Hlavní turistické atrakce Káhiry

Hlavní turistické atrakce Káhiry 1

Káhira je jedno z obřích velkoměst světa.  Je krásná a bohatá na historické památky, stejně tak jako matoucí a útočící na smysly návštěvníků, takže ji cestovatelé stejnou měrou milují i nenávidí. Její hluk, znečištění a doprava ztěžují orientaci, pokud jste zde poprvé, ale egyptská metropole nabízí tolik, že brzy přestanete vnímat její problémy. Káhira je plná energie a je místem, kde skutečně pocítíte život v egyptských ulicích. Cesta do Egypta by nebyla kompletní bez návštěvy města, které Arabové nazývají Umm al-Dunya (Matka světa). Hlavní turistická atrakce země, pyramidy v Gíze, se nachází hned za ním, ale také město samotné je plné významných památek, které zahrnují staletí jeho historie. Káhira toho nabízí tolik, že nestihnete vše během jedné návštěvy.

 

Pyramidy v Gíze

Hlavní turistické atrakce Káhiry 2

Pyramidy v Gíze představují nejoblíbenější cíl jednodenních výletů z Káhiry, kam by se měl podívat každý návštěvník. Ikonické pohřební stavby z doby 4. dynastie tyčící se přímo na okraji města na gízské pláni přivádějí v úžas cestovatele po celá staletí a dodnes představují jednu z nejvýznamnějších atrakcí země. I přes horko, prach a turistický shon je výlet k nim při návštěvě země nutností. Cheopsova pyramida (také nazývaná Chufevova nebo Velká pyramida) je největší pyramida v gízské skupině a můžete se vydat do jejího nitra s úzkými chodbami; není zde toho ale moc k vidění, kromě prázdné hrobové komory s prázdným sarkofágem. Přímo za Velkou pyramidou se nachází Muzeum Chufuovy sluneční bárky, které vystavuje jednu z obřadních slunečních bárek vykopaných v okolí, která byla pečlivě restaurována do své původní podoby. Dále na jih na pláni se tyčí Rachefova pyramida s vnitřním tunelem, kam je možné se podívat, a menší Menkaureova pyramida. Tyto zádušní chrámy střeží Sfinga s tělem lva a tváří faraona, jeden z nejslavnějších monumentů starověkého světa.  

Na gízské planině se má brzy objevit další atrakce, Velké egyptské muzeum (GEM). Po svém otevření to bude největší muzeum na světě věnované starožitnostem jediné civilizace, kde bude k vidění mnoho artefaktů ze starověkého Egypta, z nichž mnohé veřejnost zatím neviděla. Po zastavení stavby kvůli finančním potížím byl nový termín otevření muzea stanoven na konec roku 2021. Pláň s pyramidami se nachází na okraji rozsáhlého předměstí Gíza zhruba 13 km jihozápadně od centra města. Většina lidí sem přijíždí taxíkem, ale také se sem dobře můžete dostat kombinací metra (do Gízy) a místního minibusu, který Vás doveze až ke vstupu. Planina s pyramidami je poměrně rozsáhlá, takže většina turistů se sem raději vydává s organizovaným výletem, který často zahrnuje jízdu na velbloudu nebo na koni. Dobrým tipem pro ty, kdo zde budou poprvé, je soukromý půldenní výlet k pyramidám v Gíze s jízdou na velbloudu. Zahrnuje vyzvednutí z hotelu a dopravu zpět, průvodce, oběd a 25 minut strávených na velbloudovi.

Adresa: Al-Ahram Street, Giza

 

