Jeruzalém: židovské město a Západní zeď

Jeruzalém: židovské město a Západní zeď 1

V židovské čtvrti jeruzalémského Starého města najdete spoustu malých muzeí, pár ruin a několik historických synagog, a také hlavní turistickou a poutní atrakci, Západní zeď. Je to velmi rušná část Starého města, kde návštěvníci kromě památek najdou spoustu možností nakupování a restaurací.

 

Západní zeď

Západní zeď (oficiálně Kotel HaMa’aravi) je dlouhá 48 m a je to nejposvátnější židovská lokalita v jeruzalémském Starém městě. Masivní úsek zdi byl původně postaven jako opěrná zeď pro jihozápadní stranu Druhého chrámu na Chrámové hoře, který byl zničen Římany v roce 70 n.l.. V roce 1967 byla vyklizena původní hustě zastavěná oblast před zdí a vytvořen velký otevřený prostor známý jako náměstí u Západní zdi. Jeho část nejblíže zdi je ohrazena zábradlím a slouží jako synagoga pod širým nebem, s odděleným vstupem pro muže a ženy. Je to místo, kde se odehrávají velké náboženské obřady judaismu.

 

Tunely u Západní zdi

Až si prohlédnete část Západní zdi nad zemí, můžete se podívat na dalších 488 m vykopaných pod zemí, přímo pod původní úrovní ulice zdi. Vstup je povolen pouze při komentované prohlídce. Prohlídky jsou mimořádně cenné pro návštěvníky, kteří se zajímají o historii, protože průvodce skýtá spoustu informací o stavbě zdi. Na trase v tunelu můžete spatřit také tzv. Západní kámen, největší kámen použitý při stavbě, který má podle odhadu 520 tun. Tunel odkrývá úseky hasmoneovského vodního kanálu, který dodával vodu na Chrámovou horu, a architektonické zlomky a zbytky od herodiánského období (kdy byla zeď vybudována) až do mamlúckého období Jeruzaléma.

 

Synagoga Churva

Krásně zrestaurovaná Synagoga Churva je zlatým hřebem židovské čtvrti Starého města. Založil ji rabi Jehuda ha-Nasi, který v roce 1701 přišel z Polska spolu s 500 aškenázskými Židy. Byla vypálena Araby v roce 1720, když si zdejší komunita nemohla dovolit splácet půjčku. Název synagogy se odvíjí od tohoto aktu, kdy „churva“ znamená „ruina“. Znovu vybudována byla v roce 1856, ale pak opět zničena během I. arabsko-izraelské války v roce 1948. Po roce 1967 se objevily různé plány na opětovné vybudování synagogy až nakonec se v roce 2009 Synagoga Churva zaskvěla v nové kráse. Turisté jsou zde vítáni, ale dovnitř mohou jen při komentovaných prohlídkách. Opodál se nachází Synagoga Ramban, kterou založil rabi Moše ben Nahman (známý jako Nachmanides) v roce 1267, takže se jedná o nejstarší synagogu v jeruzalémském Starém městě.

 

Ulice Cardo Maximus

Jen pár kroků západně od Synagogy Churva vedou schody dolů na Cardo Maximus, jednu z hlavních ulic Jeruzaléma v římském a byzantském období. Vykopán byl v letech 1976-1985, má délku pouze necelých 200 m a leží 6 m pod úrovní moderního města. Jak ukazuje vystavená reprodukce Madabské mapy Svaté země z 6. století  (originál je uložen ve městě Madaba v Jordánsku), byla to velkolepá třída lemovaná obchody a se sloupy podpírajícími střechu. Opět na úrovní současného města, ale přitom stále podél původního Carda dole, vede ulice lemovaná obchody se suvenýry, takže si zde můžete prohlížet zboží, tak jako to kdysi činili Římané.

Adresa: Jewish Quarter Road, Jerusalem

 

Sefardské synagogy 

Jeruzalém: židovské město a Západní zeď 2

V osmanském období, když přišlo mnoho Židů z Evropy, byly v Jeruzalémě vybudovány 4 sefardské synagogy. Synagoga Ben Zakkai je pojmenována po rabínovi z římského období (Jochanan ben Zakaj). Synagoga Istanbuli byla založena tureckými Židy a pochází z roku 1764. Název Synagoga Eliyahu Hanavi připomíná spojení místa s prorokem Eliášem, zatímco malá Synagoga Emtzai vmáčnutá mezi ostatní byla původně vstupní vestibul do nich. Všechny 4 synagogy utrpěly poškození v roce 1948, ale byly poté zrestaurovány do své původní podoby ze 17. a 18. století.

Adresa: Beit El St. 18, Jerusalem

 

Herodiánská čtvrť (Wohlovo archeologické muzeum)

Východně od Synagogy Churva stojí Wohlovo archeologické muzeum (často známé také jako Herodiánská čtvrť), kde byla obnovena řada domů vybudovaných za vlády Heroda Velikého (40-4 př.n.l.) a zničených roku 70 n.l. během židovské války. Rozměry a velkolepost domů (především některých mozaikových podlah, které se dochovaly ve výborném stavu) a nádherných lázní svědčí o bohatství jejich někdejších majitelů. Vynikající informační tabule Vás provedou ruinami se štukovou a freskovou výzdobou, a také expozicemi s domácími potřebami a dalšími předměty nalezenými při vykopávkách.

Adresa: HaKaraim Street, Jerusalem

 

Spálený dům

Pozoruhodné malé muzeum je tvořeno ruinami domu z herodiánského období, které byly po celá staletí po svém zničení Římany v roce 70 n.l. ukryty pod povrchem. Při vykopávkách byla nalezena spousta předmětů včetně římských mincí a ženské kostry. Několikrát denně je k vidění audiovizuální show, kterou stojí za to shlédnout, protože skýtá živý obrázek historie židovské čtvrti v dobách krále Heroda a jejího zničení Římany.

Adresa: Tiferet Israel Street, Jerusalem

 

Tipy a taktiky

  • Nejpůsobivější doba pro návštěvu Západní zdi je soumrak v pátek, kdy začínající sabat přiláká davy.
  • Západní zeď mohou navštívit lidé jakékoli víry. Pamatujte však ns oddělené části pro muže a ženy. Muži musí mít na hlavně kippu (židovskou čepičku); ty jsou k dispozici na místě.
  • Pro návštěvu synagog v židovské čtvrti je potřeba mít skromné (decentní) oblečení. 

Akční nabídka ubytování zde