14 turistických atrakcí řecké Soluně

14 turistických atrakcí řecké Soluně 1

Soluň – Thessaloniki (také Salonica) nabízí kosmopolitní kulturu a energii velkého města spolu s přátelským prostředím a půvabem menší destinace. Jedná se o fantastické místo, kde můžete poznat skutečné Řecko bez davů a dopravního chaosu v Athénách. Město se může chlubit působivým a pestrým dědictvím, kdy na něj měly vliv různé civilizace, které zde zanechaly svou stopu, včetně Římanů, Benátčanů a osmanských Turků. Návštěvníci mohou obdivovat starověké ruiny, byzantské kostely a špičkové archeologické muzeum, které patří k nejlepším v Řecku. Další atrakcí je zdejší kuchyně: vynikající restaurace lákají na místní kulinářské speciality a lahůdky. Soluň je proslulá také svojí hudební scénou a v podnicích ve městě se konají představení živé hudby téměř  kteroukoli roční dobu.

 

Římská Rotunda (kostel sv. Jiří)

Římská Rotunda (foto dole) je nejvýznamnější starověká památka Soluně. Vybudována byla na počátku 4. století a pravděpodobně byla původně zamýšlena jako mauzoleum pro císaře Galeria (ačkoli zde nakonec nebyl pohřben). Představovala součást komplexu, který zahrnoval Galeriův palác a Galeriův oblouk. Císař Theodosius I. Veliký, který byl pokřtěn v Soluni, mauzoleum na konci 4. století proměnil v křesťanský kostel. Během 10.-12. staletí sloužila Rotunda jako soluňská katedrála. Pod osmanskou nadvládou byla budova proměněna v mešitu; zdejší minaret je pozůstatek z islámského období. Po osvobození do Turků v roce 1912 se z Rotundy stal kostel sv. Jiří (Áyios Yeóryios). Velkolepý svatostánek působí dechberoucím dojmem: má průměr více jak 24 m a výšku 30 m a svým válcovým tvarem s kopulí připomíná Pantheon v Římě. Uvnitř spatříte krásné mozaiky zdobící dóm a výklenky. Mozaika uprostřed dómu chybí, níže však spatříte půvabné postavy andělů a architektonické fasády na zlatém . V Rotundě je dnes umístěno sochařské muzeum, které je denně otevřené pro veřejnost.

 

Bílá věž: zbytek hradeb z byzantského období     

14 turistických atrakcí řecké Soluně 2

Nejtypičtější památkou Soluně je Bílá věž (Lefkós Pyrgos), kam se můžete dostat, když půjdete po nábřežní promenádě. V malé veřejné zahradě na jižním konci promenády se tyčí Bílá věž, která byla kdysi součástí starých městských hradeb. Okruh hradeb už dávno není kompletní a Bílá věž je jediný zbytek opevnění ze strany od moře. Vybudovali ji Turkové kolem roku 1530 a sloužila především jako vězení. Dnes mohou turisté věž navštívit a vystoupit nahoře na vyhlídkovou plošinu, která skýtá skvělé výhledy na město a přístav. V Bílé věži je také umístěna stálá sbírka Muzea byzantské kultury. Jeho expozice seznamují návštěvníky s byzantskou historií a uměním v Soluni asi od roku 300 n.l. až do obsazení Turky v roce 1430. Sbírka zahrnuje širokou škálu artefaktů, jako jsou raně křesťanské mince, vázy, mozaiky, nástěnné malby a liturgické předměty. V Bílé věži jsou rovněž k vidění dočasné expozice, např. prezentace byzantských náboženských obrazů.

 

Galeriův oblouk

Když půjdete po ulici Egnatia směrem k centru Soluně, narazíte na Galeriův (Galerijský) oblouk (Apsída Galeríou), starý římský monument pocházející cca z roku 297 n.l.. Oblouk představoval hlavní vstupní bránu do města. Z původní stavby se dochovaly pouze 3 pilíře na západní straně; 2 z nich, spojené obloukem, nesou mramorovou fasádu zdobenou reliéfy. Reliéfy oddělené girlandami znázorňují bitevní scény z tažení císaře Galeria do Persie, Mezopotámie a Arménie v 3. a 4. staletí. Jedná se o složité reliéfy patřící k nejlepším svého druhu, především živé scény na jižním pilíři. I když jsou silně zvětralé, jsou mnohem lépe zachovalé než reliéfy z téže doby na Konstantinově oblouku v Římě.