Egyptské muzeum

Díky závratné sbírce vystavených starožitností je Egyptském muzeu v Káhiře jedním z velkých světových muzeí. Potřebovali byste několik let, abyste si pořádně prohlédli vše, co muzeum nabízí. Muzeum založil v roce 1857 francouzský egyptolog August Mariette a na své současné místo, do typické růžové budovy v centru Káhiry, se přesunulo v roce 1897. Jeho sbírky jsou však špatně značené a kvůli omezenému prostoru nedobře uspořádané (ve skutečnosti je vystaven jen zlomek celkového majetku). V současnosti zde navíc najdete prázdné vitríny kvůli tomu, že některé artefakty už byly přeneseny do zatím neotevřeného nového Velkého egyptského muzea (GEM), i tak ale budete žasnout nad majestátností jeho exponátů. Pokud budete mít omezené množství času, zamiřte rovnou do Tutanchamonových galerií. Poklady zde vystavené byly nalezeny v hrobce  Tutanchamona, který zemřel v 18 letech, zetě a následníka Amenhotepa IV. (Achnatona). Hrobka, kterou objevil Howard Carter v Údolí králů v roce 1922, obsahovala největší a nejbohatší soubor hrobových předmětů, jaký kdy byl nalezen nedotčený v egyptské hrobce. K nejzajímavějším předmětům patří Tutanchamonova zlatá maska a sarkofágy (místnost 3), faraonův Lví trůn (místnost 35) a jeho pozoruhodný šatník (místnost 9). Poté si prohlédněte sbírku egyptských šperků (místnost 4), kde spatříte více zlata, než jste viděli za svůj dosavadní život. I když se otevře muzeum GEM, tato proslulá budova bude nadále sloužit jako muzeum. Zatím není jisté, které sbírky zde zůstanou a které budou přeneseny do GEM. Tutanchamonovy galerie však určitě budou přesunuty a budou představovat zlatý hřeb nového muzea GEM. Mezitím (duben 2020) byla Sbírka královských mumií Egyptského muzea přenesena do Národního muzea egyptské civilizace (NMEC), aby bylo dál možné sdílet obrovské množství egyptských faraonských pokladů mezi káhirskými muzei. Egyptské muzeum se nachází hned vedle Midan Tahrir (náměstí Obrození), hlavního náměstí v centru Káhiry. Nejlépe se sem dostanete káhirským metrem (do stanice Sadat na nám. Midan Tahrir) a pak podle značek ke vchodu do muzea.

Kde: Midan al-Tahrir, centrum Káhiry

 

Mešita Al-Azhar 

Hlavní turistické atrakce Káhiry 3

Mešita Al-Azhar je nejkrásnější budova z fátimovského období v Káhiře a jedna z nejstarších dochovaných mešit, která byla dokončena v roce 972 n.l.. Je sídlem jedné z nejstarších univerzit na islámského světě – chalífa El-Aziz jí udělil status univerzity v roce 988 n.l. (další univerzita soupeřící o titul „nejstarší“ se nachází v marockém Fezu) a i dnes je Univerzita Azhar předním teologickým centrem muslimského světa. Hlavní vchod tvoří Barberská brána na severozápadní straně budovy, vedle neo-arabské fasády, kterou nechal vytvořit Abbas II.. Nechejte boty u vchodu a zamiřte do centrálního dvora. Vpravo se nachází Madrassa El-Taibarsiya, která má mihráb (modlitební výklenek) z roku 1309. Z centrálního dvora budete mít nejlepší výhledy na 5 minaretů, které budovu završují. Naproti přes dvůr je hlavní modlitebna s rozlohou 3000 m2. Přední polovina je součástí původní budovy, zatímco zadní polovinu nechal přistavět arabský emír Abd el-Rahman. Mešita Al-Azhar se nachází přímo v srdci okrsku islámská Káhira a snadno se tam dostanete taxíkem- Ulice Al-Azhar vede východním směrem z nám. Midan Ataba přímo na náměstí, kde stojí mešita.

Adresa: Al-Azhar Street, okrsek Islámská Káhira

 

