17 atrakcí italského Janova

17 atrakcí italského Janova 1

Dnes je Janov (Genova) hlavním přístavem Itálie s dlouhou historií námořní velmoci, která započala, když v 10. století porazila konkurenční Pisu. Bohatství, které proudilo do města v 16. a 17. staletí, je dodnes patrné na mramorových palácích, které městu vynesly přezdívku La Superba. Staré vznešené paláce, kterých je zde více a jsou okázalejší než jinde v zemi, představují nejvýznamnější turistickou atrakci města. Na nábřeží a ve změti strmých uliček staré námořnické čtvrti za Starým přístavem si můžete udělat představu o tom, jak město působilo na vrcholu své slávy. K hlavním zdejším lákadlům pro rodiny s dětmi patří Akvárium a Námořní muzeum, které dětem přináší mořeplavecké zážitky. V životě Janova vždy hrálo významnou roli moře a také dnes mnoho z oblíbených atrakcí a aktivit naleznete v přístavu. Pokud budete mít čas, navštivte ulice a náměstí, jako je Piazza de Ferrari, Piazza Matteotti, Via Dante a Via XX Settembre. Ale pamatujte na to, že místa vypadají na mapě blízko sebe, ale ve skutečnosti může mezi nimi být dlouhé stoupání. Janov je vertikální město, které se strmě zvedá z oblouku přístavu směrem ke spodním apeninským svahům. Cestování autem proto není jednoduché: jeho různé části jsou spojeny 5 silničními tunely a vysokými mosty. 

 

Paláce na Via Garibaldi

Možná byste čekali, že ulice založená v 16. a 17. staletí pro paláce nejbohatších a nejmocnějších rodů Janova bude velkolepý široký bulvár, ale Via Garibaldi není nic víc než ulička. Působí ještě užší proto, že je na jedné straně lemována velkolepými fasádami paláců stojících jeden vedle druhého. Ulička, která se nachází severně od nám. Piazza Ferrari nad námořnickou čtvrtí, stojí za procházku i v případě, že žádný z paláců nebude přístupný k prohlídce. Její fasády představují přehlídku tesaných a malovaných ozdob, fresek, velkolepých arkád a lodžií, balkonů, dvorů a vchodů nahoře zdobených erby vznešených rodin, které zde kdysi bydlely. Soubor budov je natolik mimořádný, že se dostal na seznam památek UNESCO. Tři z paláců, Palazzo Rosso, Palazzo Bianco a Palazzo Tursi, nabízejí prohlídky na jednu vstupenku: spatřit můžete interiéry a vynikající sbírky umění.

Adresa: Via Garibaldi, Genova

 

Janovské akvárium  

Největší akvárium v Itálii a jedno z největších v Evropě je součástí rozsáhlého nábřežního zábavního centra, na které byste potřebovali několik dní, abyste je plně prozkoumali. Janovské akvárium (Acquario di Genova) bylo vybudováno v roce 1992 na oslavu 500. výročí plavby zdejšího rodáka Kryštofa Kolumba a seznamuje s mořskými živočichy všech druhů, kteří jsou k vidění převážně v přirozeném prostředí. Biosféra, poutavá stavba ve tvaru globusu ze skla a oceli od předního italského architekta Renzo Piana, ukrývá tropickou zahradu, kde můžete spatřit expozice o křehkých a ohrožených ekosystémech.

Kde: Porto Antico, Genova

 

Katedrála San Lorenzo 

17 atrakcí italského Janova 2

Z Piazza Matteotti vede rušná ulice Via San Lorenzo severozápadním směrem k přístavu. Nemůžete minout dramatickou katedrálu San Lorenzo, původně postavenou jako románská bazilika ve 12. století, upravenou v gotickém stylu v roce 1307 a dokončenou jako renesanční dóm v roce 1557. Uvnitř se nacházejí další kusy architektonické historie: velká kaple Cappella San Giovanni Battista (obrázek) z 15. století je nejstarší příklad renesanční architektury v Janově, vybudovaný pro ostatky sv. Jana Křtitele. Popel světce, talíř, na němž prý Salome darovala jeho hlavu, a miska dlouho považovaná za Svatý Grál, se nacházejí v klenotnici Tesoro della Cattedrale dole.

