Mustatily v Saúdské Arábii

Mustatily v Saúdské Arábii 1

Jedná se o brány pro obětování zvířat neznámým bohům?

Více jak tisícovka mustatilů, starodávných kamenných formací v Saudské Arábii, představuje nejstarší rituální krajinné struktury, které byly kdy nalezeny. Vědci je datují do doby před 7000 lety, takže mohou být o více jak 2000 let starší než Stonehenge nebo nejstarší egyptské pyramidy. Před 3 lety vědci oznámili objevení 400 mustatilů, dnes ale víme, že je jich o stovky více. I když se nejedná o jistotu, podle všeho odkazují na neolitický kult dobytka, kdy uvnitř staveb byla obětována zvířata. Možná byly v tomto kultu skýtány oběti božstvu spojovanému s dobytkem, ale tento bůh či bohové zůstávají neznámí. Skalní umění v této oblasti zobrazuje lov a chov dobytka, což nabízí určitý kontext o dobách před vynalezením písma. Z doby o asi  900 let později byly objeveny archeologické doklady o kultu dobytka na jihu Arábie, říkají vědci.

 

Mustatily byly objeveny díky Google Earth

Na severozápadě Saudské Arábie se mustatily nacházejí na mnoha místech a v hojném počtu, celkově na ploše asi 200 000 km2. Přitom je však možné je najít jedině pomocí leteckého průzkumu, který financuje vláda. Přitom k objevům pomohl Google Earth a letecké snímkování.

„Tyto stavby lze vysvětlit jako rituální instalace pocházející z konce VI. tisíciletí př.n.l., přičemž nedávné vykopávky odhalily nejstarší doklady o kultu dobytka na Arabském poloostrově,“ napsal tým vědců ve zprávě publikované v časopise Antiquity. 

„Mustatil“ znamená arabsky „obdélník“, ale některé mustatily zahrnují také kruhy. Jiné mají tvar velkého písmena I, kde jsou na obou koncích umístěny kolmé kameny. Je možné, že některé tvary vznikly později než obdélníkové zdi. Už dříve vědci hlásili objevy „blednoucích draků používaných k lovu zvířat a postavených na starších branách“. Je zajímavé, že některé skupiny vypadají jako řada klíčových dírek s kruhem na jednom konci a s rozšiřujícím se čtyřúhelníkovým tvarem. V některých případech byl z větších kamenů vytvořen výklenek v „hlavě“ mustatilu. V této výklenkové komoře byly někde nalezeny zvířecí kosti, ty však nepatřily pouze dobytku, ale také ovcím, kozám a gazelám. Objev zbytků těchto zvířat v poušti naznačuje, že se dříve jednalo o mnohem zelenější a pohostinnější místo.

Historické lokality v Iráku

Dlouhé, úzké a krátké brány

Na první pohled človka napadne, zda byly tyto stavby navrženy pro pozorování ze vzduchu, tak jako linie v Nazce v Peru. Zdi jsou vysoké méně než 0,5, takže není pravděpodobné, že by sloužily jako ohrady pro dobytek. Archeologové je však nazývají „brány“ a mohou mít délku až 460 m, což je více jak čtyřnásobek délky hřiště na americký fotbal (110 m). Jen v jednom mustatilu podle odhadu vědců museli dávní lidé přesunout víc jak 12 000 tun čediče. To by desítkám lidí trvalo celé měsíce, a to pouze u jedné stavby. Dávní lidé na některých místech vytvořili skupiny mustatilů, které možná použili jen jednou. Některé stavby se nacházejí na výrazných místech, zatímco jiné jsou téměř ukryté.

 

Ortostatické vzpřímené kameny

Někde se v centrální komoře nachází vzpřímená kamenné deska – ortostat.

„Práce archeologů naznačuje, že některé mustatily měly uprostřed komoru vytvořenou z kamenných stěn obklopujících otevřený prostor se vzpřímeným kamenem,“ říká LiveScience. To znamená, že mustatily obsahují rituální vzpřímené kameny patřící k nejstarším na světě.

Vzhledem k dlouhému úzkému tvaru se vědci domnívají, že lidé vstupovali úzkým vchodem v řadě za sebou dovnitř, kde prováděli oběti, podobně jako u dávných vzpřímených kamenů jinde ve světě.

 

Některé jsou vytvořené na sopkách

Zvláštní je, že některé mustatily se nacházejí na svazích sopek v regionu Harrat Khaybar. I když jsou dnes tato místa pustá, je možné, že před tisíciletími byla mnohem více porostlá vegetací. Některé „brány“ byly překryty lávovými proudy, což naznačuje, že vznikly ještě předtím. Ať už je to jakkoli, vše je velmi záhadné.

„Není nám jasné, proč byly zbudovány na sopkách,“ řekl vedoucí studie Hugh Thomas. „Možná díky svému umístění na výrazných krajinných prvcích, jako jsou sopky, sloužily jako krajinné značky nebo teritoriální značky označující pastviny pro určité skupiny.“

Doufejme, že další studie odhalí více podrobností o tom, proč dávní lidé v oblasti vytvořili tolik mustatilů. A kdo ví, co dalšího se ještě objeví při zkoumání snímků z Google Earth…