Seznamte se s koptskou historií ve staré (koptské) Káhiře 

Hlavní turistické atrakce Káhiry 4
Visutý kostel

Malý shluk klikatících se ulic s mnoha kostely leží za zdmi staré pevnosti Babylon, kde římský císař Traján nechal zbudovat první pevnost na Nilu. Části římských věží se dodnes tyčí nad hlavní ulicí. Zdejší Koptské muzeum obsahuje spoustu informací o raně křesťanském období v Egyptě a nachází se zde jedna z nejlepších sbírek koptského umění v zemi. Hned vedle je koptský pravoslavný kostel z 9. století, známý jako Visutý kostel, který je krásnou ukázkou koptské architektury. Založen byl ve 4. století, původně postaven na římské bráně s věžemi (odtud pochází jeho název) a následně přestavěn v 9. století. Pro mnoho křesťanských cestovatelů je však skutečnou hlavní atrakcí návštěvy okrsku Kostel sv. Sergia a Bakcha, kde se podle místní legendy ukrývala Panna Maria, malý Ježíš a jeho rodina během Herodova masakru novorozených chlapců. Dále ve dvoře můžete navštívit Synagogu Ben Ezry, která prý byla zbudována nedaleko místa, kde byl v rákosí nalezen malý Mojžíš. Hned vedle koptské čtvrti naleznete Mešitu Amr Ibn al-As, první mešitu postavenou v Egyptě. Do koptské Káhiry se nejlépe dostanete káhirským metrem, když pojedete do stanice Mar Girgis.

Kde: Sharia Mar Girgis, jižně od centra Káhiry

 

Sakkára a Dahšúr

V rozsáhlé nekropoli v Sakkáře a nedaleké archeologické lokalitě Dahšúr najdetedalší pyramidy“ a výlet tam je neméně zajímavý jako k pyramidám v Gíze. Jsou vzdáleny zhruba 30 km na jih od Káhiry. Nejoblíbenější turistickou atrakcí Sakkáry je Stupňovitá pyramida, ale celá oblast je poseta nádherně malovanými hrobkami, jejichž prohlídce stojí za to věnovat pár hodin. Sakkára je tak rozsáhlá a historie pohřebiště tak dlouhá, že vykopávky stále přinášejí nové nálezy, které se dostávají na titulky novin ve světě. Po silnici kousek odtud se tyčí Červená pyramida v Dahšúru a Lomená pyramida, které byste si neměli nechat ujít. Počítejte s tím, že návštěvě lokalit Vám zabere přinejmenším půl dne.

Potopený egyptský Herakleion vydává archeologické poklady

Národní muzeum egyptské civilizace s mumiemi faraonů

Na rozdíl od mnoha jiných významných muzeí v Káhiře, které svoje expozice zaměřují na určitou éru, je Národní muzeum egyptské civilizace (NMEC) věnováno vyprávění celé historie osídlení Egypta. Muzeum bylo částečně otevřeno v roce 2017 a pomalu budovalo své expozice. Svoji hlavní atrakci získalo v dubnu 2020, kdy zde svůj nový trvalý domov našla Sbírka královských mumií. Přestože sbírka muzea zdaleka ještě není kompletní, právě sem turisté míří, aby spatřili nejslavnější mumie egyptských faraonů. Mezi 22 slavnými mumiemi (včetně Ramsese II. a III., Hatšepsut, Amenhotepa I. a Sethiho I. a II.), které byly vystaveny speciálně navržené Galerii královských mumií. NMEC se nachází v okrsku Fustat a jeho návštěvu můžete spojit prohlídkou koptské Káhiry. K muzeu se dostanete, když půjdete pěšky od kostelů v koptské Káhiře přímo 3 km, nebo pojedete taxíkem.

Adresa: Al Fustat Street, Káhira

 

Labyrint v bazaru Khan el-Khalili 

Hlavní turistické atrakce Káhiry 5

Khan el-Khalili (Chán al-Chalílí) přináší skvělé zážitky spojené s nakupováním. Bazar (souk) je tvořen labyrintem úzkých uliček a jako nákupní okrsek zřízen v roce 1400 n.l., ale je zde i dnes slyšet zvonění stříbrotepců a dalších řemeslníků pracujících s kovem. Hlavní ulice se už dávno zcela věnují nabídce pro turisty (včetně spousty levných obrázků na papyru a plastových pyramid), ale když se odkloníte od hlavního tahu do okolních uliček, maličkých obchůdků a přeplněných dílen, najdete skvělá místa, kde můžete zakoupit tradiční výrobky z Egypta. Naleznete zde vše od starožitností a kovových stínidel lamp až po místní tkané textilie. Když zde budete, zastavte se v nejznámější káhirské kavárně El-Fishawi, kde rychlým tempem podávají silnou arabskou kávu a sladký čaj turistům i místním. Hlavní tržní ulice pro nakupující je Al-Muski (na východním konci známá jako Gawhar al-Qaid). Dílny zlatníků a stříbrotepců se soustřeďují severně od křižovatky s ulicí Al-Muizz Li-Din Allah, zatímco trh s kořením je jižně odtud. Tržnice je na východní straně ohraničena Husajnovou mešitou (Sayyidna el-Husein), zbudovanou v roce 1792 na počest vnuka proroka Mohameda. Nejjednodušší vstup do prostoru bazaru Khan el-Khalili je přes ulici od Mešity Al-Azhar.