 

Kostel sv. Demetria 

14 turistických atrakcí řecké Soluně 3

Náboženská památka v Soluni, jejíž návštěvu byste si určitě neměli nechat ujít, je kostel sv. Demetria (Agios Dimítrios) je hlavní kostel ve městě. Během tureckého období byl proměněn v mešitu Kasimiye Cami. Severně od římské agory se nachází nádherná byzantská bazilika s 5 uličkami vybudovaná v 5. století na místě staršího křesťanského kostela a nedaleko starých římských lázní (jejichž zbytky jsou patrné na severní straně kostela). V kryptě jsou navíc vidět zbytky římské silnice. Kostel byl pojmenován podle patrona světce města sv. Demetria, který zde byl uvězněn a popraven v roce 306 n.l.. Po celá staletí sem přicházeli poutníci z celé Byzantské říše uctít ostatky světce, které jsou uchovávány v sarkofágu před stěnou ikonostasis. Poutníci i turisté bývají po vstupu do interiéru kostela fascinováni.  Velkolepý svatostánek má délku 43 m, takže je nejdelší v Řecku, a je bohatě zdobený. K výzdobě patří krásně tesané hlavice sloupů z různobarevného mramoru, oslnivý lustr v centrální uličce a malé mozaiky na pilířích v apsidě.

Další významnou atrakcí je kostel sv. Demetria (Agios Dimitrios), který byl postaven na počest patrona města sv. Demetria, římského vojáka, který zde byl zabit kolem roku 306 n.l.. V té době tu byly římské lázně a vraždu nařídil císař Galerius, bezohledný ve svém pronásledování křesťanů. Nad kryptou s Dimitriovými ostatky byla v 7. století byla vybudována obří bazilika. Mnohé z původních fresek byly poškozeny při požáru, který se prohnal Soluní v roce 1917, ale 5 se jich zachovalo a dnes je můžete spatřit.

Adresa: Agiou Dimitriou 97

 

Archeologické muzeum v Soluni

Renomované muzeum představuje vynikající sbírku artefaktů, které byly nalezeny nejen v Soluni, ale na celém území starověké Makedonie. Sbírka sahá od pravěku až po pozdní starověk. Nenechte si ujít skulptury a sochy od archaického do pozdního římského období. Několik místností vystavuje architektonické prvky z iónského chrámu z 6. stol. př.n.l.. Další expozice ukazují nálezy z neolitického sídla Makriyalo v regionu Pieria, artefakty ze starověkého paláce postaveného pro císaře Galeria a rekonstrukci makedonské hrobky ve vesnici Agia Paraskevi. V Archeologickém muzeu http://www.amth.gr  jsou rovněž k vidění dočasné expozice na různá témata, např. makedonské mince. Vitríny v hale muzea vystavují nálezy z neolitické lokality spolu s informacemi o postupu vykopávek.

Adresa: 6 Manolis Andronikos Street, Hanth Square, Soluň  

 

Horní město Ano Poli

Horní město Ano Poli je historické staré město známé jako Horní město kvůli jeho poloze na kopci. Do Horního města se dostanete z Odós Olympíados, klikatící se ulice, která spojuje dolní město na severu se starým městem a s citadelou. Pro působivou čtvrť jsou charakteristické strmé klikatící se ulice a uličky pro pěší. Řada fontán z osmanského období pak svědčí o tureckých vlivech. V Horním městě Ano Poli naleznete mnoho zajímavých historických kostelů, jako je kostel sv. Kateřiny, kostel proroka Eliáše, kostel Taxiarches (Archandělů), kostel Svatých Apoštolů a především kostel Hosios David, který byl vybudován v 5.-6. století a je známý nádhernými mozaikami znázorňujícími vizi proroka Ezechiela.  Další slavné místo v této čtvrti představuje Turecký konzulát na Odós Apóstolou Pávlou, který je umístěn v domě, kde se v roce 1881 narodil Mustafa Kemal Atatürk, první prezident Turecké republiky.