Adresa: Piazza San Lorenzo, Genova

 

Kostel Santi Ambrogio e Andrea a náměstí Piazza Matteotti

Hlavní atrakcí nám. Piazza Matteotti je jezuitský kostel Santi Ambrogio e Andrea vybudovaný v letech 1588-1637 renesančním architektem a umělcem Domenico Tibaldim (1541-1583). Pro mnohé má nejkrásnější interiér ze všech kostelů v Janově, ve stylu vrcholného baroka s mramorem, zlaceným štukováním, freskami a dvěma obrazy od Petera Paula Rubense. Přestože fasáda byla doplněna až v 19. století, zakládá se na Rubensových kresbách. Někdejší Dóžecí palác je dnes výstavní centrum, které dominuje nám. Piazza Matteotti. A když se vydáte kolem paláce doleva po ul. Via Tommaso Reggio, objevíte černobíle pruhovaný gotický kostel San Matteo (1278), ve kterém je uloženo mnoho památek na vznešený janovský rod Doriů. V kryptě se nachází hrobka admirála Andrea Dorii, který v 16. století obnovil nezávislost Janova, a vedle kostela je umístěn krásný ambit z počátku 14. století.

Adresa: Piazza Giacomo Matteotti, Genova

 

Santa Maria di Castello

Existují doklady o tom, že kopec Castello patří k nejstarším lokalitám v Janově, kde sídlili už dávné kmeny obchodující s Féničany a Etrusky. Mezi 12. a 16. staletím zde byla vybudována série kostelů a klášterů. V centru komplexu se tyčí románský kostel Santa Maria z 12. století, z jehož sakristie můžete vstoupit do třípatrového ambitu, který byl přistavěn, když se do kláštera v 15. století dostali Dominikáni. Z lodžií je výhled na moře a jejich stropy jsou zdobeny krásnými freskami.

Adresa: Salita Santa Maria di Castello, 15, Genova

 

Národní galerie v Paláci Spinola

Hluboko ve spletitých uličkách námořnické čtvrti naleznete další výstřednost vytesanou z mramoru, iluzorní výzdobu trompe l’oeil, mozaikové podlahy, malované stropy, křišťálové lustry a honosný nábytek z vrcholného období Janova. Kromě fresek a architektonických detailů v honosných místnostech a galeriích v dolních třech patrech najdete také původní kostýmy z 15. století a masivní obraz od Rubense. V horních dvou patrech Palazzo Spinola jsou pak umístěny sbírky umění Národní galerie, obzvlášť bohaté na díla vlámských malířů a italských renesančních malířů.

Adresa: Piazza di Pellicceria 1, Genova

 

Via Balbi a Palazzo Reale 

17 atrakcí italského Janova 3

Západně od nádherné baziliky Santissima Annunziata začíná Via Balbi, další ulice založená na počátku 17. století a lemovaná velkolepými paláci. Je širší než Via Garibaldi, ale méně velkolepá a více prostoupená každodenním životem a obchody. Přitom také nabízí pár paláců, k nimž patří Palazzo Balbi-Senarega  a Palazzo dell’Università (sídlo Janovské univerzity), který má nejkrásnější nádvoří a zahrady v Janově. Naproti Palazzo dell’Università stojí Palazzo Reale (Královský palác) ze 17. století, který stojí za návštěvu kvůli svým velkolepým schodištím, balkonům, honosně zdobenému interiéru a sbírce umění. Ta zahrnuje několik prací od Van Dycka, který 6 let žil a působil v Janově. Podívejte se také na krásnou zahradní terasu s výhledy na přístav a nám. Piazza Statuto.

