17 hlavních turistických atrakcí Malty

17 hlavních turistických atrakcí Malty 1

Maltské ostrovy (Malta, Gozo a Comino), obklopené hlubokým Středozemním mořem jižně od Sicílie, nabízejí fantastické historické dědictví.  Leží blíže Tunisku než Evropě, takže jsou zde patrné severoafrické vlivy. Maltština je odvozena od arabštiny v kombinaci s italštinou. Země je velmi hrdá na legendární Maltézské rytíře, kteří bojovali proti Turkům a zahájili křížové výpravy. Pod žhavým sluncem je krajina Malty lemována palmami a posetá malebnými městečky na kopcích, klidnými přístavními městy, pestrými rybářskými vesničkami a přírodními atrakcemi. Metropole Valletta představuje ideální základnu pro průzkum ostrova Malta. Turisté ocení zdejší nabídku hotelů, restaurací, historických lokalit a kulturních akcí. Přístavní město Sliema nabízí méně kultury, ale více možností zábavy, a zaměřuje se především na studenty přicházející v době prázdnin. Ostrov Gozo je nejlepší volbu pro ty, kdo hledají relaxaci na pláži. Maltské počasí je ideální na jaře a na podzim. Během horkých letních měsíců městečka ožívají náboženskými oslavami a koncerty pod širým nebem. 

 

Valletta – metropole Malty 

17 hlavních turistických atrakcí Malty 2

Strategicky významný přístav Valletta je elegantní metropole Maltské republiky. Celé město představuje svědectví o činech Maltézských rytířů, evropských šlechticů, kteří maltské ostrovy v roce 1530 dostali darem od španělského krále. Rytíři vytvořili metropoli hodnou jejich aristokratického postavení, srovnatelnou s jinými velkými evropskými metropolemi. Pravidelný plán města a uspořádaná veřejná náměstí ve Vallettě ukazují na logické městské plánování Rytířů. Turisté se snadno zorientují v malé metropoli, která je ohraničena 2 přístavy: Velkým přístavem a Přístavem Marsamxett. Samotné srdce města tvoří Konkatedrála sv. Jana, kostel z 16. století postavený „pod-řády“ maltskézských rytířů pocházejícími z různých zemí, jako je Francie, Španělsko a Itálie. Návštěvníci dnes žasnou nad okázalým interiérem s bohatou zlacenou výzdobou kostela. Nedaleko odtud stojí obrovský Palác velmistra, kdysi rezidence Maltézských rytířů. Palác se může chlubit nádhernými obrazy, a také zbrojnicí, které vypráví o vojenských vítězstvích Rytířů. Pokud Vás zajímá kultura a historické památky, Valletta patří k nejlepším místům, kam se na maltských ostrovech můžete vydat. Valletta je nejvíce modernizované město v zemi a navíc leží na příhodném místě pro cestovatele, kteří si chtějí ostrov Malta prohlédnout bez auta. Na ostrově funguje dobrý systém autobusové dopravy a Valletta je jeho centrem.

 

Idylický ostrov Gozo 

17 hlavních turistických atrakcí Malty 3

Gozo je nejidyličtější část maltských ostrovů. Ostrov s klidnými městy a čistými plážemi je ideální místo, kde si můžete užít odpočinek, ať už zde strávíte několik dní nebo celý týden. I když je Gozo méně rozvinutý než sousední ostrov Malta, nabízí spoustu kulturních atrakcí: opevněné středověké město Victoria, rušné přímořské letovisko Marsalforn (M’Forn) a nejvýznamnější archeologickou lokalitu na ostrovech, chrám Ggantija (obrázek) pocházející z doby kolem roku 3500 př.n.l.. Návštěvníci zde naleznou bukolickou krajinu, která představuje příjemné únik z moderního světa. Mírně zvlněné kopce a údolí pokrývá mozaika malých statků a jejich polí. Svahy kopců sahají až ke chráněným plážím a malebným starým rybářským přístavům. Oblíbená pláže se nachází v Ramla Bay se širokým úsekem písku a mírným mořem, které je bezpečné na plavání. Také zde najdete tradiční vesnice ležící na vrcholech kopců obklopených údolími. Velkolepé barokní kostely je možné najít i v nejmenších sídlech. Ostrov Gozo je vzdálen jen kousek trajektem z přístavu Cirkewwa na ostrově Malta.

Maltský ostrov Gozo

Středověké město Mdina, ostrov Malta

Návštěva Mdiny představuje unik do pohádkového města. Půvabné středověké město ležící na vrcholu kopce je na seznamu památek UNESCO a je prodchnuto historií. Turisté vcházejí impozantní Hlavní bránou, což působí dojmem návratu zpátky v čase. Za mohutnými hradbami kolem města leží příjemný svět s ulicemi bez aut a krásnými kamennými budovami. Nejvýznamnější stavbou v Mdině je metropolitní katedrála sv. Pavla, velkolepá barokní budova, kterou navrhl maltský architekt Lorenzo Gafa. Bohatě zdobený svatostánek má velkolepou kopuli, mramorové sloupy, zlacené detaily a nádherné stropní malby. V katedrále je umístěna vzácná ikona Madony z 12. století a uznávaná díla od renomovaného maltského malíře Mattia Pretiho. Abyste si udělali představu o někdejší kráse Mdiny, měli byste navštívit zdejší historické paláce. Palác Vilhena (na Nám. sv. Publia) je majestátní Magisterský palác z 18. století, v němž je dnes umístěno maltské Národní muzeum přírodní historie s geologickými expozicemi, jako jsou fosilie, ptačí vejce a ptačí hnízda. Historický dům Palazzo Falson (na ul. Villegaignon) nabízí příležitost spatřit autentický středověký palác s výzdobou v původním stylu. V Paláci Falson je rovněž k vidění nádherné umění, starožitnosti a orientální koberce, a také sbírka starých minci.

 

Historické atrakce města Rabat, ostrov Malta

Hned za hradbami Mdiny leží sousední město Rabat, takže turisté mohou navštívit obě města v jednom dni; Mdina a Rabat bývají někdy považována za jednu městskou oblast (v maltštině slovo „rabat“ znamená „předměstí“). Rabat je méně turisticky orientovaný a modernější než Mdina, ale nacházejí se zde také pozoruhodné historické atrakce. Jedním ze skrytých klenotů je Casa Bernard, velkolepý dům z 16. století, který patřil vznešenému maltskému rodu francouzského původu. I když je Casa Bernard stále soukromým sídlem, je přístupný veřejnosti při komentovaných prohlídkách. Archeologická lokalita římská vila se může chlubit krásnými římskými mozaikami z 1. stol. př.n.l.. Klíčovou památkou a spojením s křesťanským dědictvím Malty je Bazilika sv. Pavla ze 17. století, postavená nad Jeskyní sv. Pavla, kde prý světec našel útočiště při svém pobytu na Maltě. Muzeum Wignacourt vedle kostela vystavuje rozsáhlou sbírku punsko-římských artefaktů. Klášter sv. Dominika z 16. století představuje významné poutní místo díky mramorové soše Panny Marie, která je považována za zázračnou.

 

Hypogeum Hal Saflieni, ostrov Malta 

17 hlavních turistických atrakcí Malty 4

V této archeologické lokalitě, která je na seznamu UNESCO, se návštěvníci mohou ponořit do fantastického prehistorického období. Hypogeum Hal Saflieni je podzemní neolitické kultovní místo, komplex katakomb, kde prehistoričtí lidé prováděli náboženské pohřební rituály a kde byla také věštírna. Propojené překrývající se komory, které byly vytesány do vápence kamennými nástroji, zahrnují chodby a schodiště na 3 úrovních. Na nejnižší úrovni je komora označovaná jako „Nejsvětější svatyně“, která je umístěna více jak 10 m pod vstupem na první úroveň nahoře. Pozoruhodné je především stáří lokality (některé části pocházejí z doby kolem roku 4000 př.n.l.) a úžasný stav, v jakém se dochovala, včetně krásných rytin a maleb červeným okrem. Fascinující se rovněž způsob, jakým strukturální prvky Hypogea Hal Saflieni odrážejí architekturu jiných prehistorických megalitických památek z té doby, jako je Tarxien. Nejpozoruhodnějším aspektem Hypogea je však pohled na myšlení a kulturu neolitu, které zůstávají pro archeology a učence tajemstvím. Lokalita je přístupná veřejnosti při komentovaných prohlídkách. Z důvodu ochrany památek je omezen vstup do Hypogea na 10 návštěvníků za hodinu. Vstupenky je nutné rezervovat s dostatečným předstihem na konkrétní den a čas. Některé z artefaktů nalezených v Hypogeu jsou dnes vystaveny v Národním archeologickém muzeu ve Vallettě, včetně jedinečných hliněných skulptur, kamenných postav ptáků a Spící ženy, což je vzácný prehistorický artefakt, který znázorňuje ženu ležící na pohovce.

Adresa: Burial Street, Paola, Malta

 

Prehistorické chrámy v Tarxienu, ostrov Malta

Tarxien (UNESCO) je největší a nejlépe zachovalá prehistorická kultovní lokalita na Maltě, která se skládá ze 4 megalitických staveb. Vykopána byla v roce 1914, zabírá 5400 m2 a přinesla na světlo umělecké úspěchy tajemné prehistorické maltské kultury během tzv. „chrámového období“ (pozdní neolit) v letech 3600-2500 př.n.l.. Místo kamenných reliéfů a skulptur, které zde byly nalezeny, můžete na místě spatřit jejich vynikající kopie; originály jsou vystaveny v Národním archeologickém muzeu ve Vallettě. Kamenné stěny 4 přiléhajících chrámů jsou zdobeny složitými spirálovými vzory a postavami zvížat. Jižní chrám obsahuje největší přehlídku obrázků, včetně reliéfů znázorňujících kozy, prasata, býky a berana. Také je zde k vidění jedinečná socha bohyně plodnosti s mohutnýma nohama, drobnými chodidly a skládanou sukní. Východní chrám je tvořen masivními stěnami z kamenných desek s viditelnými „věšteckými otvory“. Centrální chrám má architektonický plán se 6 apsidami a klenutou střechou, která dokládá pokročilé stavební techniky.

Tip pro turisty: k archeologické lokalitě Tarxien se snadno dostanete pěšky od Hypogea Hal Saflieni. Obě lokality proto můžete navštívit v jednom dni.

Adresa: Neolithic Temples Street, Tarxien, Malta

 

Modrá laguna, ostrov Comino 

17 hlavních turistických atrakcí Malty 5

Modrá laguna, která působí téměř exoticky a tropicky, představuje fantastický pohled s průzračným tyrkysově modrým mořem s bílým pískem na dně. Rozsáhlá laguna působí jako obrovský bazén, protože voda je zde klidná bez vln a mělký konec je bezpečný i pro děti. Je skvělým místem pro plavání, koupání se či vznášení na nafukovacím lehátku; jádro laguny je zahrazeno provazy, takže sem nemají přístup lodě. Laguna svojí velikostí odpovídá několika olympijským bazénům. Dobří plavci ji mohou přeplavat až k zátoce a malé pláži na druhé straně. Jinak laguna nabízí malou pláž s možností zapůjčení slunečníků a sedátek. Další možností je opalovat se na žhnoucím kamenitém svahu. Navštěstí zde turisté mohou počítat se stánky s občerstvením, které jsou rozmístěny kolem laguny. Od května do října se můžete ubytovat v Comino Hotelu 2*  (jediný hotel na ostrově), což Vám umožní si užívat Modré laguny bez dalších turistů a těšit se z klidné relaxace. K možnostem aktivit na ostrově Comino patří procházky po přírodních stezkách, pěší turistika a vodní sporty, jako je šnorchlování a sportovní potápění.

Tipy pro turisty: během hlavní sezóny se pláž často zaplní už před 10,30 hod., takže je dobré sem přijít brzy. Laguna je méně přelidněná po 16 hod., avšak trajekty zpátky jsou v provozu jen do 18 hod.. Plavba trajektem z vesnice Mgarr na ostrově Gozo k Modré laguně na ostrově Comino trvá asi 15 minut. Z ostrova Malta (z přístavu Marfa nebo Cirkewwa) trvá cesta trajektem k Modré laguně asi 30 minut.

