Další ztracená města

Další ztracená města 1

Tikal, Guatemala

Významnou památkou Guatemaly je Tikal, jeden z největších mayských městských států. Do dnešního dnes můžete spatřit jeho 6 chrámů, které dominují krajině podobně jako před tisíciletím. Tyčí se nad baldachýn deštného pralesa, takže můžete dumat o obřadech, které se zde kdysi odehrávaly, a o rozsahu města, které mezitím pohltila džungle.

 

Ktésifón, Irák

Ktésifón byl metropolí starověké Parthské říše ležící u řeky Tigris nedaleko moderního Bagdádu. Jeho hlavní atrakcí je obrovský klenutý sál, kterému dominoval dodnes největší cihlový oblouk na světě. Korunní sál za ním měl výšku 30 m a délku 48 m, takže byl skutečně hodný krále.

 

Velké Zimbabwe, Zimbabwe

Velké Zimbabwe bylo postaveno národem Gokomere v 11. století na planině asi 150 km od dnešní metropole Harare. Jeho centrum tvořil palác obehnaný žulovou zdí vysokou asi 5 m. Kdysi se jednalo o kamenné město, které představovalo významné centrum obchodu se zlatem, slonovinou a dobytkem, dnes však jeho ruiny leží rozházené v širokém zeleném údolí.

 

Mohendžodáro, Pákistán

Civilizace, která vzkvétala v údolí řeky Indus a vybudovala Mohendžodáro kolem roku 2600 př.n.l., mohla soupeřit se známější řeckou a egyptskou civilizací. Víme však jen málo o těchto lidech, kteří byli mistry městského plánování a stavitelství. Dnes je komplex domů, dílen a hradeb ohrožen erozí.

 

Mešita ve městě Bagerhat, Bangladéš

Na soutoku Gangy a Brahmaputry nechal v 15. století turecký generál založit město se spoustou paláců, mešit a hrobek (včetně jeho). Město s 360 mešitami představovalo výspou islámského světa a upadlo krátce po smrti svého zakladatele. Po celá staletí bylo ukryto pod vegetací, až teprve dnes je částečně odkryto.

 

Mesa Verde, Colorado, USA

Národní park Mesa Verde ukrývá více jak 600 skalních obydlí, která kdysi obývali Anasaziové, původní obyvatelé, kteří zde žili od 7. do 14. stol. n.l.. Byla postavena pod skalním převisem převážně z pískovce, dřeva a malty, a nejznámější je tzv. Skalní palác (Cliff Palace), který obývalo asi 100 lidí, a přístupný byl po žebřících.

 

Vidžajanagar, Indie

Možná jste o něm nikdy neslyšeli, ale kolem roku 1500 n.l. měl Vidžajanagar dvakrát tolik obyvatel co Paříž a byl centrem největší říše v jižní Indii. Postaven byl kolem několika posvátných míst včetně pozoruhodného chrámu Virupaksha (který stojí dodnes). Dnes mají jeho chrámový okrsek se svatyněmi v úctě hinduisté i vyznavači jiných náboženství.  

 

Ani, Turecko

Ani, velkolepá metropole arménského království, byla v 10. století známá jako „Město 1001 kostelů“. Mnohé z nich se dochovaly dodnes a mají zvláštní kouzlo uprostřed zelených ploch, které je obklopují. Dnes si jen těžko představíme, že působivé ruiny byly kdysi součástí městského státu, který konkuroval Damašku a Konstantinopoli.

 

Théby, Egypt

Zhruba v letech 2040 – 1070 př.n.l. byly Théby metropolí Egypta a městem zasvěceným Amonovi, nejvyššímu egyptskému bohu. I dnes je její nádhera bezkonkurenční: Luxorský chrám, komplex v Karnaku a Chrám Ramesse II. patří k největším architektonickým divům světa. Mimo jiné se zde nachází také Tutanchamonova hrobka.

 

Persepolis, Írán

Persepolis, velkolepé město, které založil Dareios I. v 518 př.n.l., bylo budováno celé století. Když do něj vstoupíte mohutnou Bránou všech národů, pochopíte proč: před Vámi bude obrovská terasa celá pokrytá složitými rytinami králů, úředníků, otroků a zástupců z celé Perské říše.

 

Efez, Turecko

Efez byl přístav na řece Cayster (dnes Malý Menderes), z něhož vzniklo jedno z největších středomořských měst v klasickém období. Kdysi zde stál Artemidin chrám, jeden z divů starověkého světa. Celsova knihovna stojí dodnes a představuje velkolepé svědectví o bohatém senátorovi, který zde měl rovněž svoji hrobku.

 

Petra, Jordánsko

Petra, metropole Nabatejců a klíčové centrum pro obchod s hedvábím a kořením spojující Asii, Arábii a Západ, upadla v dobách římské nadvlády ve 4. stol. n.l. a byla znovu objevena až v roce 1812. Fascinující jsou zdejší hrobky, Pokladnice (kterou proslavil Indiana Jones) a Klášter, které byly vytesány do skalní stěny.

 

La Ciudad Perdida, Kolumbie

La Ciudad Perida („Ztracené město“) je minimálně o 600 let starší než Machu Picchu a bylo centrem civilizace Tayrona, jejíž farmy a rybářské vesnice lemovaly kolumbijské pobřeží. Znovu objeveno bylo lovci v roce 1972 a výlety sem byly zahájeny v 2005. Pokud se sem vydáte, budete mít zdejší tajemné terasy a náměstí téměř sami pro sebe.

 

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu („Starý vrch“), které postavili Inkové v peruánských horách kolem roku 1450 a o sto let později opustili, znovuobjevil pro většinu světa v roce 1911 americký historik Hiram Bingham (který přitom hledal jiné ztracené město Vilcabamba). Dnes představuje významnou turistickou atrakci, ale jeho poloha a tajemství jej obklopující neztratily nic na své intenzitě.

 

Chichén Itzá, Mexiko 

Chíchén Itzá bylo jedno z velkých městských center maysko-toltécké civilizace, která zde existovalo zhruba v letech 900–1400 n.l.. Jejich pyramidy a observatoře se dochovaly coby památka na lidi, jejichž mistrovství v astronomii se téměř nechce věřit. Vždy v den jarní a podzimní rovnodennosti vytvoří stín vrhaný sluncem plaza vinoucího se po stupních Kukulkánova chrámu (El Castillo).

 

Šang-tu, Mongolsko

Šang-tu (také Xanadu) bylo – podle Coleridgovy knihy – místo, kde si Kublajchán zřídil svůj velkolepý dům radovánek, kam se uchyloval na léto. Když ho v roce 1275 navštívil Marco Polo, popsal ho jako „skvělý mramorový palác, jehož pokoje jsou celé pozlacené s namalovanými postavami lidí, zvířat a ptáků…“ Jen málo se toho dochovalo s kdysi slavné metropole, takže tím více se může rozběhnout Vaše představivost. 

Mizející historie – ztracená města