Nejlepší muzea a galerie v Mnichově

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 1

Třetí největší město Německa s téměř 1,5 milionem obyvatel má více muzeí a galerií umění než by zvládl cestovatel navštívit za celý měsíc, natož během krátkého pobytu. Více jak 80 muzeí v Mnichově zahrnuje státní instituce s bohatými sbírkami starožitností a umění i menší zařízení zaměřená na jedno téma, např. historie brambor. Důvod pro tak velký výběr muzeí a galerií nesouvisí ani tak s velikostí Mnichova, jako s jeho prosperitou a staletou tradicí coby centra umění. Několik institucí najdete v uměleckém okrsku Kunstareal, který je určen především pro milovníky historie a umění. Mnichov oslavuje tuto hojnost v říjnu, kdy se koná Dlouhá muzejní noc, při níž galerie umění, muzea a další kulturní centra mají otevřeno přes půlnoc a nabízejí speciální výstavy, koncerty a promítání filmů. Pokud hledáte nápady, kde začít, podívejte se na následující přehled předních muzeí a galerií umění v Mnichově.

Bavorsko a jeho lákadla

Mnichovská Rezidence 

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 2

V mohutné mnichovské Rezidenci (Residenz), hlavním paláci bavorských králů, se nachází Muzeum Rezidence, nejvýznamnější a největší z mnoha muzeí a galerií ve městě. Velká část paláce je přístupná veřejnosti a mnohé z jeho nejzajímavějších pamětihodností spadají pod Muzeum Rezidence, které bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1920 a dnes je považováno za jedno z nejlepších palácových muzeí v Evropě. Jeho hlavní atrakcí je skvělé Antiquarium, první část Rezidence, která byla zbudována, dokončená v roce 1571. Síň dlouhá 69 m s valenou klenutou střechou a vedlejšími klenbami nad okny je plná starých bust a soch, a také více jak 100 obrazů s pohledy na nejmalebnější města a hrady v Bavorsku. Galerie předků (Ahnengalerie) vystavuje 121 portrétů bavorských panovníků a Porcelánový pokoj (Porzellankabinett) rozsáhlé sbírky porcelánu z Vídně, Míšně a Würzburgu. Malebný Jeskynní dvůr (Grottenhof), vytvořený z krystalů a lastur v roce 1586, obsahuje bronzovou sochu Merkura a pěknou Perseovu fontánu ze stejného období. Po zaplacení vstupného je k dispozici je audioprůvodce. V Muzeu Rezidence je toho k vidění tolik, že musíte počítat s tím, že na jeho prohlídku budete potřebovat minimálně jeden den.

Adresa: Residenzstrasse 1, 80333 Mnichov

 

Německé muzeum

Německé muzeum (Deutsches Museum) je největší muzeum techniky, které zabírá plochu 50 000 m2 a vystavuje asi 28 000 artefaktů. Založeno bylo v roce 1903 a jeho oddělení jsou dnes uspořádána s jasným popisem, takže návštěvníci mohou snadno sledovat vývoj každé vědecké disciplíny a oblasti techniky prostřednictvím špičkových expozic vědeckých přístrojů, pozoruhodných ukázek a experimentů. K nejzajímavějším prvkům patří řada německých letounů včetně dopravního letadla Dornier Do 31 s vertikálním vzletem a mnoha raných vojenských tryskových letadel. Velká sbírka související s pozemní dopravou pokrývá vše od jízdních kol a aut přes vlaky až po lodě, včetně motorových vozidel před rokem 1900, jako je Daimler Maybach z roku 1885, a také staré lokomotivy. Rozsáhlá expozice hudebních nástrojů, kde se často konají koncerty a ukázky hry, zahrnuje rovněž varhany a klavíry.