Kde: u Al-Azhar Street, okrsek Islámská Káhira

 

Výhledy z Citadely na město

Na dominantním místě na úpatí kopců Mokattam nechal zbudovat káhirskou Citadelu vojevůdce Saladin v roce 1176. Původní stavba sice dávno zmizela (až na východní vnější zdi), ale další panovníci se postarali o pozdější dodatky. Nejznámější z nich je Mešita Muhammada Alího, která představuje hlavní důvod k návštěvě. Přezdívá se jí Alabastrová mešita a její vysoké štíhlé minarety z bílého kamene jsou jedním z nejznámějších staveb Káhiry. Dalším významným důvodem pro návštěvu jsou výhledy na město; zamiřte na terasu Gawhara, odkud budete mít panoramatické výhledy na okolí. Severovýchodně od Mešity Muhammada Alího stojí Mešita sultána Al-Nasira, kterou nechal zbudovat v letech 1318-1335 panovník Mohammed el-Nasir. Další budovy pak zabírá několik méně zdařilých muzeí (jako je Národní muzeum policie, Národní vojenské muzeum a Muzeum královských kočárů) a za pozornost stojí spíše jejich architektura než expozice. K Citadele se dostanete od brány Bab Zuweila (pokud budete mít dostatek energie) po ulici Khayyamiyya; cesta pěšky trvá asi 30 minut.

Kde: u Midan Salah-ad-Din, okrsek Islámská Káhira

Hlavní turistické atrakce Káhiry 6

Mamlúcká architektura v Mešitě sultána Hassana

Mešita sultána Hassana, jeden z nejlepších příkladů mamlúcké architektury na světě, je vizí islámského řemeslného umu s hojností krápníkových detailů a složitými arabeskovými vzory. Zbudována byla v letech 1356-1363 pro sultána Hassana el-Nasira. Masivní hlavní vchod v severním rohu je vysoký téměř 26 m a minaret v jižním rohu je nejvyšší v Káhiře (81,5 m). Hlavní vchod vede do předsíně pod kopulí, za níž je menší předsíň a chodba vedoucí do zdobeného otevřeného dvora, v jehož středu se nacházejí fontány na rituální očistu. Odtud vedou železné dveře do sultánova mauzolea, kde se dochovaly krápníkové přívěšky původní kopule. Uprostřed komory je umístěn prostý sultánův sarkofág. Přímo k Mešitě sultána Hassana je obrácena Mešita Al-Rifai postavená v roce 1912 pro hrob chediva (panovníka) Ismaila Paši tak, aby byla kopií starší sousední mešity. Také je zde pohřben bývalý íránský šáh Muhammad Rezá Pahlaví (1919-1980). Obě mešity stojí na předním místě na nám. Midan Salah ad-Din přímo pod káhirskou Citadelou.

Kde: Midan Salah-ad-Din, okrsek Islámská Káhira

.

Muzeum islámského umění

Vážné poškození od bomby nastražené v autě v roce 2014 vedlo k uzavření tohoto muzea pro veřejnost na několik let, ale dnes už je opět otevřené. Káhirské Muzeum islámského umění vlastní jednu z nejvýznamnějších sbírek blízkovýchodního řemeslného umění na na světě. K vidění jsou zde mimo jiné osmanské kachle, ajjúbovská keramika, fresky, jemné dřevěné intarzie, mince, ryté mramorové náhrobní kameny a koberce v krásných barvách. Určitě byste se měli podívat na ilustrované korány a expozici bohatě zdobené keramiky a nádob ze skla a kovu. Dále navštivte sbírku krásných šperků, a pak místnosti věnované astronomii a dalším vědám, kde najdete velmi detailní astroláby a další vybavení. Návštěva muzea je procházka šířkou a bohatstvím dědictví islámské kultury. Muzeum stojí na okraji okrsku islámská Káhira, takže představuje dobré místo, kde můžete buď začít, nebo skončit návštěvu okrsku. Muzeum je pěšky dobře dostupné (když přejdete děsivě rušnou hlavní silnici) od brány Bab Zuweila.

