19 turistických atrakcí Norimberku 1/2

19 turistických atrakcí Norimberku 1/2 1

Historické město Norimberk (Nürnberg) je jedno z nejvýznamnějších center umění a kultury v Německu a patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím v zemi. Město bylo odedávno spojováno s vědeckým a technickým pokrokem, především pokud jde o tisk. Právě zde byl vytvořen první tiskařský lis v Evropě a nacházelo se centrum studií astronomie; v roce 1543 zde bylo publikováno nejslavnější dílo Mikuláše Koperníka. Přestože bylo město vážně poškozeno za II. světové války, mnoho středověkých budov ve Starém městě se dočkalo pečlivého zrestaurování do své původní podoby. Ve skutečnosti většina hlavních atrakcí Norimberku leží za historickými hradbami města, které se táhnou kolem Starého města po délce asi 5 km. Svoji návštěvu můžete načasovat na některý s mnoha festivalů ve městě. K nejoblíbenějším patří dvoutýdenní hudební a folklorní Festival ve Starém městě Mezinárodní varhanní týden ION, který probíhá od konce června do poloviny července. Zde uvádíme přehled hlavních atrakcí a možností aktivit v Norimberku.

 

Norimberský hrad 

V severozápadním úseku Starého města (Altstadt) se zvedá shluk historických budov, které společně tvoří císařský Norimberský hrad (Nürnberger Burg). Impozantní opevnění vysoké 351 m je považována za jednu z nejvýznamnějších dochovaných středověkých pevností v celé Evropě, které bylo sídlem německých králů a císařů od roku 1050 do roku 1571. Skvělý způsob, jak se dozvědět co nejvíce o hradu, představuje pěší prohlídka norimberského starého města. Informativní dvouhodinové prohlídky zahrnují rovněž významné pamětihodnosti kolem, jako jsou městské hradby, náměstí Hauptmarkt, historický Dům Albrechta Dürera a kostel sv. Vavřince. Na dolním konci hradu se nachází císařské stáje vybudované v roce 1495 (dnes hostel pro mládež) a Pětihranná věž z roku 1040. Nad nimi se zvedá hrad vybudovaný v 11. století (ale velmi změněný během následujících staletí) spolu s věží Sinwellturm skýtající panoramatické výhledy. Nechejte si čas na prohlídku palácové části s originální dvojitou kaplí, které pochází z počátku 13. století. K dispozici za menší poplatek je audio průvodce (v němčině, angličtině), který se vyplatí pro ty, kdo se nezúčastní organizované prohlídky. Mnohé dochované artefakty z dlouhé historie hradu si můžete prohlédnout v Muzeu císařského hradu Bower. Spatřit v něm můžete působivou sbírku středověkých zbraní a zbroje spolu se sedly a postroji. Další významnou atrakcí hradu je slavná Hluboká studna (Tiefer Brunnen). Nachází se v půvabné dvoupatrové budově Brunnenhaus (foto níže) z roku 1563, má hloubku 50 m a prohlédnout si ji můžete s průvodcem (prohlídky probíhají každou půlhodinu). Nenechte si ujít ani návštěvu působivých zahrad, které jsou příjemným místem k procházkám; její počátky sahají až do roku 1525.