Adresa: Museumsinsel 1, 80538 Mnichov

 

Pokladnice mnichovské Rezidence

Poklady, které v průběhu staletí nashromáždili bavorští vévodové a kurfiřti, dnes tvoří Pokladnici (Schatzkammer) mnichovské Rezidence, jednu z největších, nejvýznamnějších a nejcennějších sbírek svého druhu. Pokladnici založil vévoda Albrecht V. v 16. století a další poklady sem přibyly z měst Heidelberg, Düsseldorf a Mannheim za vlády vévody Karla Teodora Bavorského. Poslední předměty byly přidány na počátku 19. století, včetně insignií Bavorského království. Sbírky rozmístěné ve více jak 10 místnostech zahrnují atrakce, jako je modlitební knížka z roku 860 n.l., kříž z doby kolem roku 1000 n.l., který patřil královně Gisele, nádherná soška svatého Jiří z roku 1599 a jedinečné artefakty z neevropských zemí, jako jsou předměty ze slonoviny z Cejlonu (Šrí Lanka), turecké dýky a čínský porcelán. K dispozici je audioprůvodce zdarma.

Adresa: Residenzstrasse 1, 80333 Mnichov

 

Stará pinakotéka 

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 3

Mnichovská Stará pinakotéka (Alte Pinakothek), jedna z největších a nejlepších obdobných institucí na světě, byla zbudována v roce 1836, aby nahradila starší galerii, která už nestačila pro stále se rozrůstající královskou sbírku. Nádherná stará galerie, která bývá označována za „mistrovské dílo architektonických proporcí“, byla navržena podle renesančních paláců v Benátkách a jednalo se o největší galerii v Evropě postavenou v první polovině 19. století (později se stala modelem pro galerie v Římě a v Bruselu). Je to skutečně mohutná stavba dlouhá 127 m s krátkými bočními křídly, v níž jsou umístěny skvělé sbírky, které zahrnují řadu vlámských a holandských obrazů z 16. a 17. staletí (včetně vzácného Rembrandtova autoportrétu), italská díla od 14. do 18. století (včetně da Vinciho Madony s karafiátem z roku 1475) a širokou sbírku středověkých německých obrazů z 15. a počátku 16. staletí. Rubensova sbírka patří k největším na světě, a kromě toho jsou zde zastoupena také španělská a francouzská mistrovská díla. Po zaplacení vstupného Vám bude poskytnut audioprůvodce.

Adresa: Barer Strasse 27, 80333 Mnichov

 

Nová pinakotéka

Nová pinakotéka (Neue Pinakothek), kterou založil v roce 1853 král Ludvík I. Bavorský, je považována za jednu z nejvýznamnějších sbírek umění 19. století na světě. Ve svém vlastnictví má asi 400 obrazů a 50 skulptur od rokoka až po secesi, a také díla od Cézanna, Gauguina, van Gogha, Maneta a Moneta. Většina sbírky je rozmístěna ve 22 sálech a 11 kabinetech (menších místnostech), kde jsou díla vystavena v seskupeních např. Mezinárodní malba, Anglická malba (patří k největším sbírkám mimo Velkou Británii s pracemi od Gainsborougha, Hogartha a Constabla) nebo Němečtí klasicisté. K dispozici je řada tematických prohlídek (na vyžádání); po zaplacení vstupného Vám bude poskytnut audioprůvodce.

Adresa: Barer Strasse 29, 80799 Mnichov

 

Bavorské národní muzeum

Bavorské národní muzeum (Bayerisches Nationalmuseum) založil v roce 1855 král Maxmilián II. a je to jedno z nejvýznamnějších muzeí dekorativního umění v Evropě, které stojí na rozšířeném místě velkolepé třídy Prinzregentenstrasse. K jeho nejzajímavějším expozicím patří sbírka středověkého německého sochařství a velké množství tapiserií. Dále jsou zde významné sbírky bronzových předmětů, hodin, porcelánu a skla, a velká sekce věnovaná umění a kulturní historii Bavorska, uspořádaná chronologicky od středověku do 19. století. Především pozdně gotický a renesanční nábytek svědčí o výšinách, kterých dosáhla měšťanská kultura v jižním Německu. Za pozornost stojí dílna tkalce z Augsburgu, místnost s vlámskými tapisériemi a expozice s modely měst. Významná je rovněž sbírka porcelánu, která zahrnuje kusy z Míšně, Nymphenburgu a Ansbachu, a také francouzskou keramiku a tvorbu řady menších výrobců.

