiů a Michelangela. Čtyři z jeho mistrovských prací jsou umístěny ve speciálních, pro ně zřízených místnostech mimo dvůr: je to mramorový Brutus (asi 1540), reliéf Madony a Dítěte s mladým Janem Křtitelem (kruhový obraz vytvořený asi v roce 1504), David (asi 1531, známý také jako Malý Apollo) a Michelangelova první velká skulptura Opilý Bacchus (1497-1499). Dále zde spatříte od Benvenuta Celliniho model Persea, jeho mramorovou sochu Narcise a malé bronzové skulptury. Zatímco budete stoupat po schodech, všimněte si bronzových zvířat pocházejících z medicejské vily. Velká hala ze 14. století nahoře vystavuje díla od Donatella, jako je Sv. Jiří (1416), raný mramorový David, pozdější bronzový vytvořený v roce 1430 a Sv. Jan jako dítě. Nenechte si ujít Brunelleschiho a Ghibertiho modely do soutěže na severní portál baptisteria. Kromě místnosti se slonovinovými řezbami je zde sbírka majoliky a místnost plná smaltů a prací ze zlata, kterými byla Florencie v době renesance proslulá. V horním patře se nachází jedna z hlavních atrakcí muzea: 2 místnosti s díly z glazované terakoty od Andrey a Giovanniho della Robbia. Kromě prací několika mistrů muzeum Bargello rovněž vyniká svou pozorností k dekorativnímu umění a trojrozměrnému umění.

Adresa: Via del Proconsolo 4, Florencie

 

Museo dell‘Opera di Santa Maria del Fiore – katedrální muzeum

10 nejlepších muzeí v italské Florencii 4
florentská katedrála (dóm)

Umělecká díla nedozírné hodnoty darovaná katedrále ve Florencii jsou umístěna v přilehlém katedrálním muzeu, spolu s originály choulostivějších prací, jako jsou Ghibertiho bronzové dveřní panely. Spatříte zde některé z nejvýznamnějších mistrovských prací ve městě: Michelangelovu poslední Pietu, mramorové galerie od Lucy della Robbia z počátku 15. století a Donatellova Sv. Jana Křtitele a Máří Magdalenu, hedvábí vyšívané zlatem a stříbrný oltář baptisteria. I když tématika je téměř vždy náboženská, různá média a řemeslné provedení dávají sbírce obrovskou rozmanitost.

 

Archeologické muzeum – Museo Archeologico

Nejvýznamnější archeologické muzeum v severní Itálii mělo jako základ rozsáhlé sbírky etruských artefaktů patřící Medicejským. Další medicejské a pozdější sbírky sem pak přinesly egyptské, řecké a římské starožitnosti. Celé muzeum je sice plné pokladů, skutečnou hvězdou jsou však etruské expozice, kde vyniká jeden z nejlepších známých příkladů etruského umění, bronzová Chiméra z Arezza. Socha tvora s tělem lva, hlavou berana a hadím ocasem byla objevena v roce 1553 a hned ji získal vévoda Cosimo I. Medicejský. Vystavena je spolu se starověkými díly, k nimž patří Minerva z Arezza, další bronzy, mramorový sarkofág Ramta Uzenai z Tarquinie, zdobená keramika a etruské malby. Spolu s etruskými pracemi jsou zde řecké a římské bronzy, z nichž nejvýznamnější je řecká socha mladíka Idolino z 5. stol. př.n.l. a Koňská hlava, řecký bronz z římského období. K dalším zajímavým exponátům patří etruské a středověké mince, a také díla ze zlata a stříbra. Egyptská sbírka zahrnuje sochy, keramiku, reliéfy, sarkofágy, mumie a potřeby z různých egyptských dynastií, včetně velmi dobře zachovalého dřevěného vozíku z doby Ramsese I. v 14. stol. př.n.l..

