Nejzelenější ekologické destinace za Zemi

Nejzelenější ekologické destinace za Zemi 1

Protože kvůli globálnímu oteplování každý rok zlomí teplotní rekordy, je stále důležitější žít ekologickým a udržitelným životním stylem. Zde uvádíme 20 nejzelenějších destinací na Zemi, které mohou inspirovat zbytek světa. 

 

Torri Superiore, Itálie

Středověký komplex Torri Superiore v Ligurských Alpách pochází z konce 13. století a je to ekovesnice, kterou její malá komunita zrekonstruovala pomocí dřeva, ekologických barev a místních materiálů. Komunita, kde žije asi 20 stálých obyvatel se svým dobytkem, představuje triumf ekologicky udržitelného života: voda se ohřívá pomocí solárních panelů, záchody jsou kompostovatelné a jídlo se pěstuje v permakulturních zahradách a ovocných sadech. Návštěvníci se mohou ve vesnici ubytovat, dozvědět se více o ekologicky udržitelném životě, a také se zúčastnit pobytů.

 

Ekvádor

Ekvádor, první země, která uznala práva přírody ve své ústavě, pravidelně získává titul Přední světová zelená destinace při udílení cen World Travel Awards. Ekvádor, který zahrnuje také Galapágy proslulé svou přírodou, se může chlubit velkým kusem deštného pralesa, a je jednou z posledních bašt mlžného pralesa v Jižní Americe. Země má sice své ekologické problémy (pod deštným pralesem leží lákavé zásoby ropy, které současná vláda pomalu odčerpává), přesto patří k těm s největší biodiverzitou. Navíc nabízí ubytování v ekologických chatách patřících k nejlepším na kontinentu.

 

Bristol, Anglie

Když přijde na radikální myšlení a etické bydlení, městská rada a obyvatelé anglického Bristolu je splňují. Evropské zelené město roku 2015 nadále používá nejméně energie na domácnost a prosazuje uhlíkovou neutrálnost do roku 2030. Město má také různé programy proti plýtvání potravinami. Podniky a obyvatelé jsou vyzýváni k tomu, aby minimalizovali plýtvání, zatímco armáda dobrovolníků zachraňuje jídlo nebo se věnuje recyklaci a kompostování.

 

Uruguay

Protože se jedná o první zemi na světě, která legalizovala marihuanu, může mít označení „zelená destinace“ pro některé lidi jiný význam. Avšak tato jihoamerická země je ve skutečnosti rájem ekologického pokroku. Vítr, voda a zemědělský odpad od roku 2016 vyprodukovaly 94,5% elektřiny v Uruguayi, a vláda plánuje ustanovit 100 % obnovitelnou iniciativu do roku 2021. Tlak na udržitelný život je patrný také na obyvatelstvu. Zdejší hippie enklávy, jako je vesnička Cabo Polonio na pobřeží, lákají turisty svým prostým životním stylem bez elektřiny, silnic, a se společnými jídly při svíčkách.

 

San Francisco, USA

San Francisco je už dlouho rájem nových hnutí, dnes je však také známé jako nejekologičtější město v USA. Je to první město v zemi, které zakázalo plastové pytlíky na jedno použití (2007), a je zde nejvyšší počet ekologický služeb na osobu; k těm patří mj. ekologičtí architekti, technici i úklidové služby. I když velké plány (být do roku 2020 zcela bez odpadů) neuspěly, San Francisco je stále v čele, když jde o ekologicky udržitelný život a recyklování. Celých 77 % městského odpadu je zde v současnosti recyklováno.  

 

Rwanda

Pokud budete v Rwandě poslední sobotu v měsíci, připravte se na velký úklid. V tento den se koná umuganda, obecní den úklidu, kdy každý občan (včetně prezidenta) vyráží uklízet zemi. Díky pravidelnému velkému úklidu a zákazu plastových pytlíků patří Rwanda k nejčistším zemím na Zemi.