Adresa: Prinzregentenstraße 3, 80538 Mnichov

 

Glyptotéka: galerie starověkých soch 

Glyptotéka (název je odvozen od řeckého „glyptik“, což znamená „socha“) je nejstarší muzeum v Mnichově. Neoklasicistická budova byla dokončena v roce 1830 a ukrývá jednu z předních sbírek soch v Evropě, z nichž většinu nashromáždil na počátku 19. století král Ludvík I. Bavorský, velký milovník starověkého umění. Zatímco vpředu se nachází portikus v jónském stylu, četné místnosti jsou osvětleny z centrálního dvora, zatímco vnější stěny jsou bez oken a zdobí je řada soch. K hlavním lákadlům patří mnoho vzácných řeckých a římských soch, včetně postav ze štítu chrámu bohyně Afaie z doby kolem roku 500 př.n.l.. K dalším zajímavým exponátům patří socha básníka Homéra, socha Irené (řecké bohyně míru) a sfinga ze střechy aiginského chrámu. Za pozornost stojí rovněž Státní sbírky starožitností (Staatliche Antikensammlungen) jen kousek odtud přes pěkný park, kde můžete vidět bavorské sbírky řeckých, římských a etruských starožitností.

Adresa: Konigsplatz 3, 80333 Mnichov

 

Pinakotéka moderny

Ve skvělé moderní budově v mnichovském uměleckém okrsku Kunstareal se nachází Pinakotéka moderny (Pinakothek der Moderne), která zahrnuje dřívější Státní galerii moderního umění a tři další vynikající sbírky, takže tvoří největší muzeum moderního umění v Německu. Obsahuje grafiku, užité umění, architekturu i obrazy, přičemž vyniká především svojí sbírkou německých umělců, jako je Klee, Schlemmer, Nolde, Baselitz a Kiefer. Jeho součástí je také velká sbírka moderního a současného umění s díly od Picassa, Magritty, Kandinského, Francise Bacona a Warhola. Po zaplacení vstupného Vám bude poskytnut audioprůvodce.

Adresa: Barerstrasse 40, 80333 Mnichov

 

Muzeum umění Lenbachhaus

Ve vile, která byla dříve domovem a ateliérem malíře Franze von Lenbacha, oblíbeného malíře-portrétisty konce 19. století, se dnes nachází Lenbachhaus, muzeum, které – i se svým moderním rozšířením – vystavuje bezkonkurenční sbírku obrazů od skupiny Der Blaue Reiter (Modrý rytíř). Hnutí, v jehož čele stál Vasilij Kandinskij a Franz Marc, proměnilo svět umění na počátku 20. století. Spolu s největším souborem obrazů od Der Blaue Reiter na světě zahrnují sbírky také práce dalších umělců v jejich sféře. Expozice se řídí teorií Kandinského a Marca, že „podstata umění je vnitřní“ a „na lidové umění, tvorbu dětí a další naivní vyjádření by se mělo pohlížet se stejným uznáním jako na díla starých mistrů“. Tyto inovativní expozice, v kombinaci s historickým nábytkem a výzdobou umělcovy vily, doplňují sbírky samotné a vytvářejí tak mimořádný umělecký zážitek pro návštěvníky. V areálu se nachází restaurace a obchod.

Adresa: Luisenstraße 33, Mnichov

.