Adresa: Piazza SS Annunziata, Florencie

 

Museum Bardini

Jedno z nejméně obvyklých muzeí ve Florencii bylo soukromou sbírkou umělce a starožitníka Stefana Bardiniho. V 80. letech 19. století koupil Bardini několik budov včetně kostela ze 13. století a Palazzo Mozzi ze 13. století. Ty mu posloužily jako základ, když vytvořil a vyzdobil další budovu středověkými a renesančními dveřemi, okny, krby, schodišti, kamennými prvky, vyřezávanými lištami a kazetovými stropy z paláců a kostelů, které byly zbořeny. Výsledná vila umístěná nad městem v pěkné, svažující se zahradě, byla výstavní skříní jeho sbírek umění a starožitností nedozírné hodnoty pocházejích z různých období. K nejvýznamnějším kusům z více jak 3600 objektů patří díla od Donatella, bratrů Della Robbia, Tintoretta a série kreseb od Tiepola. Vynikající jsou příklady benátské a toskánské dřevořezby 15.- 17. století, tak jako sbírky hudebních nástrojů, keramiky a starožitného nábytku. Ty jsou vystaveny spolu se sochami, obrazy, římskými sarkofágy, tapiseriemi, štukováním z 15. století a polychromovanými dřevěnými sochami. Překvapením pro turisty, kteří mají ve zvyku si sáhnout na lesknoucí se čumák bronzového divokého prasete (nazývaného Porcellino) pod lodžií v Mercato Nuovo, bývá, když se dozví, že se jedná o kopii. Originál je umístěn v Muzeu Bardini.

Adresa: Via dei Renai 37, Florencie

 

Casa Buonarroti – Michelangelův dům

Dům z 16. století, který kdysi patřil Michelangelovi (ale nežil v něm), jeho dědicové proměnili v muzeum Michelangelových prací a doby. Michelangelo Buonarroti mladší, vysoce kultivovaný a sečtělý člověk, pojal nápad proměnit dům v památník a muzeum a nešetřil přitom při najímání nejlepších umělců své doby, aby jej vyzdobili. Uvnitř je umístěn Michelangelův basreliéf Madonna della Scala (jeho nejranější práce dokončená, když mu bylo 16 let) a Bitva Kentaurů a Lapithy, kterou vytvořil ve svých 17 letech. Sbírka rovněž uchovává dřevěný model fasády baziliky San Lorenzo a více jak 200 Michelangelových kreseb a náčrtů, které jsou vystaveny na střídavém principu.

Adresa: Via Ghibellina 70, Florencie

 

Museo Galileo

V renesanční Florencii byla věda uměním a pro Medicejské a další humanisty byly tyto dvě oblasti nerozlučně propletené. Možná budete souhlasit, až uvidíte řemeslné provedení některých raných vědeckých nástrojů shromážděných v pozoruhodném Galileově muzeu. Naleznete zde glóby, teleskopy, meridiány, sluneční hodiny a nástroje pro mořeplavbu. Celkem 11 místností zaplňují medicejské sbírky astrolábů, kompasů, globusů a dalších nástrojů, které byly vytvořený nejlepšími kováři a řezbáři doby renesance. Zlatým hřebem je sbírka Galileových vlastních původních instrumentů.

Adresa: Piazza dei Giudici 1, Florencie

 

Ospedale degli Innocenti – budova siročince

„Špitál neviňátek“ patřil k prvním renesančním budovám ve Florencii. Navrhl ho architekt Filippo Brunelleschi, který vybudoval dóm katedrály, jako nemocnici pro nalezené děti. Do roku 1875 mohly matky, které chtěly opustit své novorozené děti a anonymně je předat do péče sirotčince, dát je do „ruota“, otočného dřevěného válce na konci portika. Ospedale vyniká svou lodžií, arkádou se sloupy s freskami pod oblouky a v lunetách nade dveřmi, ale ještě známější je 10 glazovaných terakotových medailonů dětí v zavinovačkách, které vytvořil Andrea della Robbia kolem roku 1463. I když zahrnuje také další fresky a mistrovská díla od několika renesančních umělců – včetně Klanění tří králů od Ghirlandaia a Madony a Dítěte od Botticelliho – tyto galerie nebývají vždy otevřené pro veřejnost.

Adresa: Piazza SS Annunziata, Florencie

Akční nabídka ubytování