Státy chtějí vakcinovat více lidí, ale chybí data, kdo už vakcínu dostal

Státy chtějí vakcinovat více lidí, ale chybí data, kdo už vakcínu dostal 1

Měsíc po zavedení vakcín některé americké státy ještě nezveřejnili data o tom, kdo byl očkován. Vakcinace proti covid-19 je v současnosti chaotická a některé státy poskytují veřejnosti mnohem méně dat než jiné

S tím, jak jednotlivé americké státy změnily úsilí v podávání vakcinace proti covid-19, je získávání informací o tom, kdo byl očkován, téměř stejně tak skličující jako samotná distribuce. Tento týden (15. ledna), kdy dostávají druhou dávku tisíce lidí (a mnohé autority debatují o tom, zda rozšířit skupiny způsobilé pro vakcinaci), se vynořují slepá místa: některé státy stále nezveřejnili aktuální data o vakcinaci a čísla zveřejněná úřadem CDC se výrazně liší od těch, která poskytly zdravotní úřady jednotlivých států. Navíc CDC se zpožděním zveřejňuje údaje o druhých dávkách, přičemž mluvčí agentury řekl, že procento těch, kdo dostali druhou dávku, bylo původně smícháno s čísly o prvních dávkách, což u některých států nafouklo počty dávek. Většinu států teprve čeká zveřejnění demografických dat o tom, kdo injekce dostal spolu s uvedením rasy, věku a lokality, což jsou zásadní informace při pandemii, která nepoměrně zasáhla barevné komunity. Údaje o rase v záznamech soudního lékaře vedly rozhlasovou stanici WBEZChicagu k hlášení, že „70 % zemřelých ve městě byli černí“.

V prvních měsících pandemie bylo získávání dat o tom, kde nemoc propukla a kdo na virus umírá, pomalé, obtížné a často nekompletní. Nedostatek informací zakrýval problémová místa, jako tehdy byly pečovatelské domy a masokombináty. V té době federální vláda selhala v mapování epidemií ve školách a objevila se zpoždění při monitorování pozitivních případů podle rasy. Federální vláda tyto informace uvolnila později a nechala úsilí převážně na státech, což zakrývalo plnou závažnost pandemie. Téměř o rok později se historie opakuje: data o zavedení vakcíny jsou plná mezer, rozporů a zpoždění.

Státy chtějí vakcinovat více lidí, ale chybí data, kdo už vakcínu dostal 2

„Není žádný stát, který by nyní měl ideální informační systém, co se týče informací o veřejném zdraví v reálném čase, které potřebujeme,” řekl Howard Koh, profesor lékařské fakulty Harvardovy univerzity. Profesor Koh, dříve náměstek ministra zdravotnictví, pronesl tyto komentáře během brífinku pro média týkajícího se zavedení vakcíny.  „Bohužel totéž jsme viděli už u pomalého testování a všech zmatků kolem něj.

Logistika spojená s očkováním celých Spojených států je (a musí být) v každém případě obtížná. Odborníci už měsíce varují, že i když vakcíny přijdou, neméně důležité je stanovit rámec pro jejich distribuování. Pracovníci ve zdravotnictví a obyvatelé pečovatelských domů byli očkovaní jako první, ale státy se dostávají pod stále větší tlak, aby rozšířili distribuci místo toho, aby nechávali vakcíny čekat v mrazáku.

„Každá dávka vakcíny, která leží ve skladu, místo aby šla k potřebnému člověku, může také znamenat jeden ztracený život,“ řekl Alex Azar, americký ministr zdravotnictví.

Když v polovině prosince začalo zavádění vakcín, jen část států zveřejnila aktuální data online, zatímco jiné spoléhali na tiskové brífinky. Trvalo více než dva týdny, než úřad CDC zveřejnil data na úrovni států, která odhalila, že celá země je daleko za svými cíli v oblasti zavádění vakcíny. Publikování dat, což je často suché téma ponechané statistikům a demografům, se během pandemie stalo mocným nástrojem, který informuje guvernéry států, starosty měst a úřadníky v oblasti veřejného zdraví, kdy je (resp. bude) možné znovu bez obav povolit podávání jídla v restauracích nebo znovu otevřít školy. Avšak státy, jako je Missouri a Connecticut, stále nezveřejnili aktuální data online.

