Muzeum Akropole v Athénách

Muzeum Akropole v Athénách 1

Nová expozice v Muzeu athénské Akropole umožňuje návštěvníkům nahlédnout do každodenního života ve starověkém Řecku

Každoročně navštíví athénskou Akropoli miliony lidí, aby si prohlédli Parthenon, chrám bohyně moudrosti Athény. Od léta 2019, kdy byla otevřena nová expozice v Muzeu Akropole, se návštěvníci mohou dozvědět ještě více o životě starých Řeků. Po staletí lidé obdivovali památky, které dnes stojí v Řecku coby pozůstatky „zlatého věku“ země. V důsledku válek, rabování a přírodních síl v minulosti se z nich však dochovaly pouze ruiny.

Muzeum Akropole k tomu říká:

„Památky na Akropoli přestály pustošení jak ve starověku, tak ve středověku. Až do 17. století popisovali cizí návštěvníci zdejší antické budovy jako nedotčené. Tak tomu bylo až do poloviny 17. století, kdy byly Propylaje rozmetány explozí, když sloužily jako sklad střelného prachu.  O 30 let později rozebrali osmanští okupanti sousední chrám Athény Niké, aby kameny použili na posílení opevnění Akropole. Fatální pro Akropoli však byl rok 1687, kdy bylo rozmetáno mnoho staveb kolem Akropole v důsledku ostřelování benátskými vojsky. Zahraniční návštěvníci pak prohledávali suť a brali si fragmenty zničených soch s sebou jako suvenýry.“  

Stavba muzea na Akropoli se stala realitou až v 60. letech 19. století. Ale jak pokračovaly vykopávky ruin a ve městě, sbírka artefaktů zahrnující několik staletí a několik různých kultur se rozrostla natolik, že bylo nezbytné postavit nové muzeum. Nové zařízení bylo oficiálně otevřeno o 10 let později v roce 2009, kdy návštěvníci dostali novou příležitost dozvědět se o šířce řeckých dějin, které se v určitých obdobích proplétají s římskými a osmanskými dějinami. 

Během let vědci prováděli vykopávky v zemi pod muzeem a objevili artefakty odkazující na několik aspektů života v Řecku, a právě ty jsou nyní vystaveny pro veřejnost. 

Muzeum Akropole oznámilo tuto novinku v tiskové zprávě při příležitosti svého 10. výročí:  

„Archeologické vykopávky budou přístupné veřejnosti na běžnou vstupenku. Lokalita s vykopávkami o rozloze 4 000 m2 zahrnuje obytné domy, dílny, lázně a ulice starověké athénské čtvrti, která existovala od klasického do byzantského období ve fázích jdoucích po sobě. Působivá archeologická lokalita bude organizovaná jako unikátní expozice, která vrhá světlo na každodenní život ve starověké čtvrti ležící ve stínu Akropole.“

Stavba muzea byla zpočátku kontroverzní, ale názory se změnily, protože následovaly vykopávky, které splatily námahu a rozšířily zdejší expozice.

„Poprvé můžeme vidět, jak lidé žili ve stínu Akropole,” říká ředitel muzea Dimitrios Pandermalis. „A díky exponátům, jako je nádobí a hračky, budou návštěvníci moct nahlédnout do každodenního života starých Řeků. V muzeu je vystavena spousta mramorových soch, ale život neznamená jen slávu dávných dob – týká se také drobností, které provázejí lidi všedními dny“.

Návštěva athénské Akropole

Když je řeč o starověkých Řecích, často skutečně zapomínáme na každodenní život obyčejných lidí a zaměřujeme se spíše na skvělé sochy a památky, bitvy a vojevůdce, politiky a vynález demokracie. Avšak demokracie vyžaduje, aby na ní lidé stále pracovali. Proto seznamování se s běžným životem lidí vrhá světlo také na náš život a demokratický systém.

Nedá se však říct, že by vykopávky probíhaly snadno. Tak jako mnoho jiných kultur starověkého světa se i zde stavělo nové město na starém, výsledkem čeho je řada vrstev historie, mezi kterými se archeologové musejí pečlivě orientovat.

„Bylo to komplexní, protože zde bylo tolik vrstev, tolik obydlí jedno na druhém, a všechny vyprávěly o historii Athén,” říká vedoucí vykopávek Stamatia Eleftheratou. „Je zde celá skrytá vrstva, starší ruiny ležící pod sídlem, které však nejsou vidět, protože jsme je opět zasypali zemí.“

Návštěvníci už dříve mohly vidět vykopané ruiny pod za sklem pod svýma nohama, teď však budou také přístup na samotné místo a budou moci spatřit řadu artefaktů, které tým v průběhu let nalezl. 

 Athény: ubytování a tipy na výlety