Návštěva italské Ostie

Návštěva italské Ostie 1

Ostia, přístav starověkého Říma, dnes leží 5 km od Tyrhénského moře a představuje druhou největší lokalitu vykopávek v Itálii (po Pompejích). Návštěva Ostie z Říma je přitom velmi snadná, ať už se sem vydáte na půldenní výlet přímým vlakem nebo na celodenní výlet s průvodcem.

Ostia byla založena asi ve 4. stol. př.n.l. jen kousek do Věčného města v ústí řeky Tibery a stala se hlavní římskou námořní základnou, takže se rozrostla na město s 50 000 obyvateli. I když přestavovala největší předměstí Říma a jeho obchodní přístav, po pádu římské říše přestala být používána, upadla a zdevastovala ho malárie. Vykopané město, které převážně pochází z doby od 2. do 4. stol.n.l., skýtá živý obrázek městského života v císařském Římě

 

Neptunovy lázně

Veřejné lázně byly ústředním prvkem římských měst – byla to velká zařízení, která sloužila společenským i hygienickým účelům. Tak jako většina lázní z té doby byly i tyto bohatě zdobeny mozaikami na podlahách. Nazvány byly podle mořské tematiky s rybami, mořskými pannami a Neptunem. Z terasy v severovýchodním rohu dobře uvidíte systém topení, který v jednotlivých částech udržoval odpovídající teplotu. Na konci Via dei Vigili nalevo uvidíte kasárna stráží ze 2.stol. n.l. s velkým centrálním dvorem.

Adresa: Via dei Vigili, Ostia Scavi

.

Divadlo

K Neptunovým lázním přiléhá kruhové divadlo původně vybudované v době Augusta a později rozšířené, aby zde mohlo usednout 2700 diváků. Z nejvyššího patra se nabízí dobrý výhled na vykopávky, především na otevřené Piazzale delle Corporazioni („Fórum korporací“) severně od divadla, kde uvidíte sloupy chrámu Ceres. Kolem východní strany náměstí se nacházejí kanceláře (scholae) různých lodních korporací obchodujících s přístavy v zámoří, především v Africe. Západně od divadla stojí Dům Marca Apuleia Marcella z 2. století s peristylem a atriem podobným těm v Pompejích. Na severní straně se pak nacházel svatostánek boha Mitry.

Adresa: Decumanus Maximus, Ostia Scavi

.

Kapitol a Fórum

Impozantní Kapitol na vysoké cihlové základně a s dochovanými velkými úseky cihlových zdí byl náboženským centrem města. Částečně díky své vyvýšené poloze byla tato stavba z 2. století jedinou budovu nad zemí ve starověké Ostii, která zůstala stát po celý středověk. Jižně od Kapitolu v centru města leží Fórum na křižovatce Decumanus a (hlavní příčné ulice) Cardo Maximus. Na jižní straně Fóra spatříte zbytky chrámu Romy a Augusta z 1. stol.n.l.. se sochou vítězné bohyně Romy (ztělesňující Řím). Západně za bazilikou se nalézá rotunda z 3. století ve stylu Pantheonu a jihovýchodně od Fóra velké lázně z 2. století.

.

Decumanus Maximus 

Návštěva italské Ostie 2

Decumanus Maximus, hlavní ulice starověké Ostie dlouhá více jak 1 km, začíná u brány Porta Marina blízko míst, kde bylo v antice pobřeží. Vede po celé délce města a kolem ní je umístěna většina významných veřejných budov spolu s obchody a dílnami řemeslníků. Podívejte se v místě, kde ulice mírně zatáčí doprava naproti křižovatce s Via della Foce, na rybárnu, kterou poznáte podle kamenného stolu určeného na kuchání a řezání ryb. Dále na Decumanus Maximus nalevo se nachází dobře zachovalé Thermopolium (úvodní foto), kamenná přepážka s mísami na chlazení nápojů a patry polic na nádoby na pití. Naproti jsou pak snadno rozeznatelné veřejné latríny. Kromě toho uvidíte nalevo před divadlem 4 malé chrámy vybudované na starší spodní konstrukci.