 

Byzantské hradby

Brzy po založení Soluně v roce 315 př.n.l. bylo město obklopeno obrannými hradbami, které měly za úkol odolávat útokům krále Pyrrha I. Épeirskéhov roce 285 a Keltů v roce 279. Konstantin Veliký opevnění posílil a v době Byzantské říše byly hradby často vylepšovány. Ve 14. a 15. staletí nechali turecké úřady vybudovat další obranné stavby a věže, častou s pomocí vojenských techniků z Benátek. Až do 19. století bylo město obklopeno kompletním okruhem hradeb dlouhým 8 km. Pak ale bohužel nechala turecká správa staré hradby strhnout, aby město zmodernizovala a „zkrášlila“. V poslední době však byly některé úseky hradeb rekonstruovány. Dobrým počátečním bodem pro prohlídku byzantských hradeb představuje hřbitov Evangelistria severně od univerzitního kampusu. Odtud půjdete po vnější straně hradeb k mohutné kulaté věži z 15. století známé jako Trigonion (také věž Alysos). Za ní je Věž Anny Palaiologiny s branou, která vede do citadely na místě starověké akropole. Na nejvyšším místě stojí pevnost Heptapyrgion („7 věží“), která dříve sloužila jako vězení. Od citadely mohou turisté pokračovat západním směrem podél hradeb, ať už po vnější nebo vnitřní straně, k bráně Letaia nedaleko kostela sv. Apoštolů a pak dolů k nám. Platía Dimokratías. Odtud hradby pokračují dolů k přístavu a končí u pevnosti Vardar.

 

Kostel sv. Apoštolů

Kostel sv. Apoštolů (Ágii Apóstoli) stojí na okraji starého města v blízkosti byzantských hradeb. Krásný byzantský kostel z 14. století byl vytvořen na křížovém půdorysu s 5 dómy/kopulemi a složitými cihlovými vzory. Charakteristickým prvkem pozdně byzantské architektury je hlavní dóm, který se zvedá nad valenou křížovou klenbou s dalšími kopulemi nad rohy portika. Během tureckého období kostel sloužil jako mešita Soguk Su Camii. Kostel se může chlubit nádhernými freskami a mozaikami z období Palaiologů (13. století), které byly objeveny během restauračních prací v roce 1940. Na severní straně kostela je cisterna, která patřila někdejšímu klášteru sv. Apoštolů.

 

Kostel sv. Sofie

Na východním konci ulice Odós Ermoú se nachází kostel sv. Sofie (Agía Sofía), jeden z nejvýznamnějších historických kostelů ve městě. Svatostánek s kopulí byl vybudován v 8. století s trojlodním křížovým plánem. V 9. a 10. staletí po ikonoklastickém konfliktu byl kostel vyzdoben expresivními figurálními mozaikami, včetně mozaiky Matky Boží v apsidě a velkolepého znázornění mozaiky Nanebevstoupení v dómu. Pozoruhodné jsou rovněž hlavice sloupů, které pocházejí z budov z 5. století. V letech 1204-1430 byl kostel sv. Sofie městskou metropolitní katedrálou. Během tureckého období byl proměněn v mešitu Aya Sofya Camii. Budova byla zrenovována po požáru v roce 1890 a bez úhony přestála další požár v roce 1917.

 

Muzeum makedonského boje

Muzeum umístěné v neoklasicistické budově z 19. století seznamuje návštěvníky s tzv. makedonským bojem. Sbírka zahrnuje artefakty a fotografie z let 1900-1912. K nejzajímavějším exponátům patří zbraně, uniformy, memorabilie a osobní předměty vůdců makedonského boje, který probíhal v letech 1904-1908. Rozsáhlá sbírka fotografií zahrnuje 1350 současných fotografií. Vystaveny jsou také mapy, knihy, noviny a malby makedonské krajiny konce 19. a začátku 20. století.