 

Modrá jeskyně, ostrov Malta

K Modré jeskyni (Blue Grotto) se dostanete po klikatící silnici vedoucí po útesu vysoko nad Středozemním mořem. Pozoruhodná pobřežní scenérie skýtá vynikající úvod při cestě k této přírodní lokalitě. Dechberoucí pobřeží a vápencové jeskyně jsou obrázkem klidu a míru, zatímco moře září nádherným modrým odstínem. Podle mytologie byla Modrá jeskyně domovem sirén (mořských nymf), které svými půvaby sváděly mořeplavce. Turisté se zde mohou vydat na komentovaný výlet pestrobarevnou maltskou rybářskou lodí, která se nazývá luzzu. Tyto lodě vyplouvají často a po celý rok, pokud je moře klidné. Projížďka trvá 20 minut a zahrnuje plavbu kolem 6 jeskyní včetně Modré jeskyně, která je vysoká 30 m a je v ní hluboká laguna. Nejlepší doba k návštěvě jeskyně je dopoledne, ideálně před 14 hod., kdy sluneční světlo ozařuje vodu. Vesnice Wied iz-Zurrieq (1 km od Modré jeskyně) nabízí řadu obchodů se suvenýry, zmrzlináren, kaváren, a také restaurací na svahu se skvělými výhledy. Turisté si mohou dát jídlo na terase některé z restaurací shlížejících na klidné modré Středozemní moře. Modrá jeskyně je rovněž oblíbeným místem pro sportovní potápění, protože oplývá bohatým mořským životem.  

 

Útesy Dingli Cliffs, ostrov Malta

Pokud máte rádi úžas budící pobřežní scenérie, měli byste podniknout krátkou cestu autobusem nebo autem od Modré jeskyně ve Wied iz-Zurrieq k útesům Dingli Cliffs. Jejich lákadlem i nevýhodou je však jejich odlehlost. Strmé útesy Dingli Cliffs vysoké 250 m dramaticky spadají do Středozemního moře a na svazích kopců se nachází úrodná půda, kterou využívají malé farmy. Zlatým hřebem Dingli Cliffs je vyhlídka skýtající úžasné panoramatické výhledy. Kromě krátké pěší stezky kolem Dingli Cliffs není nic k vidění, až na malou kapli na kopci (nepřístupnou veřejnosti) zasvěcenou sv. Máří Magdaléně. 

Tipy pro turisty: pamatujte na to, že zde nejsou žádné toalety ani kavárny, jen občas zde turisté naleznou provizorní stánek se suvenýry nebo s občerstvením. U Dingli Cliffs není viditelná autobusová zastávka, takže je potřeba se řidiče zeptat, kde máte vystoupit, navíc autobusy jezdí nepravidelně; avšak díky fantastickým příležitostem pro fotografování stojí za to se sem vydat.

Westin Dragonara Resort 5*  – akční nabídka ubytování  zde

.

Pláž Golden Bay, ostrov Malta

Golden Bay s chráněnou písčitou pláží ukrytou mezi hornatým pobřežím a svažujícími se útesy na severozápadě Malty patří k nejkrásnějším plážím na ostrově.  K pláži Golden Bay Beach se snadno dostanete autem nebo autobusem – zastávka je vzdálena jen 5 minut chůze od pláže. Na rozdíl od jiných pláží na Maltě leží Golden Bay Beach daleko od dopravy na silnicích, takže představuje ideální útočiště v přírodě. Pláž tvoří mimořádně široké pobřeží s měkkým zlatým pískem, zatímco čisté a klidné moře je bezpečné na plavání. Mnoho návštěvníků zde tráví čas opalováním a nasloucháním uklidňujícímu zvuku šplouchání vln. K dispozici je půjčovna lehátek a slunečníků a dobře udržované zařízení včetně veřejných toalet a převlékáren. Dále zde najdete kavárnu a restauraci s terasami skýtajícími výhled na pobřeží a mírné vlny.