Adresa: Via Balbi 10, Genova

 

Janovský přístav

17 atrakcí italského Janova 4

V janovském přístavu asi 22 km od přístaviště spatříte výletní, rekreační a dopravní plavidla v jednom ze dvou největších přístavů ve Středozemí (druhý je Marseilles). Když se ve Starém přístavu (Porto Antico/Porto Vecchio) rozrostl provoz, byla vybudována série nových zařízení včetně námořní stanice pro lodní obchod a pro uvítání cestujících z výletních lodí, později také námořní muzeum (níže) a akvárium (výše).  Historická část přitom zůstala zachována a dnes zde můžete spatřit doky (Darsena), kde byly postaveny galéry admirála Andrea Dorii. Z nám. Piazza Cavour jižně od svobodného přístavu vede Circonvallazione a Mare, pobřežní dálnice vybudovaná poté, co byly strženy vnější hradby města. Dálnice prochází kolem výstaviště, kde se konala Mezinárodní výstava v Janově 1992 po zemi, která byla získána z moře, a končí na nám. Piazza della Vittoria.

 

Vydejte se na prohlídku přístavu nebo na vyhlídkovou plavbu

Abyste si udělali představu o obřích proporcích a aktivitě v přístavu a také spatřili velké lodě a malé přístaviště Porticciolo Duca degli Abruzzi pro jachty a plachetnice, vydejte se na vyhlídkovou plavbu kolem přístavu. Jako bonus budete mít nejlepší výhled na město samotné, ležící v obří míse na úpatí hor. V nabídce je široká škála vyhlídkových plaveb a lodních výletů z přístavu, včetně těch spojených s pozorováním velryb a delfínů, plachtěním na plachetnici, rybařením, šnorchlováním a potápěním. Půldenní a celodenní plavby do vesnice Portofino skýtají šanci spatřit legendární pobřeží z vodní hladiny.

 

Galata Museo del Mare – námořní muzeum 

Janov byl významná námořní velmoc především od 16. do 19. staletí, takže jeho starý přístav představuje ideální místo pro největší námořní muzeum ve Středozemí. Galata Museo del Mare se nachází v části nazývané Darsena, kde byla kdysi postavena flotila Janovské republiky, má čtyři poschodí a nabízí poutavé expozice skýtající pohled na lodě a mořeplavectví od Věku objevů až po zaoceánské parníky a ponorky. Nejsou zde stálé pevné expozice, ale interaktivní zážitky, které obzvlášť poutavé pro děti. Návštěvníci například mohou zažít pocity, jaké měli námořníci v záchranném člunu zmítaném bouří, vstoupit do janovské galéry ze 17. století a prohlédnout si její interiér, a také poznat život na palubě včetně interakce s členy posádky. Odtud mohou návštěvníci vstoupit do éry zaoceánských parníků a seznámit se s palubou parníku, původní kormidelní, mapovou místností a palubní kabinou pro cestující v I. třídě. Jedná se o výjimečný zážitek především pro rodiny s dětmi.

Adresa: Calata De Mari 1, Genova

 

Muzeum orientálního umění

V parku Villetta di Negro, oblíbeném díky chladnému vánku a výhledům na přístav, se nachází Muzeum orientálního umění (Museo d’Arte Orientale), nazývané také Museo Chiossone a vystavující sbírku asijského umění patřící k největším v Evropě. Založena byla na sbírkách rytce Edoarda Chiossoneho a je proslulé především svým japonským uměním: můžete zde spatřit malby a tisky od 11. do 19. století, smaltované, bronzové a lakované předměty, textilie, nádobí, divadelní masky a kostýmy, hudební nástroje a zbroj. Vynikající skulptury z Japonska, Číny a Thajska pocházejí z doby sahající až do 3. stol. př.n.l..