Adresa: Burg 17, 90403 Nürnberg 

19 turistických atrakcí Norimberku 1/2 2

Náměstí Hauptmarkt

Po pěší prohlídce Norimberského hradu navštivte proslulé Hlavní tržní náměstí, Hauptmarkt. Po celá staletí bylo místem konání každodenních trhů (týdenní trhy zde probíhají dodnes) a představuje tradiční centrum města s příhodně pojmenovanou Krásnou fontánou (Schöne Brunnen) z 14. století. Má bohatou výzdobu s řadou postav a představuje ideální místo pro selfie (nezapomeňte si sáhnout na zlatý kroužek pro štěstí). Na náměstí Hauptmarkt také naleznete Starou radnici (Nürnberger Rathaus) nacházející se za mnohem novější radnici z 20. století. Vybudována byla v roce 1616 a zahrnuje pozoruhodné vstupní portály, žaláře a mučírnu. Mezi těmito dvěma budovami se nachází další slavná fontána, Gänsemännchen, která byla vybudována v roce 1555 a znázorňuje franckého rolníka nesoucího dvě husy, kterým vytéká voda ze zobáků. Na nám. Hauptmarkt se konají proslulé Norimberské vánoční trhy (Nürnberg Christkindlesmarkt). Dvoutýdenní veselí navštíví každoročně přes milion návštěvníků a tržní náměstí se při něm vždy promění v místo oslav a světel se stánky, kde se prodávají vánoční ozdoby, vánoční pochoutky a dárkové předměty (návštěva trhu je obzvlášť příjemná po setmění). Dále na náměstí naleznete kostel sv. Jiljí (St. Egidien), jediný barokní kostel ve městě.

 

Projděte se kolem historických městských hradeb 

19 turistických atrakcí Norimberku 1/2 3

Norimberk má jedinečnou výhodu v tom, že se dochovala většina z okruhu jeho starých městských hradeb, kde mnohé úseky pocházejí ze 14.-15. staletí a zpevněny byly v 16.-17. staletí. Pokud chcete lépe poznat tohle fantastické středověké město, skvělou možnost nabízí procházka po stezce kolem hradeb o délce téměř 5 km, která vede kolem mnoha bran a věží lákajících k bližšímu průzkumu (mnohé jsou přístupné). Nejlepší úsek hradeb se nachází na západní straně Starého města mezi mohutnou branou s věží Spittlertor a někdejší branou Maxtor. Nejlepší výhledy na hradby, Staré město a hrad nabízí impozantní Fürther Tor, středověká brána v jihozápadním rohu města. Zcela odlišnou turistickou atrakci pak představují nedaleké Středověké žaláře (Lochgefängnisse), stará věznice s 12 kobkami a mučírnou.

Adresa: Rathauspl. 2, 90403 Nürnberg 

 

Germánské národní muzeum

Germánské národní muzeum (Germanisches Nationalmuseum) vystavuje největší sbírku v zemi spojenou s německým uměním a kulturou. V muzeu je více jak 1,3 mil. předmětů spojených s historií umění a kultury regionu, včetně historických dokumentů na pergamenu, sbírky 17 000 pečetí a skvělého archivu výtvarného umění. Další významnou součást představuje sbírka 300 000 tisků, kreseb a maleb zastupujících všechny významné školy. Dále je zde působivá sbírka historických hudebních nástrojů, sbírka soch a fantastická přehlídka starých hraček a domečků pro panenky. Při prohlídce rozsáhlého muzea můžete navíc objevovat řadu jedinečných architektonických prvků, protože muzeum tvoří zajímavá směs historických a moderních budov, včetně částí kartuziánského domu z 16. století a někdejšího kláštera. K dispozici jsou komentované prohlídky a na místě najdete obchod se suvenýry a kavárnu. Muzeum stojí za návštěvu také proto, že stojí na ul. Kartäusergasse, kde naleznete tzv. Cestu lidských práv (Straße der Menschenrechte), monument zabírající celou ulici a věnovaný světovému míru. Další významnou atrakcí spojenou s uměním je Kunsthalle Nürnberg, oblíbená galerie umění, která nabízí výstavy prací současných mezinárodních umělců.

Adresa: Kartäusergasse 1, D-90402 Nürnberg 

 

