Nejoblíbenější styly architektury

Nejoblíbenější styly architektury 1

Viktoriánská

Viktoriánská architektura označuje spíše éru vzniku než specifický styl. Viktoriánské domy vznikaly od začátku 19. století do počátku 20. století během vlády britské královny Viktorie. Období je spojováno s vzestupem střední třídy a zvyšujícím se bohatstvím, takže domy bývají větší a okázalejší. Viktoriánská architektura byla ovlivněna několika architekty a různými podobami měst. Viktoriánský styl má několik variant, k nimž patří: styl královny Anny („Queen Anne“), italizující styl, styl Eastlake, novorománský (Romanesque Revival) a novogotický (Gothic Revival) styl.

 

Koloniální

Domy v koloniálním stylu začaly vznikat v 17. století a existuje mnoho variant. Všechny byly ovlivněny ranými americkými osadníky, takže záviselo za zemi jejich původu, ale pro domy je typická symetrie a nějaký typ vikýře. Nejčastěji můžete spatřit příklady britského/georgiánského koloniálního stylu, protože velká část Severní Ameriky byla ve svých počátcích pod britskou nadvládou. Dále můžete vidět také federální, holandský, francouzský a španělský koloniální styl.

 

Craftsman

Domy ve stylu Craftsman („řemeslný“) se objevily na počátku 20. století v době hnutí Arts and Crafts a zaměřují se především na materiály a motivy inspirované přírodou. Běžně zde naleznete dřevěné prvky v přírodních tónech, geometrické vitráže a několik vestavěných prvků. Barevná paleta domu ve stylu Craftsman je spíše zemité povahy a zahrnuje odstíny lesní zelené, rezavě oranžové a přírodní hnědé. Také styl Craftsman má své varianty, kdy k nejrozšířenějším patří misijní, bungalov a Stickley.

 

Prérie

Styl Prérie původně vytvořil Frank Lloyd Wright (1867–1959), inovativní architekt přelomu století. Domy jsou ovlivněny svým vztahem k přírodě a mívají spoustu řemeslných ručně vyráběných detailů, jako jsou jednoduché dřevěné prvky, vitráže a vestavěný nábytek. Styl byl velmi ovlivněn hnutím Arts and Crafts, ale liší se od domů ve stylu Craftsman. Dochovala se pouze hrstka původních domů, ale styl dodnes představuje ikonický příklad architektury, která vznikla v Americe.

 

Cape Cod

Domy ve stylu Cape Cod jsou velmi rozšířené na předměstích a jejich obliba v USA se rozšířila v 50. letech. Styl sem původně přinesli osadníci z Anglie, kteří přišli na konci 17. století, a pojmenován byl podle pobřežní oblasti ve státě Massachusetts. Domy mívají přízemí a jedno patro pod střechou, vikýře a vchod umístěný uprostřed. Původní design byl inspirován anglickými hrázděnými domy z předchozích staletí a byl přizpůsoben klimatu v oblasti Nové Anglie.

 

Ranč

Domy ve stylu Ranč (Ranch) jsou jednopatrové nebo mají více úrovní (split level) a začaly se v USA objevovat v první polovině 20. století. Ve 30. letech lidé stavěli domy inspirované španělskými koloniálními domy na americkém Jihozápadě. Pozdější příklady je někdy možné si splést s moderními domy poloviny 20. století, protože mají některé společné charakteristiky. Obecně platí, že domy ve stylu Ranč mají otevřený plán podlahy a jsou spojeny s venkovním prostředím.

 

Tudorovská

Domy v tudorovském stylu snadno poznáte, přičemž jsou inspirovány historickými domy v Anglii.  Styl získal oblibu na počátku 20. století v bohatých předměstských čtvrtích USA. Najdete také novější členění, které používá tento styl u domů postavených v posledních 40 letech.  

 

Středomořská

V USA oblíbený styl byl ovlivněn domy ve středomořském stylu a oblibu získal především na počátku 20. století na Jihu USA. Domy často mají teplé tóny, štukové exteriéry a krásné zdobné detaily na dlaždicích a dřevěných prvcích.

 

Moderní

Snadno si můžete splést domy v moderním a v současném stylu, ale nejjednodušší způsob, jak je od sebe odlišit, je zjistit, kdo a kdy budovu postavil. Moderní domy z poloviny 20. století byly vybudovány od 40. do 70. let. Oproti tomu domy v současném stylu byly postaveny až o několik desetiletí později. Moderní domy obecně mívají minimalistický styl a jednoduché geometrické linie.

 

Současná

Jak je řečeno výše, moderní architektura byla budována v polovině 20. století, zatímco domy v současném stylu se staví dodnes. Současné domy se mezi sebou velmi liší, ale obvyklé je splývání interiérového a exteriérového designu, takže je zde pocit plynutí. Styl může být minimalistický, ale okraje by měly být měkké a zaoblené.

 

Farmářská (Farmhouse)

Dům ve farmářském (farmhouse) stylu je moderní interpretací domu ležícího na velké rozloze. Takové domy se staví už mnoho staletí a typicky jsou domovem rodin, které v nich žijí a hospodaří na půdě. Staré farmy (v USA) byly v různých designových stylech, např. viktoriánském nebo koloniálním, ale mnoho farem bylo vybudováno s jednoduchými detaily ve spíše lidovém stylu.

 

Cottage

Skromné domy ve stylu Cottage („chalupa“) mají svůj původ v Evropě a jsou součástí lidové architektury malých měst a vesnic. Jsou pro ně charakteristické malé rozměry a obvykle bývají obloženy kamenem či dřevem. Většinu těchto domů můžete najít na venkově, přičemž skýtají starosvětské kouzlo.

 

Srub

Malé sruby (log cabin) stavěli lidé po celá staletí. Tento jednoduchý typ domů původně představoval skromná obydlí s jednou místností, které stálo v lese. Dnes lidé budují moderní sruby jako své hlavní obydlí ve venkovském, a někdy i předměstském, prostředí kvůli jejich vzhledu.

 

Řadový dům

Řadové domy, také nazývané městské domy, bývají postaveny přímo jeden vedle druhého. Tento typ je běžný ve velkých městech, kde jsou parcely maličké a úzké. Takové domy obvykle navrhl jeden architekt pro rodiny pracujících. Moderní řadové domy mají stejné kvality úspory prostoru, ale modernější prvky.

 

Novořecká architektura

Novořecká (Greek Revival) a další klasická architektura v USA byla inspirována klasickými budovami ve starověkém Řecku a Římě. Budovy v novořeckém stylu často mají velké sloupy, štukové exteriéry a detaily klasického řádu.