Dokumentační centrum historie národního socialismu

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 4

V roce 2015 bylo otevřeno Dokumentační centrum historie národního socialismu (NS-Dokumentationszentrum München) mapující původ a vzestup národního socialismu a nacistické strany. Kromě zvěrstev temného období německé historie se muzeum zabývá kořeny nespokojenost a hněvu, které vytvořily atmosféru, v níž se dařilo extremismu, a ukazuje, jak hnutí rostlo, zatímco lidé buď špatně pochopili jeho moc, nebo se rozhodli ignorovat jeho ničivý potenciál. Trvalé expozice jsou umístěny ve strohé moderní budově postavené na místě původního ústředí nacistické strany, chronologicky uspořádány a neobsahují žádné artefakty. Ale strohé obrazy a dobře předložené informace (v němčině a angličtině) vyprávějí silný a přesvědčivý příběh, který má být varováním pro příští generace bez osobních vzpomínek na hrůzy tohoto období a ničení, které postihlo Mnichov za II. světové války.

Adresa: Max-Mannheimer-Platz 1, 80333 Mnichov

 

Muzeum BMW Welt 

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 5

Muzeum BMW Welt je umístěno v moderní budově stříbrné barvy, kterou lze nejlépe popsat jako obří kovovou mísu na polévku s průměrem 41 m. Přitom představuje nápadný protiklad k sousednímu mrakodrapu společnosti a rozsáhlému komplexu továrny. Muzeum zahrnuje ukázky prvních vozů BMW a téměř každého vozu vyrobeného společností, od neobvyklých vozů Dixi z 20. let až po luxusní sportovní a závodní auta z 50. a 60. let, a také motocykly lámajícími světové rekordy. Úsek věnovaný současnosti zahrnuje současné modely BMW, a také ukázky moderních výrobních metod a pohled do budoucnosti, který se zaměřuje na nové formy pohonu, futuristický design a dopravní systémy. K dispozici jsou prohlídky muzea a továrny, stejně tak jako řada zajímavých rodinných a vzdělávacích programů.

Adresa: Am Olympiapark 2, 80809 Mnichov

Mnichov: ubytování a tipy na výlety 

Bavorská státní archeologická sbírka

Bavorská státní archeologická sbírka (Archäologische Staatssammlung) je umístěno v moderní budově s výhledem na krásnou Anglickou zahradu, jeho kořeny však sahají až do roku 1759, kdy byla založena Bavorská akademie věd. Do konce 19. století uspěl antropolog Johannes Ranke se svým úsilím o vytvoření samostatného muzea prehistorie a výsledná sbírka je považována za jedno z nejvýznamnějších archeologických muzeí v Evropě. K hlavním atrakcím patří místní nálezy z období paleolitu, mezolitu a neolitu, včetně kamenných nástrojů a keramiky, a také zbraní a nástrojů z doby bronzové a ze středověku, kromě předmětů z královského hrobu ve Wittislingenu. Turisté se zájmem speciálně o starověk mohou navštívit také Státní muzeum egyptského umění (níže), působivou sbírku starožitností dnes umístěnou v okrsku Kunstareal.

Adresa: Lerchenfeldstraße 2, 80538 Mnichov

Nejlepší muzea a galerie v Mnichově 6
Bavorsko

Museum Brandhorst

Jedno z novějších muzeí (a z architektonicky nejzajímavějších) v Mnichově je Museum Brandhorst otevřené v roce 2009 pro vynikající sbírku moderního umění. Hlavní atrakce mezi více jak 700 vystavenými díly představuje 100 prací od Andy Warhola, spolu s asi 60 pracemi od malíře Cy Twombly, což je největší sbírka tohoto druhu mimo USA. K dalším vystaveným umělcům patří Joseph Beuys, Damien Hirst, Bruce Nauman a Eric Fischl. K nejvýznamnějším prvkům působivého muzea patří vzácná sbírka více jak 100 knih s ilustracemi od Pabla Picassa. K dispozici jsou prohlídky také v angličtině.