Norimberské dopravní muzeum

Hned za starými městskými hradbami se nachází zajímavé Norimberské dopravní muzeum (Verkehrsmuseum Nürnberg). Tvoří ho řada muzeí, včetně Muzea Deutsche Bahn (německých drah) a Muzea komunikace, a je to skvělé místo, kam se můžete vydat s dětmi kvůli řadě expozic spojených s železnicí v zemi. K hlavním atrakcím patří mnoho modelů ve zmenšeném měřítku včetně mohutného modelu železnice, který byl vytvářen více jak 100 let, a také řada zábavných interaktivních expozic. Je to jedno z nejstarších muzeí svého druhu v Evropě, jehož kořeny sahají až do roku 1899, se sbírkami zahrnují královské vlaky a skvěle zrestaurované parní a dieselové lokomotivy, a také funkční repliku úplně prvního vlaku v Německu. Muzeum rovněž nabízí rozmanitý program turistických a charterových jízd po hlavních kolejích, takže se podívejte předem na jeho stránky na možnosti. Nezapomenutelný zážitek pak skýtají skvělé turistické charterové vlaky (ověřte si dostupnost předem), které jezdí pravidelně. Další muzeum spojené s dopravou je automobilové muzeum Merks Motor Museum, která vystavuje sbírku asi 90 automobilů veteránů.

Adresa: Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg

 

Kostel sv. Vavřince (St. Lorenz)

Na náměstí Lorenzer Platz shlíží pozoruhodný gotický kostel sv. Vavřince (St. Lorenz, Lorenzkirche) ze 14. století, největší kostel ve městě. K mnoha zajímavým prvkům – kromě charakteristické dvojice věží – patří velké rozetové okno s průměrem 9 m umístěná nad krásným západním portálem. Mnoho fantastických uměleckých prací uvnitř (z nichž většinu darovaly v průběhu staletí místní bohaté rodiny) zahrnuje mj. Nanebevzetí od sochaře Veita Stossa z roku 1517 na kůru. Další zajímavé prvky pak představuje jeho pozdní tabernákl (archa úmluvy) z 15. století, krucifix na vysokém oltáři, Krellův oltář s nejstarším dochovaným zobrazením města a skvělé vitráže na kůru pocházející z roku 1477. Dále zde můžete spatřit jedinečné trojdílné varhany s více jak 12 000 píšťalami, jedny z největších na světě, a soustavu 16 zvonů, z nichž nejstarší pochází ze 14. století. K nedalekým pamětihodnostem patří Fontána ctností (Tugendbrunnen) z roku 1589 a věžovitý dům Nassauer Haus z 13. století.

Adresa: Lorenzer Pl. 1, 90402 Nürnberg

Bavorsko a jeho lákadla

Kostel Panny Marie (Frauenkirche) a Norimberský orloj  

Římskokatolický kostel Frauenkirche (Kostel Panny Marie) pochází z roku 1352 a představuje významnou gotickou památku. Nemůžete ji minout, když budete na norimberském náměstí Hauptmarkt, protože nápadná fasáda budovy má bohaté detaily. Na štítu kostela bohatou sochařskou výzdobou můžete vidět orloj s přehlídkou Männleinlaufen z roku 1506 s mechanickými postavami představujícími 7 kurfiřtů pochodujích kolem císaře Karla IV. (denně v poledne). K významným prvkům interiéru, navrženém s ohledem na přítomnost císaře, patří oltář Tucheraltar z roku 1440 a dva krásné památníky od sochaře Adama Krafta. Návštěvníci také mohou přijít na každodenní mši. V pěší zóně na nám. Jakobsplatz se nachází další zajímavý římskokatolický kostel, kostel sv. Alžběty s kopulí postavený v letech 1785-1806.

Adresa: Hauptmarkt 14, 90403 Nürnberg

 

Kostel sv. Sebalda

Protestantský kostel sv. Sebalda (Sebalduskirche), vybudovaný v letech 1225-73, se může chlubit velkolepým gotickým východním kůrem z roku 1379 s hrobkou rodu Schreyer-Landauer, která je dílem Adama Krafta. Uvnitř na pilíři v severní uličce spatříte sochu Madony v aureole z roku 1420, zatímco ve východním kůru se nachází známá hrobka sv. Sebalda z roku 1508, mistrovské dílo z bronzu od sochaře Petera Vischera a jeho synů. Stříbrný sarkofág z roku 1397 ukrývá ostatky světce, zatímco Vischer samotný je zobrazen s koženou zástěrou a dlátem. K dalším zajímavým prvkům kostela patří sousoší Ukřižování od Veita Stossa z roku 1507 a obří varhany s 6000 píšťalami. Skvělý zážitek, pokud ho zvládnete vtěsnat do svého programu, představuje soukromá prohlídka (1,5 hod.) věží kostela; probíhá 2x týdně a místo je omezené, takže je potřeba přijít brzy. Další významný protestantský kostel je Kostel sv. Jakuba (Jakobskirche) z 14. století na nám. Jakobsplatz.