Také některé z nejlidnatějších států zaostávají ve zveřejňování dat online. Kalifornie zatím neposkytla online data o denních vakcinacích. Stát dal úřadu CDC čísla ukazující, že první dávku dostalo asi  2500 ze 100 000 lidí, takže stát stojí na konci amerického průměru, který činí 3600. Tato čísla mohou být stará několik dní, protože státy mají až 72 hodin, aby nahlásili počty vakcinací úřadu CDC. Přesto Los Angeles hlásí data, stejně tak jako New York City, kde publikovali data o vakcinaci online ještě dříve než celý stát. Přitom státy s menším počtem obyvatel, jako je Idaho a Jižní Dakota, byly mezi prvními, kdo data zveřejnil online. Podle analýzy dat o vakcinaci provedené NBCNews se Jižní Dakota stále umísťuje mezi třemi nejlepšími státy, pokud jde o podávání první dávky vakcinace (ve čtvrtek to bylo více jak 6100 injekcí na obyvatele). Nejvyšší počet měla Západní Virginie: asi 6600 na obyvatele. Arkansas, Illinois a Kansas zveřejnili zprávu s daty tento týden, měsíc před zavedením vakcíny.

Informační tabulky (k 15. lednu) mnoha států, např. Illinois, ukazovaly vakcinace podle země, ale ne podle rasy či věku. Státy, jako je Tennessee udávaly také rasu. A přestože data o dávkách na úrovni celé země jsou prospěšná, postrádají přesnost, která může přijít z menších geografických oblastí, podobně jako v USA funguje PSČ (podle PSČ osob se dá určit rasové a ekonomické zázemí oblasti či okrsku, aniž by se zasahovalo do soukromí lidí).

Většina lidí o tom neuvažuje do doby, jako je tato,“ řekl Koh. „Potřebujeme z populačního hlediska nejlepší možné informace týkající se komunity, okrsku, rasy, etnické příslušnosti, a to v reálném čase. Musí být spolehlivé – ale takový rozsáhlý systém v současnosti neexistuje.“ 

Třídenní zpoždění při hlášení úřadu CDC vytváří nesrovnalosti ve srovnání s informacemi poskytovanými zdravotními úřady států. I když počítáme se zpožděním, některé součty vakcinace vydané CDC byly mimo o celé tisíce. Mluvčí CDC řekl, že počty prvních dávek byly zpočátku mimo, protože zahrnovaly také některé případy druhých dávek, což mělo být opraveno v novém vydání dat. Přitom bylo první hlášení, kde úřad CDC zveřejnil stav druhých dávek v zemi, a to asi 10 dní poté, co některé státy začaly tato čísla udávat.

Je to také první kompletní obrázek, jak daleko mají státy do státní imunity. Přesto úřad CDC zatím nezveřejnil data týkající se rasy, věku nebo lokality v jednotlivých státech. Bez toho je těžké říct, zda chudší lidé, menšinové komunity a ti s omezenou zdravotní péčí měli rovný přístup k vakcínám. CDC podle svého prohlášení bude tato data postupně rozšiřovat. Obsáhlejší hlášení dat může pomoci najít případy takových nerovností.

Florida je jedním z mála států, které publikovali data o lokalitě bydliště. Zpráva ve Wall Street Journal uvedla, že obyvatelé mimo stát a cizinci s druhým domovem zamířili na Floridu s tím, jak zde byla rozšířena věková způsobilost pro vakcinaci. Mnohé plány států týkající se vakcinace byly založeny na adresování zranitelných skupin obyvatelstva a na významné pracovníky, ale s tím, jak jsou někdy plány dále přizpůsobovány, nemusí zbýt čas a prostor získat data před dávkami.

Dr. Peter Hotez, děkan na Baylor College of Medicine, který se specializuje na na dodávky vakcíny, řekl, že v případě ideálního scénáře by státy měly kapacitu shromažďovat včasná data o vakcinacích spolu s demografickými údaji včetně věku a rasy těch, kdo byli očkováni. Ale to asi nebude realistické bez obětování rychlosti dodávek.

„Podle mě je to skutečně důležité a prospěšné, dokud to nepředstavuje bariéru pro očkování,“ řekl Hotez. „V průběhu roku 2020 jsme se naučili, že se nám příliš nedaří u komplikovaných věcí. Musí to proto být snadné.“

Hotez prý obecně věří, že čísla, která státy udávají, jsou přesná, ačkoli jsou zde patrně určitá zpoždění: „Nemám důvod pochybovat o pravdivosti čísel – už jen proto, že jsou mizerná. Určitě se u nich neprojevuje nadsazování stavu.“

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení.

Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/