Adresa: Midan Bab Al Khalq, okrsek Islámská Káhira

 

Vyšplhejte na střechu Bab Zuweila

Ze všech bran v okrsku islámská Káhira je Bab Zuweila nejzajímavější. Můžete vystoupit na vrchol středověké stavby z 11. století, odkud budete mít skvělé výhledy na islámskou Káhiru. Samotná brána má 2 minarety a je to poslední jižní brána starého města, která stále stojí. Hned vedle spatříte červeno-bílé kamenné zdivo Mešity sultána Al-Mu’ayyada a o pár kroků dál skvělé stánky řemeslníků v Ulici Výrobců Stanů, kde se ve velkém prodávají egyptské pestré textilie používané např. na svatbách a dalších významných událostech.

Adresa: Al-Muiz li-Din Allah Street, okrsek Islámská Káhira

Luxor – hlavní památky

Ulice Al-Muizz li-Din Allah

Severní úsek ulice Al-Muizz li-Din Allah je lemován pěknými mamlúckými budovami, které byly pečlivě zrestaurovány do své původní podoby. Madrassa as-Salih Ayyub postavená v roce 1247 je příkladem klidu a jednoduchosti islámské architektury. Přímo naproti přes silnici se nachází další madrasa, mimořádně krásná Madrassa Qalaun (Qalawun), oprávněně považována za jeden z největších architektonických triumfů mamlúckého období. Dokončil ji v roce 1293 Muhammad al-Nasir, syn sultána Qalauna, a její interiér je plný krásné výzdoby, jako jsou bohatě zdobené kachle, mramor, perleťové mozaiky a vitrážová okna. Qalaunova madrassa po svém otevření sloužila také jako nemocnice. O něco dále na sever se nachází mladší (z roku 1309) Madrassa an-Nasr Mohammed se spoustou krásných detailů, které můžete obdivovat předtím, než přejdete do pozoruhodného Egyptského muzea textilu se sbírkami, které sahají od dob faraonů až do islámského období.

Adresa: Al-Muizz li-Din Allah Street, okrsek Islámská Káhira

Hlavní turistické atrakce Egypta

Mešita Ibn Tulun

Mešita Ibn Tulun, druhá nejstarší dochovaná mešita v Káhiře, byla zbudována v letech 876-879 n.l. podle vzoru Kaaby v Mekce, Saudská Arábie. V době jejího zbudování se jednalo o největší existující mešitu. Kolonády hlavního dvora obsahují mnoho vystavených fragmentů bohatých vlysů a otevírají se do série síní s úzkým průčelím. Hlavní modlitebna na jižní straně dvora stále nese fragmenty starší výzdoby (štukování a dřevořezby), zatímco v mihrábu je možné spatřit zbytky původní zlaté mozaiky. Na severní straně mešity se tyčí minaret vysoký 40 m, s  obloukem ve tvaru podkovy nad vchodem a spirálovým schodištěm procházejícím interiérem. Vytvořen byl podle minaretů Velké mešity v iráckém městě Samarra. Když vyjdete po 173 schodech na horní plošinu, budete mít krásný výhled na moře domů táhnoucí se severním směrem a na kopce Mokattam východním směrem. Od Mešity sultána Hassana se snadno dostanete pěšky k Mešitě Ibn Tulun, když půjdete přímo po ulici Al-Saliba.