Adresa: Piazzale Mazzini 4, Genova

 

Náměstí Piazza De Ferrari a opera Teatro Carlo Felice

Centrem Janova je Piazza De Ferrari, s fontánou a velkolepými budovami, odkud vedou nejrušnější ulice všemi směry. Projděte se po významné janovské ulici Via XX Settembre a přilehlých ulicích a obdivujte nádherné secesní fasády. Impozantní neobarokní budova z 19. století na východní straně je Burza (Borsa), zatímco akademie výtvarných umění Accademia Ligustica di Belle Arti uchovává skulptury (ale také další umění) z Janova a oblasti Ligurie. Na rohu ul. Via Roma, odkud se dostanete do nákupní pasáže Galleria Mazzini, stojí Teatro Carlo Felice z roku 1828, přestavěné po II. světové válce. Patří k nejkrásnějším a největším operám v Itálii a je to špičková instituce s bezvadnou akustikou, kde kromě opery můžete navštívit také koncerty a jazzová vystoupení.

Adresa: Passo Eugenio Montale, 4, Genova

17 atrakcí italského Janova 5

Hřbitov Cimitero di Staglieno

K méně obvyklým místům v Janově, kam se můžete vydat, patří krásný hřbitov Campo Santo nebo Cimitero di Staglieno, spíše sochařská galerie, patřící k nejslavnějším v Itálii. Leží severně od údolí řeky Bisagno a dostanete se tam autem nebo autobusem. Jeho arkádové terasy mají bohatou sochařskou výzdobu, takže hřbitov je nezbytnou zastávkou pro každého, kdo se zajímá o secesní sochařství a výzdobu. Na vrcholu v části Boschetto dei Mille (čestný hřbitov) se nachází hrobka Giuseppe Mazziniho, italského hrdiny z dob boje o nezávislost, který byl rodákem z Janova.

Adresa: Piazzale Resasco, Genova

 

Porta Soprana a Kolumbův dům (Casa di Colombo)

Krátká ulice Via Dante vede jižním směrem od nám. Piazza De Ferrari k nám. Piazza Dante, kde můžete spatřit dvojici věží Porta Soprana, které rámovaly bránu v městských hradbách a byly postaveny v roce 1155. Kryštof Kolumbus strávil své dětství ve zrenovovaném kamenném domě   hned vedle malého kláštera Sant’Andrea s jeho krásně vyřezávané sloupy a oblouky. V samotném Kolumbově domu-muzeu toho není moc k vidění, ale kombinace domu, brány a kláštera stojí za krátkou zajížďku, když budete v Janově.

Adresa: Piazza Dante, Genova

 

Čtvrť Boccadasse

V Janově nenajdete žádné skutečné pláže, ale díky své poloze u Středozemního moře se nachází mezi dvěma částmi tvořícími Italskou riviéru. Malou pláž najdete v Boccadasse, dříve malebné rybářské vesnici, která je dnes součástí Janova. Můžete se projít po nábřežní promenádě nebo se vydat místním autobusem do malé pobřežní enklávy s budovami v pastelových barvách kolem oblázkové pláže. K dispozici je spousta restaurací, z jejichž teras se můžete těšit z výhledů (avšak o víkendech zde bývá plno).

 

Jednodenní výlet do Portofina

Vesnička Portofino, oblouk budov v pastelových barvách kolem přístavu ježícího se stěžni elegantních jacht s pár barevnými rybářskými loděmi, působí jako z pohlednice a patří k nejfotografovanějším v Itálii. Je oblíbeným místem bohatých a slavných, kterým zde říkají glitterati, a také jejich fanoušků a čumilů, kteří je pronásledují. Určitě stojí za to si sem udělat zajížďku 32 km, nebo ještě lépe se sem vydat lodí z Janova kolem krásného pobřeží. Až budete na místě, můžete zaplatit nehoráznou cenu za kávu v některé z kaváren, ale raději navštivte malý hrad Castello Brown tyčící se na skále nebo podnikněte pěší túru kolem strmého pobřeží k opatství San Fruttuoso de Capodimonte, odkud budete mít dechberoucí výhledy.