Adresa: 23 Proxenou Koromila Street, Soluň  

 

Villa Allatini

Na jihozápadním předměstí Kalamaria naleznou návštěvníci mnoho pěkných vil a soukromých domů z 19. století. Mnoho vil bylo navrženo italskými architekty v neoklasicistickém stylu. Za pozornost z historického hlediska stojí Villa Allatini od italského architekta Vitaliana Poselliho z roku 1896. Majestátní vila stojí na pěkném pozemku a původně patřila bohaté židovské rodině, která byla součástí vzkvétající židovské komunity v Soluni. Od roku 1926 sloužila Villa Allatini jako univerzitní budova a v současnosti jsou zde umístěny úřady pro oblast Soluně.

Adresa: 26 Vasileos Irakleiou, Soluň

 

Výlet do Archeologického muzea v Polygyrosu

Asi 69 km od Soluně leží půvabné město Polygyros v podhůří regionu Chalkidiki. Město si uchovalo tradiční řecký charakter s malebnými okrsky, které je radost prozkoumávat. Hlavní turistickou atrakcí Polygyrosu je Archeologické muzeum, rozsáhlá sbírka archeologických nálezů z regionu Chalkidiki. Sbírka pokrývá dobu bronzovou, archaickou, klasickou a římskou a vystaveny jsou skulptury, reliéfy, keramika, zbraně a šperky. K nejzajímavějším patří exponáty z archaického období, šperky z pozdního archaického a z klasického období a skulptury z doby od 4. stol. do 1. stol. př.n.l. Všimněte si mramorové Dionýsovy busty a hrobových soch ze svatyně ve Stratoni. Obzvlášť zajímavý je výběr předmětů vykopaných v nedalekém městě a pohřebišti Olynthus, protože umožňují pohled na každodenní život v té době.

Adresa: 1 Arhaioloyikou Moussiou Sreet, Polygyros

 

Výlet na horu Olymp

Asi 80 km jihozápadně od Soluně se tyčí hora Olymp, nejvyšší vrchol Řecka. Objevuje se v Homérově Iliadě jako domov bohů, kteří byli rovněž známí jako „Olympští“. Mohutný masiv má délku asi 20 km a strmě stoupá, přičemž nejvyšší bod představuje vrchol Mítikas (2917 m). Nejvyšší hřebeny sice není snadné zdolat, ale nejsevernější vrchol (2787 m) nabízí snadný přístup. Nejlepší počáteční bod pro výstup na Olympus představuje městečko Litóhoro ve východním podhůří. Odtud však mohou zájemci o pěší turistiku pokračovat autem do vesnice Prionia, kde je začínají některé z nejoblíbenějších pěších tras, jako je mírná stezka krásnou soutěskou Enipeas. Jižně od Olympusu leží údolí Tempe, kde se řeka Piniós (Peneios) vlévá do moře, a jedná se o hlavní trasu ze severu do centrálního Řecka. Milovníci přírody toužící po aktivitách mohou rovněž navštívit jezero Vistonida nedaleko městečka Porto Lagos asi 2 hodiny cesty od Soluně. Významná mokřina láká velká hejna stěhovavých ptáků a je vynikajícím místem pro jejich pozorování, kde je možné spatřit více jak 300 různých druhů.

14 turistických atrakcí řecké Soluně 4
Galeriův oblouk a Rotunda

***

KDE SE UBYTOVAT

Doporučujeme následující dobře hodnocené hotely v Soluni, nacházející se v blízkosti hlavních památek, jako je římská Rotunda a Galeriův oblouk:

Luxusní hotely: The Excelsior 5* je butikový hotel umístěný v centru, se skvělým personálem, klidným prostředím a snídaní v ceně podávanou na střeše. Anatolia Hotel 4* je elegantní zařízení v centru města a jeho apartmány a pokoje mají současný dekor; nabízí vynikající snídaně v ceně, a také zařízení, jako je spa, tělocvična a sauna.

Hotely střední třídy a ekonomické hotely: dobrou ekonomickou volbou je Colors Urban Hotel 4*; skvělé zařízení nabízí tématické pokoje se stylovým dekorem a k tomu zařízení, jako jsou masáže a zahradní kavárna. Další ekonomickou volbou je Hotel Orestias Kastorias 3*, který nabízí čisté a pohodlné pokoje na skvělém místě a je vhodný pro rodiny s dětmi.

Akční nabídka ubytování: