Machu Picchu – jak si prohlédnout nejslavnější památku Peru odpovědně

Machu Picchu – jak si prohlédnout nejslavnější památku Peru odpovědně 1

Je to jedna z nejpozoruhodnějších archeologických lokalit na světě, přesto se Machu Picchu stává obětí vlastní popularity, takže v roce 2017 byl zaveden systém časovaného vstupu. To je jen jedna z několika nedávných iniciativ, která peruánská vláda – pod tlakem organizace UNESCO  – zavedla na ochranu lokality. Existuje však také mnoho dalších způsobů, jako mohou návštěvníci slavné ruiny chránit pro budoucnost.

 

Zvažte alternativu Incké stezky

Tak jako Machu Picchu samotné, také slavná Incká stezka v Peru trpí nárůstem počtu turistů, takže počet povolení na klasickou 4denní túru je omezen na 500 denně (včetně průvodců a nosičů), aby se omezilo poškození stezky a křehkého ekosystému, kterým prochází. Pokud jste flexibilní, zvažte některou z ekologičtějších a méně vyhledávaných alternativ k Incké stezkce, z nich většina zahrnuje úseky Incké stezky. K vynikajícím možnostem patří trasa Salkantay, 5-8denní vysokohorský trek horami kolem Machu Picchu, a trasa Lares, méně náročná, ale kulturně zajímavější několikadenní trek vysočinou kolem údolí Lares ukrytého za Posvátným údolím.

Machu Picchu – jak si prohlédnout nejslavnější památku Peru odpovědně 2

Průvodce, prohlídky a ubytování vybírejte rozumně

V současnosti se vyžaduje, aby všichni návštěvníci do Machu Picchu přicházeli s profesionálně vyškoleným a certifikovaným průvodcem. Turističtí operátoři na Incké stezce však často nemají odpovídající kvalifikaci. Udělejte si čas na průzkum operátorů, abyste si nakonec vybrali někoho s praxí odpovědných turistických postupů, včetně ochrany životního prostředí, kulturní angažovanosti a férového placení zaměstnancům, hlavně nosičům. Práva nosičů jsou dnes v Peru chráněna, ale mnoho operátorů si „ohýbá pravidla“ a nosiče příliš zatěžuje (nad povolené maximum 20 kg) nebo jim nedostatečně platí. Standardní denní mzda je 45 solů, ale odpovědní operátoři platí minimálně dvojnásobek. Pokud jde o výběr ubytování, vyberte si hotely a penziny, které mají úctu k životnímu prostředí i k místním obyvatelům. Také ubytování v domácnostech je skvělý způsob, jak přinést peníze přímo do místní ekonomiky.

Akční nabídka ubytování v Cuscu:

Držte se mimo ruiny

Na rozdíl od římského Kolosea nebo Velké čínské zdi nebylo Machu Picchu vybudováno pro velký provoz a pohyb tisíců lidí denně; někteří archeologové a historici odhadují, že v lokalitě v době jejího vrcholu žilo jen asi 1000 osob. I když je dnes počet návštěvníků Machu Picchu omezen na 2500, spousta turistů, především motivovaných zachycení skvělého selfie, se i přes zákaz dotýká ruin a vydává se do provazy označených nepřístupných míst. Tímto chováním nejenže poškozují ruiny (pouhý přenos mastnoty na lidské kůži může působit korozivně), mohou se zároveň také vystavovat nebezpečí. V roce 2016 německý turista spadl a zahynul přitom, jak pózoval pro fotografování mimo vymezený prostor.

                                                                                   

Podpořte místní řemeslníky

Posvátné údolí, které je proslulé svým textilem, předměty ze stříbra a dalšími řemeslnými výrobky, nabízí řadu příležitostí k jejich nakupování. Jak ale můžete vidět na trzích pro turisty, kvalita se velmi liší. Podívejte se po neziskových a sociálně orientovaných podnicích, které podporují výrobu autentických kvalitních produktů a řemeslníkům férově platí. Kvalitní textil ve městě Cuzco/Cusco (základna v regionu), naleznete v Centru tradičního textilu Peru, tkalcovském družstvu Inkakunaq Ruwaynin a v Casa Ecologica. Nakupujte přímo od řemeslníků, pokud je to možné, ale vyhněte se předmětům, které by mohly být starožitnosti, a také těm vyrobeným z neekologických přírodních zdrojů, např. z tvrdého dřeva.