 

Jednodenní výlet do Santa Margherita Ligure

Po rušných janovských ulicích a přístavu Vám malé stylové přímořské letovisko Santa Margherita Ligure připadne ještě tišší, než je, se starosvětskou promenádou nad pláží a s velkolepými stoletými hotely. Pokud budete mít čas jít mimo nábřeží, vydejte se nahoru strmými úzkými ulicemi až k malé pevnosti Castello a terasovitým zahradám u Villy Durazzo. Růžová vila byla vybudována v 17. století a její zahrady nahradil veřejný park s palmami, fontánami a sochami. Santuario di Nostra Signora della Rosa je barokní kostel zdobený freskami a řezbami zdobenými zlatem. Městečko Santa Margherita Ligure je vzdáleno 30 minut vlakem z Janova a můžete se odtud vydat trajektem do Portofina (výše).

***

17 atrakcí italského Janova 6
Galleria Giuseppe Mazzini

UBYTOVÁNÍ

Na rozdíl od mnoha evropských velkoměst, kde jsou historické památky seskupeny v malém středověkém jádru (centru), jsou atrakce Janova rozmístěny dál od sebe. Cestování mezi nimi bývá někdy komplikované kvůli topografii města, kde dvě místa vypadají na mapě blízko sebe, ale v reálu může mezi nimi být strmé stoupání. Využijte proto skvělou dopravu ve městě (autobusy, tramvaje, kolejová lanovka), kterou se dostanete k  atrakcím z následujících dobře hodnocených hotelů v Janově:

Luxusní hotely: Grand Hotel Savoia 5*, zářící leštěným mramorem, se střešním bazénem a parkovištěm na místě, se nachází v blízkosti přístavu a hlavního vlakového nádraží, jen kousek pěšky od paláců na Via Balbi. Na tichém místě v docházkové vzdálenosti od Akvária a Palazzo Reale se nalézá Melia Genova 5* s tělocvičnou, krytým bazénem a spa. U vodní hladiny vedle Akvária naleznete NH Collection Genova Marina 4*  s balkony skýtajícími výhledy na přístav; stojí na praktickém místě v blízkosti trajektů, lodních výletů a působivého okrsku Starý přístav

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: nedaleko hlavního nádraží a paláců na  Via Balbi, 10 minut pěšky od Via Garibaldi, se nachází Hotel Continental 4* se starožitným nábytkem, pokoji s balkony a výběrem restaurací kolem. Jen pár kroků od arkády Galleria Giuseppe Mazzini, Opery a nám. Piazza Ferrari naleznete Best Western Plus City Hotel 4*, který je jen kousek pěšky od katedrály. Nedaleko Palazzo Reale a kousek od přístaviště najdete Hotel Balbi 2*  s prostornými pokoji hned u Via Balbi a 5 minut chůze od vlakového nádraží.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: Olympia Hotel Genova 2* s balkony s výhledem na obchody na ul. Via XX Settembre je vzdálen jen pár bloků od nám. Piazza Ferrari a nejoblíbenějších atrakcí; některé pokoje mají společnou koupelnu. Nedaleko přístavu se tyčí Hotel Nuovo Nord 3* na ul. Via Balbi, pouze 3 minuty chůze od vlakového nádraží a autobusů na letiště. Na Via XX Settembre nedaleko Piazza de Ferrari a Opery najdete ubytovací zařízení Soana City Rooms 2* umístěné ve 4. patře krásné staré budovy.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY A VÝLETY

Flexibilní způsob, jak si prohlédnout hlavní pamětihodnosti Janova a nemuset přitom šplhat po mnoha strmých ulicích, představuje prohlídka Janova s mnoha zastávkami (hop-on hop-off). S jízdenkou, která platí 48 hodin, budete mít celé 2 dny na to, abyste cestovali po okrscích, kde naleznete nejoblíbenější turistické atrakce. Otevřené dvoupatrové autobusy skýtají skvělé výhledy a komentář Vás seznámí s městem a významnými místy a památkami, které budete míjet. Přitom můžete kdykoli vystoupit a prohlédnout si je zblízka, pak znovu nastoupit a poznávat další atrakce.

Ligurie a Italská riviéra