Adresa: Al-Saliba Street

 

Park Al-Azhar

Al-Azhar Park, který byl vybudován na místě středověkého smetiště, představuje plíce starého okrsku. Otevřen byl v roce 2005 a skýtá tolik potřebné útočiště z přelidněného chaosu v ulicích Káhiry. Zahrnuje krásně udržované zahrady, které jsou příjemným místem pro večerní procházky, především díky skvělým výhledům na celé staré město při západu slunce. Také se zde nachází pár restaurací, takže se jedná o skvělé místo, kde můžete relaxovat po dlouhém dni stráveném prohlídkou památek. Pokud sem přijdete o víkendu, park bývá plný místních rodin s dětmi, které se sem vydávají, aby unikly z dopravní vřavy, co pohlcuje zbytek Káhiry. Do Parku Al-Azhar se většinou cestuje taxíkem, ale pokud se dobře vyznáte v islámské Káhiře a není příliš horko, stačí zabočit východním směrem na ul. Darb al-Ahmar od Bab Zuweila a jít k níže položenému vchodu do parku.

Adresa: Salah Salem Street

 

Okrsek Zamalek na nilském ostrově

Na nilském ostrově Gezira se nachází okrsek Zamalek s většinou butiků s uměním a módních restaurací v Káhiře. Pochází z poloviny 19. století a celý prostor působí viditelně evropským dojmem, včetně architektury se širokými bulváry lemovanými stromy a nádherně zdobenými secesními sídly (v mnoha z nich jsou dnes umístěny ambasády). Zamalek je přední destinace v Káhiře, kam se vydat za dobrým jídlem, ale najdete zde také pár galerií umění. Muzeum moderního egyptského umění na výstavišti Gezira nabízí pěknou sbírku egyptského umění 20. století, včetně prací od Mahmouda Saida a Mahmouda Mukhtara. Nedaleko odtud, naproti budovy káhirské Opery, se nachází znovu otevřené Muzeum Mahmúda Mukhtara, které vlastní malou sbírku prací tohoto známého egyptského sochaře. Pokud Vás zajímá umění, podívejte se do nově otevřeného Paláce Aisha Fahmy hned vedle ulice Sharia 26th July v Zamaleku. Sídlo z roku 1907 bylo krásně zrestaurováno do své původní podoby a jeho rokokové interiéry jsou důvodem k návštěvě stejně tak jako střídající výstavy umění, které se zde konají. Většinu jižní části Geziry zabírají exkluzivní tenisové kurty a jezdecké stáje Sportovního klubu Gezira a nad zelení se tyčí věž Cairo Tower (Burj al-Cairo) vysoká 187 m, kterou nechal postavit v roce 1961 prezident Násir. Určitě si nenechte ujít výstup na vyhlídkovou terasu v době západu slunce, abyste mohli pozorovat soumrak padající na město.

 

Káhirský nilometr 

Hlavní turistické atrakce Káhiry 7

Na pěkném osrově Roda ležícím jižně od ostrova Gezira najdete Palác Monastirli, kdysi rezidenci osmanského paši. V palácových zahradách přímo na jižním výběžku ostrova se nachází káhirský nilometr, který sloužil k měření nárůstu a poklesu hladiny Nilu a předpovídání každoročních záplav. Na rozdíl od kilometrů v horním Egyptě (jako je dochovaný nilometr na ostrově Elefantina v Asuánu), byl tento zbudován mnohem později, v roce 861 n.l.. V areálu paláce je rovněž umístěno malé Muzeum Ummy Kulthum, které je věnováno slavné egyptské pěvkyni. Umm Kulthum (1898-1975) je velmi oblíbená zpěvačka arabského světa a její hudbu uslyšíte v Egyptě všude (vyhrává na ulici z tradičních kaváren ahwas a ze sterea v téměř každém taxi). V muzeu je k vidění sbírka věcí zpěvačky, včetně nádherných jevištních kostýmů zdobených flitry, a také zajímavý černobílý dokument o jejím životě (s anglickými titulky). V ulicích na ostrově Roda mimo palác je příjemné se procházet: spatříte zde zchátralá sídla z počátku 20. století.

 

Palác Manyal

Na severním konci ostrova Roda se nalézá krásný bohatě zdobený Palác Manyal (Palác prince Mohameda Alího), který prošel rozsáhlou rekonstrukcí trvající několik let a dnes je znovu přístupný veřejnosti. Jeho budovy představují výstřední směsici stylů, kombinaci tradičního arabského a palácového evropského stylu, výsledkem čehož je přehnaně okázalé symfonie v interiéru. Prohlédněte si Recepční palác, kde byli přijímáni hosté, s krásnými dřevěnými stropy, a pak Obytný palác (rezidenci) s rokokovými ozdobami, kachlovým obložením v osmanském stylu a olejomalbami. Zlatem zdobený Trůní palác je skutečným „zlatým hřebem“ návštěvy. Komplex nechal zbudovat na počátku 20. století strýc krále Farúka I. a nachází se v bujně zelených zahradách na březích ostrova.

.

Oáza Fajjúm

Pokles Al-Fajjúm 112 km na jih od Káhiry představuje cíl pro skvělý jednodenní výlet, se spoustou přírodních krás a pár skvělými historickými lokalitami (autem se tam dostanete asi za 2 hodiny). Meridové jezero (Qarun) a Wadi Rayyan jsou hlavní atrakce pro milovníky divočiny, s hojností ptactva včetně plameňáků. Pokud byste se chtěli zdržet přes noc, vhodným místem je vesnice umělců a řemeslníků Tunis (kde můžete zakoupit keramiku patřící k nejlepším v Egyptě). K historickým turistickým atrakcím ve Fajjúmu patří ruiny Medinet Madi s chrámem z doby Střední říše a hrstkou menších pyramid, z nichž nejlepší je pyramida Médúm a pyramida Hawara. Když budete ve Fajjúmu, určitě byste si neměli nechat ujít pouštní údolí (vádí) Wadi Al-Hittan (UNESCO), kde můžete vidět kostry basilosaura a dorodonta (prehistoriké velryby) staré 40 mil. let, které zde byly vykopány.

 

Al-Hakimova mešita

Chalífa Al-Hakim je jeden z nejpozoruhodnějších panovníků Egypta. Pocházel z fátimovské dynastie a byl znám svojí děsivou vládou, která zahrnovala časté vraždy personálu jeho domácnosti, noční hlídky v ulicích města (v utajení a na oslech), které měly kontrolovat, zda se jeho poddaní chovají, jak mají, a také vydávání bizarních pravidel (např. zákaz jíst egyptský slézový list molokhia, jutovník zeleninový, protože ho chtěl mít právo jíst jen on sám). Jeho mešita dokončena v roce 1013 n.l. fungovala během staletí také jako madrassa, křižácká pevnost nebo blázinec, a v 80. letech 20. století byla kompletně zrestaurována. Jejím nejzajímavějším architektonickým prvkem jsou minarety. Původně byly kulaté a jejich současný hranaté obložení a kopule (připomínající arabskou kadidelnici) pocházejí z přestavby po zemětřesení v roce 1303. Mešita stojí mezi dvěma nejvýznamnějšími branami ve starém městě, Bab el-Futuh (Brána dobytí) na západní straně mešity a Bab el-Nasr (Brána vítězství) na východní; svým tvarem se podobají městským branám ve starém Římě a byly zbudovány v roce 1087 n.l.. Od Mešity Al-Azhar k Mešitě Al-Hakim můžete dojít pěšky, když půjdete po ulici Al-Mu’izz li-Din Allah na sever.

Adresa: Al-Galal Street, okrsek Islámská Káhira

 

Architektura v centru Káhiry

Budete-li chtít si udělat představu o Káhiře konce 19. století, kdy se městu přezdívalo „Paříž Východu“, projděte se po centrálním okrsku a místo na chaos na úrovni ulice se dívejte na architekturu zčernalou od výfukových plynů. Celý okrsek je přeplněn nádhernými, ale chátrajícími, secesními budovami, které musely vypadat skutečně krásně, když byly postaveny. Skvělé příklady najdete na ul. Midan Talaat Harb. Na západním okraji centra na ul. Al-Gumhuriya najdete Palác Abdin z 19. století, kde kdysi žili poslední egyptští chedivové. Dnes jsou někdejší soukromé apartmány panovníka přístupné coby muzeum a zahrnují bizarní sbírku obrazů, tapisérií a darů, které dostali egyptští prezidenti od hodnostářů při návštěvě země. V centru Káhiry se snadno můžete pohybovat pěšky, pokud Vám ovšem nevadí uhýbání dopravě při přecházení ulic. 

Hlavní turistické atrakce Káhiry, ubytování a výlety

Akční nabídka ubytování zde