Nejkrásnější muzea a paláce v Římě

Pekařství

Valená klenba v pekařství byla nejspíš vybudována v severovském období někdy mezi lety 193 a 235 n.l. jako praktická součást v místnostech s pecemi, protože zpomaluje chlazení a tak snadno se nevznítí jako strop z trámů. Pekařství je umístěno naproti velkého skladu obilí Grandi Horrea pocházejícího z doby vlády císaře Claudia. Čedičové bloky s otisky kopyt naznačují, že mlýnskými kameny otáčela zvířata. Našla se zde řada mlýnských kamenů vyrobených z vulkanického kamene z  Orvieta. Pec z tufových kamenů na cihlové základně má tloušťku téměř 5 m.

.

Horrea Epagathiana, Domus di Amore e Psiche

U silnice vedoucí paralelně s Cardo Maximus a západně od fóra se nachází Horrea Epagathiana, skupina působivých soukromých skladů. Vstup je ve vynikajícím stavu a uvidíte zde dvoupatrový dvůr s arkádami. Naproti stojí Domus di Amore e Psiche (Dům Amora a Psyché), typické obydlí s vnitřním dvorem a dobře zachovalou mramorovou podlahou. V Ostii najdete také několik dalších skupin skladů (horrea), ale tahle je největší. Socha Amora a Psyché v domě je kopie, kdy původní mramorová socha je umístěna v Archeologickém muzeu.

.

Hrobky

Hned za hlavním vchodem do prostoru vykopávek se nacházejí řady hrobek kolem starověké silnice Via Ostiensis a paralelní Via delle Tombe vedoucí na jih. Těch je asi 60 a byly vykopány ve třech etapách v letech 1855-1923. Nejpůsobivější z nich je na Via delle Tombe, ale obě ulice jsou lemovány jednotlivými hrobkami, z nichž některé jsou poměrně velké, a kolumbárií s nikami na velký počet uren. Via Ostiensis vede ke zbytkům brány Porta Romana, nejvýznamnější ze 3 městských bran.

.

Porticus della Fontana a Lucerna 

Návštěva italské Ostie 3

Hned za Porta Marina se nacházel 108 m dlouhý bytový dům s obchody v přízemí známý jako Fontana a Lucerna. Zdobený porticus kolem jižní strany ulice byl vybudován za vlády císaře Hadriána a jeho pilíře později zpevněny. Mozaikové podlahy a vyhřívané koupelny svědčí o tom, že dům byl určen pro vlivné obyvatele. Fontana a Lucerna („Fontány lucerny“) se nalézá na Decumanus Maximus naproti mramorovému schodišti a uprostřed stále můžete vydět sloupy ve tvaru luceren, podle nichž byl dům nazván. Na protější straně Decumanus Maximus se nachází velká plocha s domy a zahradami.

Adresa: Decumanus Maximus, Ostia Scavi

.

Archeologické muzeum Ostie

Budova, v níž je muzeum umístěno, pochází z 15. století a je známá jako Casone del Sale („Velký dům soli“), což odkazuje a solné pánve, které se kdysi nacházely kolem bažin v ústí Tibery. Muzeum vystavuje nálezy z vykopávek, které vyprávějí příběh života obyvatel Ostie. Dvě místnosti jsou věnovány orientálním kultům oblíbeným ve starověké Ostii, což dokládají reliéfy na víkách rakví zobrazující kněží provádějící obřady a velké mramorové sousoší Mithry zabíjejícího býka. Mezi hlavní atrakce muzea patří velká mramorová socha Minervy pravděpodobně pocházející z brány Porta Romana, reliéf z Herkulova chrámu pocházející z období mezi lety 80 a 65 př.n.l., socha Persea držícího hlavu Medúzy nalezená ve vile za branou Porta Laurentina a portrét císaře Trajana, vzácné mistrovské dílo nalezené v divadle.

Adresa: Viale dei Romagnoli 717, Ostia Antica

.

Borgo di Ostia Antica

Současné jméno Ostia Antica je trochu zavádějící, protože je značně novější než přilehlé vykopané starověké město. Dominuje mu hrad Castello di Giulio II vybudovaný v roce 1486 na ochranu přístavu. Hrad má trojúhelníkový tvar s těžkými zdmi, baštami na boku směrem k řece a mohutnou pevností v typickém italském renesančním stylu opevnění. Uvnitř je umístěno malé muzeum keramiky a z hradeb se nabízejí dobré výhledy na pobřeží a pláže. Ve stejné době byl vybudován také renesanční kostel Santa Aurea.