 

Pláže v Ghajn Tuffieha Bay a Gnejna Bay, ostrov Malta

Pokud budete ostrov prozkoumávat autem, stojí za to se vydat 2 km od Golden Bay k další krásné pláži v Ghajn Tuffieha Bay. Je obklopena útesy a svahy kopců, takže se tam dostanete pouze po sejití 200 schodů. Pláž Ghajn Tuffieha Bay Beach působí odlehlým dojmem uprostřed přírody, až na slunečníky a lehátka k pronájmu, veřejné toalety a snack bar, které zde najdete. Ghajn Tuffieha je považována za jednu z nejlepších pláží Malty a vyhledávají ji především místní, kteří oceňují její tiché klidné prostředí. Moře je bezpečné na plavání, ale jen pokud se neobjeví červená vlajka, která označuje silné proudy. Když budete pokračovat dalších 7 km, dostanete se ke Gnejna Bay, malé chráněné zátoce obklopené strmými vápencovými utesy. Stačí sejít po strmém schodišti a budete na skvělé pláži s oranžovým pískem, která je oblíbeným místem pro plavání a šnorchlování. K dispozici je také půjčovna vodních lyží a kanoí, veřejné toalety a stánky s jídlem. Mezi Ghajn Tuffieha Bay a Gnejna Bay leží vesnička Mgarr, uprostřed pastorální krajiny s kopci porostlými vinicemi a malými statky. Milovníci outdoorových aktivit se mohou vydat z Mgarru po zajímavých pěších stezkách do okolní krajiny a podél pobřeží k zátoce Gnejna Bay. Kousek odtud můžete vidět ruiny římských lázní a rýhy ve vápencovém podloží (starověké vyježděné koleje od vozů), které budí zájem učenců i návštěvníků.

 

Město Mellieha, ostrov Malta 

17 hlavních turistických atrakcí Malty 6

V působivé krajině na severozápadě ostrova Malta leží Mellieha, přímořská destinace vhodná pro rodiny s dětmi. Nachází se však hned vedle rušné silnice, což jí ubírá na kráse. Přitom pláž Mellieha (Għadira Bay) nabízí největší úsek písčitého pobřeží na maltských ostrovech  – 1,5 km jemného bílého písku. Zátoka Mellieha Bay se svažuje jen velmi mírně, což umožňuje se dostat pěšky poměrně daleko od břehu. Klidné moře bez spodních proudů je bezpečné i pro děti, které se zde mohou brodit nebo učit plavat. Malebná vesnice Mellieha leží na vrcholu skalnatého kopce s výhledem na pastorální krajinu se skalnatými výčnělky, kopci porostlými vinicemi a menší statky. Na nejvyšším místě ve vesnici (kde jinde obvykle stojí maják) se tyčí farní kostel Panny Marie Vítězné, pěkná barokní budova z 19. století. V kostele je umístěn obraz Vrak lodi sv. Pavla od renomovaného malíře Giuseppe Caliho a socha Panny Marie, které bývá vzdáván hold při každoročních oslavách Mellieha Village Festa. Živý festival zahrnuje pochodující kapely a ohňostroje. Naproti schodům, které vedou dolů od kostela a Farního náměstí, se nachází tajemný jeskynní svatostánek Panny Marie. Protéká tudy podzemní potok a voda z něj prý má zázračné léčivé účinky. V Mellieha najdete také pozoruhodnou ptačí rezervaci Ghadira.

 

Chrámy Hagar Qim, ostrov Malta 

Prehistorický chrám Hagar Qim Temples je další megalitická památka na seznamu UNESCO a nachází se na jižním pobřeží Malty, na dominantním místě na skalnaté pláni shlížející na Středozemní moře a ostrůvek Filfla. Pochází z let 3600-3200 př.n.l. a až do svého objevení v roce 1839 byla pohřbena pod hliněnými mohylami. Výrazný vstup tvoří fasáda z 2 vzpřímených kamenů nesoucích kamenný překlad. Stavitelé těchto prehistorických chrámů nepoužívali symetrické uspořádání 3 komor, ale místo toho jsou komory a apsidy vzájemně propojené, ne však podle jednotného plánu (každý z chrámů byl původně postaven samostatně). Největší megalit této lokality staré přibližně 5000 let má délku více jak 7 m a hmotnost asi 20 tun. Menší balvany o velikosti bowlingových koulí rozeseté kolem sloužily jako „kolečka“ pro přesouvání mohutných megalitických kamenů na místo. K artefaktům zde nalezeným patří zobrazení tzv. tlustých bohyní, které byly patrně symboly plodnosti, a figurka Venuše Maltské; dnes jsou vystaveny v Národním archeologickém muzeu ve Vallettě.