Adresa: Winklerstraße 26, 90403 Nürnberg

 

Dům Albrechta Dürera

19 turistických atrakcí Norimberku 1/2 4

Jen coby kamenem dohodil od Norimberského hradu stojí Dům Albrechta Dürera (Albrecht-Dürer-Haus) z 15. století. Právě zde slavný německý renesanční malíř žil od roku 1509 do své smrti v roce 1528. Pětipatrový dům samotný pochází z roku 1420 a dnes slouží jako muzeum založené v roce 1871 a věnované Dürerově životu a práci (známý je především svými mapami). Kromě pěkných expozic jeho prací muzeum nabízí přehlídku autentického dobového nábytku a model Dürerova ateliéru-dílny, kde je možné vidět ukázky tradičního tisku. Zajímavá je rovněž kuchyně s původním ohništěm a obytná část, které si můžete prohlédnout. K dispozici jsou komentované prohlídky. Za pozornost stojí nedaleká brána Tiergärtnertor na skvěle zachovalém středověkém náměstíčku. Další slavný starý dům představuje Fembohaus z konce 16. století, nejlépe zachovalý starý kupecký dům ve městě, v němž dnes sídlí Heimatmuseum s domácími interiéry a přehlídkami souvisejícími s historií města.

Adresa: Albrecht-Dürer-Straße 39, 90403 Nürnberg  

Muzea a galerie v Mnichově

Dokumentační centrum shromaždiště nacistické strany

Dokumentační centrum ve shromaždišti nacistické strany (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände) je jedno z nejvýznamnějších muzeí v Německu věnované temným kapitolám historie země. Umístěno je v křídle Kongresového centra (Kongresshalle), kde se konala shromáždění nacistické strany, a jeho nejpozoruhodnější expozice nazvaná Fascinace a teror se zabývá mnoha stránkami doby brutálního nacistického režimu. Zabírá rozlohu 1300 m² a zabývá se speciálně dopadem režimu na město Norimberk (Kongresové centrum bylo součástí rozsáhlého areálu o rozloze 11 km²), a také Norimberskými procesy, které zde proběhly po válce. K dispozici jsou komentované prohlídky, audio průvodce a video displeje, ale můžete si také také vyzvednout podrobnosti pro samostatnou prohlídku celého areálu. Dalším zajímavým místem spojeným s temným obdobím německé historie je Memorium Norimberských procesů. Pozoruhodná expozice se týká válečných soudů, které zde proběhly pro II. světové válce, a nachází se nad samotným soudním prostorem. Pokud budete mít omezené množství času, můžete se zúčastnit organizované pěší prohlídky norimberského nacistického shromaždiště, která zahrnuje také to nejlepší z atrakcí Starého města. Kromě seznámení se s pozoruhodnou historií středověkého města, starou i novou, spatříte během 4hodinové informativní prohlídky zajímavá místa, jako je nádvoří Norimberského hradu, Dům Albrechta Dürera a kostel sv. Vavřince.

Adresa: Bayernstraße 110, 90478 Nürnberg

 

Königstrasse a Svatovavřinecká čtvrť

Norimberská Svatovavřinecká strana (Lorenzer Seite), pojmenována podle hlavního kostela sv. Vavřince (St. Lorenz), se nachází v části Starého města na jižním břehu řeky Pegnitz. Jedna z nejrušnějších částí města stojí za průzkum kvůli Frauentorturm a Handwerkerhof Alt Nürnberg, malým okrskům s úžasnými starými hrázděnými domy s dílnami tradičních řemeslníků. Z nám. Bahnhofsplatz vede rušná Königstrasse na severozápad do norimberského Starého města. Hlavní atrakcí historické ulice je kostel sv. Marty (Marthakirche) ze 14. století s pěknými vitrážemi.

pokračování