.

Vydejte se na pláž

Dlouhý úsek písku v Ostii představuje pláž ležící nejblíže Římu, takže zde můžete očekávat davy, především odpoledne a o víkendech. Ale na pár místech naleznete typičtější obrázek italské plážové kultury. Řady a řady pestrých slunečníků označují teritoria různých stabilimenti, soukromých koupacích zařízení („plážových klubů“), kde za poplatek získáte lehátko, plážový slunečník a vstup do převlékáren a na toalety. Také si můžete zakoupit jídlo a pití, takže jakmile zaplatíte za místo, můžete zde strávit celý den. Spolu s přístupem na kus pláže s mořem nabízejí některé větší stabilimenti také bazén a další zařízení. Ale také se můžete jen tak procházet po chodníku Pontile di Ostia a dát si zmrzlinu nebo vychlazené pití. 

***

.

KDE SE UBYTOVAT

Přímo v Ostii Antica se nachází jen pár hotelů, ale několik dobrých možností najdete poblíž pláže Ostia Lido a v nedalekém městě Fiumicino. Doporučujeme následující výborně hodnocené hotely.

Luxusní hotely: QC Termeroma Spa and Resort 5*, který je obklopen zelenou krajinou NP Traiano, leží asi 4 km od Ostie Antica. Pokoje jsou stylově vybavené a k dispozici je atraktivní bazén s vodopády; parkování je zdarma. Jen o něco dále od Ostie Antica, ale stále na dobrém místě v centru Fiumicina, stojí Seccy Hotel Boutique 4* s dobře vybavenými pokoji a veřejnými prostory, který nabízí výborný snídaňový bufet. Restaurace s dary moře v malebném rybářském přístavu jsou jen kousek pěšky odtud a cenově dostupná hotelová doprava nabízí odvoz na nedaleké mezinárodní letiště Fiumicino.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: přímo na pláži a pouze 4 km od archeologické lokality stojí Hotel Sirenetta 3*, který nabízí pokoje s balkony shlížejícími na moře. Hotel má vintage atmosféru a je vyzdoben secesními cestovními plakáty. Hotel je dobře pěšky dostupný z vlakové zastávky, odkud vlaky míří do Říma a Ostie Antica. Hotel La Scaletta 3* se nachází naproti pláže přes ulici a mnohé z pokojů skýtají výhled na moře a balkon. Poblíž se nalézá vlaková zastávka a několik restaurací. Snídaně je v ceně ubytování.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: jen 10-15 minut chůze od archeologické lokality se nachází B&B Domus Gratiae, který je stejně tak vzdálen od vlakové zastávky s častými spoji do Říma, a ještě blíže restaurací. Atraktivní pokoje jsou vybaveny kuchyňkami a všude uvidíte květiny. Asi 1,5 km od archeologické lokality leží Ostia Antica Park Hotel & Spa 3* rovněž se zahradou, bazénem a soláriem. Jedná se o praktickou volbu pro ty, kdo přicestují autem.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY A VÝLETY

I když je možné navštívit Ostii Antica nezávisle pravidelnými vlaky odjíždějícími z římské čtvrti Ostiense, kde najdete stanici metra Piramide, často bývá snadnější a výhodnější se sem vydat na organizovaný výlet. V takovém případě je nejen zahrnuta doprava z Říma, ale také si můžete prohlédnout památky s informovaným průvodcem, který pomůže přivést starověké město k životu.

Celodenní výlet z Říma do Ostie: pokud si přejete prohlídku do hloubky a seznámit se s historií Ostie, nejlepší možností je výlet do starověké Ostie pro malé skupiny. Spolu s ostatními turisty a průvodcem pojedete ze stanice metra Piramide vlakem do Ostie, kde podniknete pěší prohlídku kolem ruin památek s návštěvou muzea; odpoledne budete mít čas na samostatné prohlížení nebo na opalování na pláži v Ostii.

Samostatná cesta do Ostie: pokud se rozhodnete vydat se sem nezávisle, pravidelné vlakové spoje do Ostie jsou součástí denního pasu na římské metro a autobusy. Vstup do lokality je kousek (dobře vyznačený) pěšky od vlakové zastávky Ostia Antica.

Tipy na jednodenní výlety z Říma