Adresa: Triq Hagar Qim, Qrendi QRD 2501

 

Chrámový areál Mnajdra, ostrov Malta

17 hlavních turistických atrakcí Malty 7

Chrámový areál Mnajdra, který je na seznamu UNESCO společně s lokalitou Hagar Qim, se nachází 500 m od chrámů Hagar Qim. Archeologická lokalita je izolovaná ve skalnaté části jižního pobřeží Malty shlížející na moře. Přitom zahrnuje 3 budovy obrácené k oválnému nádvoří, které možná bylo součástí většího komplexu. Nejstarší stavbou je Jižní chrám, který pochází z let 3600-3200 př.n.l.; další 2 chrámy byly zbudovány v době mezi lety 3150 a 2200 př.n.l.. Stavby představují významné stadium v prehistorickém vývoji lidstva, známé jako Ggantijská fáze (cca 3000-2200 př.n.l.), což byla maltská doba bronzová. Nejzajímavějším prvkem komplexu Mnajdra je brána slunovratu a rovnodennosti v Jižním chrámu. Do chrámu vstoupíte skrz jeho monumentální fasádu a nalevo od 2 apsid jsou okénkové dveře (čtvercový otvor), které vedou do menší komory. Na těchto dveřích a okolních kamenných blocích je vyznačena poloha vycházejícího slunce při rovnodennosti (první jarní a první podzimní den) a slunovratech (první letní a první zimní den).  

Adresa: Triq Hagar Qim, Qrendi QRD 2502

 

Siggiewi, ostrov Malta

Tradiční maltská vesnice Siggiewi leží na jihozápadě ostrova mezi městy Rabat a Marsaxlokk v úrodném údolí Girgenti Valley, které začíná nedaleko útesů Dingli Cliffs. V centru vesnice se nachází kostel sv. Mikuláše, který na návštěvníky zapůsobí svoji barokní fasádou od architekta Lorenzo Gafy z roku 1693. Kostel je obvykle zavřený s výjimkou každoročního festivalu Siggiewi Festa na počest sv. Mikuláše, který se koná na konci června od čtvrtka do neděle. Během několika dní oslav je kostel vyzdoben barevným osvětlením a konají se průvody a ohňostroje. Každý den jsou relikvie z kostela neseny v průvodu vesnicí za doprovodu dechovky. Dalším významným lákadlem je jídlo: během festivalu se ve stáncích prodávají pravé maltské lahůdky, jako je pečivo plněné datlemi a nugát vyrobený z mandlí nebo arašídů. Od května do října se v Siggiewi konají Maltské folklorní noci, které probíhají v parku Limestone Heritage Park and Gardens. Akce vzdává hold maltské kultuře a životnímu stylu prostřednictvím představení folklorního tance, tradiční hudby, a také vynikající maltské kuchyně. Historický park a zahrady Limestone Heritage Park and Gardens je navíc oblíbeným místem pro pořádání svateb venku.

 

Městečko  Zebbug, ostrov Malta

Historie vesnice Zebbug sahá až do roku 1436. Velmistr Rohan ho povýšil na město, které přejmenoval na Citta Rohan, a u vstupu do něj nechal postavit triumfální oblouk. Na hlavním náměstí se tyčí dvojice věží barokního farního kostela sv. Filipa s bohatě zdobeným interiérem. Původní návrh vytvořil architekt Cassars, který je rovněž autorem Konkatedrály sv. Jana ve Vallettě. V Zebbugu se každoročně slaví náboženský festival Festa sv. Filipa, který se koná v červnu ve farním kostele.

 

Zábavní centrum Popeye Village, ostrov Malta

Rodinám s dětmi můžeme doporučit návštěvu Popeye Village („Vesnice Pepka námořníka“) v městečku Mellieha, což je příjemné místo se spoustou zábavy. Zajímavá turistická atrakce původně vznikla jako prostředí pro natáčení filmu Pepek námořník (1980) s Robinem Williamsem a od té doby se stala jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí Malty. Tvoří ji malebná přímořská vesnička, která se skládá z 20 dřevěných staveb. Návštěvníky zde uvítá Pepek námořník a poté si mohou prohlédnout vesnici včetně pošty, pekařství, hasičské stanice a dalších budov. Popeye Village zahrnuje také pláž, terasy na opalování a obchod se suvenýry.

Adresa: Popeye Village, Anchor Bay, Triq Tal-Prajjet, Mellieha, Malta

Akční nabídka ubytování zde