Adresa: Theresienstraße 35a, 80333 Mnichov

 

Villa Stuck

Na přelomu 19. a 20. století byla umělecká scéna v Mnichově rušná a vzkvétala díky novým nápadům a podpoře střední třídy toužící si vytvořit vlastní vkus a standardy. Evropou se šířil nový standard, který rozšířil definici umění tak, že zahrnovalo také architekturu, design a užité umění, kromě tradiční malby. Umění splývalo s architekturou, takže celý dům mohl navrhnout jen jeden umělec, včetně výzdoby interiéru a nábytku. V Německu se secesní hnutí nazývalo Jugendstil, zatímco v jiných zemích také Arts & Crafts nebo Art Nouveau. V čele hnutí stál malíř Franz von Stuck, který navrhl jednu z mistrovských prací tohoto období, vilu, jejíž design spojuje kazetové stropy, vykládané podlahy, nábytek a dokonce i tapiserie na stěnách do jednoho harmonického uměleckého díla. Vila dnes představuje muzeum a je jedním z nejlepších příkladů uměleckého cítění té doby v Evropě.

Adresa: Prinzregentenstrasse 60, 81675 Mnichov

 

Muzeum městského a současného umění

Od svého otevření v roce 2017 se Muzeum městského a současného umění (MUCA) na nám. Marienplatz rychle stalo nezbytnou zastávkou pro všechny milovníky umění na návštěvě Mnichova. První muzeum svého druhu umístěné v budově, která vypadá, jako by byla pokrytá strohým černobílým graffiti (ostatně ji navrhl streetartový autor  Stohead) vytváří místo, kde mohou návštěvníci lépe pochopit tuto významnou uměleckou formu. V jeho stálé sbírce jsou práce známých umělců, včetně např. Banksyho a skupiny Herakut, spolu s expozicemi dalších uměleckých forem, jako je kaligrafie a fotografie. K dispozici je výběr zajímavých prohlídek včetně zábavy po zavírací době a prohlídek za scénou. Možné jsou také prohlídky pro děti.

Adresa: Hotterstraße 12, 80331 Mnichov

 

Egyptské muzeum v Mnichově

Pokud čas dovolí, vydejte se do Státního muzea egyptského umění (Staatliches Museum Ägyptischer Kunst). Muzeum s bavorskou státní sbírkou artefaktů ze starověkého Egypta, ale také Asýrie a Babylonu, bylo v roce 2013 přestěhováno do okrsku Kunstareal a novým způsobem uspořádáno po způsobu egyptských pohřebních komor. Celkem 3 obrovské sály zahrnuje tématické místnosti zaměřující se na významné události a období staroegyptské historie, včetně role faraonů, smrti a náboženství. K nejzajímavějším prvkům patří expozice soch, kamenných desek, šperků a samozřejmě také mumií. K dispozici jsou komentované prohlídky a často se zde konají vzdělávací programy a workshopy pro děti i pro dospělé.

Adresa: Gabelsbergerstraße 35, 80333 Mnichov

Egyptský Luxor

Schackgalerie

Schackgalerie (Sammlung Schack), umístěná v budově vytvořené v roce 1907 pro pruské vyslanectví, obsahuje významnou sbírku dokládající vývoj německé malby v 19. století. Její zakladatel, hrabě Adolf Friedrich von Schack, byl štědrým mecenášem umění, který zakoupil (nebo zadal vytvoření) řadu prací od předních německých malířů 19. století, k nimž patří Schwind, Spitzweg, Böcklin a Lenbach (jehož dům a ateliér, Lenbachhaus, výše, dnes vystavuje vynikající sbírky od Blaue Reiter a expresionistů). Schackova sbírka dnes představuje část Bavorské státní sbírky, kam patří práce rané romantické školy (Johann Georg von Dillis, Leo von Klenze a Joseph Anton Koch). Jejich práce zachycují mystické, téměř pohádkové prostředí věku romantismu v umění. K dalším zajímavým pracím patří mistrovská díla od Carla Rottmanna, Josepha von Führicha a Edwarda von Steinleho.

Adresa: Prinzregentenstraße 9, 80538 Mnichov

Kam se vydat v Německu v zimě

Akční nabídka ubytování zde