Machu Picchu – jak si prohlédnout nejslavnější památku Peru odpovědně 3
Cusco

Neodnášejte si suvenýry z archeologických lokalit

Peru bojuje o to, aby starožitnosti zůstaly v zemi, už od doby před téměř 500 lety, kdy přišli Španělé. V roce 2011 americká Yale University vrátila tisíce artefaktů, které vykopal v Machu Picchu objevitel Hiram Bingham v letech 1912-1915, ale tisíce dalších jsou odváženy ze země jak turisty, tak profesionálními pašeráky. Pokud byste tedy v Machu Picchu narazili na potenciální starožitnost, oznamte to správě parku. Odnést si malý úlomek keramiky, který jste našli na zemi, sice nevypadá jako velký zločin, pokud nezvážíte, že Peru navštíví miliony lidí ročně a ti mohou mít stejný nápad…

 

Vyhýbejte se plastům a svůj odpad zabalte

I když se toaletní papír rozpadne už za pár měsíců (déle v suchém klimatu, jaké je v Andách), nikdo ho nechce vidět poletovat kolem archeologických lokalit v Peru, tím méně plastové obaly od jídla nebo láhve, které se rozpadají stovky let. Klíčové je dodržovat princip odpovědné turistiky a nezanechávat stopy, abyste chránili přírodní krásy Peru, takže si přineste sebou potřeby na likvidaci odpadu a omezte plasty, kde je to možné. Když si budete potřebovat odskočit, udělejte to min. 60 m od zdrojů vody a vše zahrabejte v díře hluboké alespoň 15 cm.

 

Respektujte místní kulturu a zvyky

Udělat si čas na průzkum destinace a naučit se pár slovíček místního jazyka je nedílnou součástí zodpovědného cestování. Vzhledem k tomu, že hlavním jazykem mnoha obyvatel And je kečuánština, včetně většiny nosičů na Incké stezce, naučit se pár běžných frází kečuánsky (např. wuynus diyas – dobré ráno, solpayki – děkuji) pro Vás bude přínosem. Pokud jde o oblečení, pamatujte na to, že Peru je relativně konzervativní země; upravený neformální oděv je obecně v pořádku, ale tílka s holým břichem nebo holými rameny jsou už za hranicí ohleduplnosti, především pokud navštívíte náboženské lokality.

 

Nepodporujte neúmyslně dětskou práci

Ať se vydáte do Machu Picchu po kterékoli trase, nejspíš se setkáte s malými dětmi prodávajícími cigarety či pohlednice, nebo přímo žádající o peníze (propinita – malé spropitné). Nespočet studií přitom přiío ukazuje, že dávat pracujícím (nebo žebrajícím) dětem peníze udržuje cyklus chudoby a děti nechodí do školy, takže jim odpovězte slušným „No, gracias“, což je nejlepší způsob, jak jim pomoci. A pokud byste chtěli udělat více, vyhledejte organizace věnující se chudobě dětí a dětské práci, jako je Save The Children a Childsafe, kde se dozvíte, jak můžete být prospěšní.

 

Při fotografování buďte ohleduplní

Machu Picchu a Posvátné údolí nabízí vynikající příležitosti k fotografování, ale to Vás neopravňuje fotit vše, co uvidíte. Ohleduplné je požádat o dovolení předtím, než vyfotografujete místní lidi, a pokud za to budou požadovat peníze, stačí 1-2 soly. Pokud se to týká dětí, ideálně byste měli požádat o dovolení některého z rodičů, přes kterého byste měli provádět všechny transakce. Pokud budete cestovat s dronem, ověřte si místní zákony předtím, než ho vypustíte (drony jsou v Machu Picchu zakázané), a nepouštějte ho nad lidi nebo soukromá obydlí. Berte rovněž ohledy na to, jaký může přítomnost dronu mít vliv na další turisty, kteří si chtějí užívat ticha peruánských And.

Výstup na Duhovou horu v Peru