To je však pouze špička afrického ekologického ledovce. Díky cílům na ochranu prostředí se v zemi rovněž daří ohroženým horským gorilám, spolu s lvy a nosorožci. I když možná nestihne vše, co si stanovili v plánu na příštích 20 let, Rwanda se vrhla na znovuzalesňování země, a také zřídila investiční fond (Green Climate) na podporu svých ekologických aktivit.

 

Azorské ostrovy, Portugalsko

Autonomní portugalské souostroví tvořené 9 vulkanickými ostrovy se několikrát objevilo mezi 100 nejlepšími ekologicky udržitelnými destinacemi. Azorské ostrovy získaly své ekologické zásluhy díky řadě opatření na využití obnovitelných energií (větrné, geotermální a z biomasy). Ostrov Graciosa dnes funguje na 100 % ekologickou energii. Ochrana místní přírody a prostředí je významná i pro místní obyvatele. V oblasti se nachází 60 chráněných mořských oblastí a 4 biosférické rezervace UNESCO. K dispozici je spousta možností šnorchlování, hloubkového potápění a výletů za pozorováním velryb, které nabízejí nejlepší způsob, jak poznat zdejší podmořský život, od delfínů přes želvy až po vorvaně obrovského.

 

Ostrůvek Isle of Eigg, Skotsko

Isle of Eigg, ležící u pobřeží Skotska, je majetkem konsorcia místních obyvatel, organizací Highland Council a Scottish Wildlife Trust, kteří spojili své zdroje a v roce 1997 ho koupili. Od té doby zde majitelé ostrova zřídili první zcela obnovitelnou elektrickou síť (s využitím energie ze slunce, vody a větru), a také udržitelný ekoturistický průmysl. Infrastruktura na ostrově a jeho politika zajišťují, aby ostrov nadále zůstal rájem pro živočichy, jako je plejtvák, orel skalní nebo kukačka.

 

Freiburg, Německo

Poté, co bylo za II. světové války silně bombardován, byl německý Freiburg od základů přestavěn s ohledem na životní prostředí. Přitom bylo použito plánování a technické strategie, které zajistily, že každodenní potřeby lidí budou snadno v dosahu pěšky či na kole. Kromě toho Freiburg spojil svůj „zelený“ status s místním zákonem, který vyžaduje, aby nové domy nespotřebovaly více než 65 kWh topné energie na 1 m2 ročně, což je o 10 kWh méně než je národní standard. Solární panely se nacházejí na téměř každé budově ve městě. Ve skutečnosti domy ve Freiburgu využívající novou energii vytvářejí více solární energie než spotřebují, čímž ročně vydělají až 6000 EUR pro své obyvatele.

 

Ostrov Chumbe, Tanzanie 

Ostrůvek Chumbe, který je v soukromém vlastnictví neziskové organizace (jediné svého druhu v Africe), představuje průlom v oblasti ochrany mořského prostředí. Jen 32 km od pobřeží pevninské Tanzanie nabízí Chumbe mělké tyrkysově modré moře, kde naleznete korálové útesy patřící k nejpozoruhodnějším na světě. Jen pár vybraných hostů smí ostrov navštívit a zůstat zde kdykoli přes noc. V lesní rezervaci na ostrově se nachází celkem 7 ekologických chat, které nabízejí jedinečné zážitky bez elektřiny, wifi a TV, daleko od rušné a znečištěné pevniny.

Zanzibar

 

Lublaň, Slovinsko

V posledním desetiletí se slovinská metropole dramaticky zlepšila v oblasti ekologické udržitelnosti. Lublaň se stala první metropolí v EU, která se účastní programu „nulového odpadu“. Přitom neúnavně pracovala, aby vytvořila a chránila své veřejné zelené plochy, které tvoří 1/3 teritoria města. Centrum, kterému kdysi dominovala auta, se zaměřilo na chodce a cyklisty. Výsledkem je, že Lublaň získala v roce 2016 titul Evropská zelená metropole. Nadále usiluje o udržitelnou turistiku s nulovým odpadem, která bude znamenat výrazné zlepšení ekologické udržitelnosti země a jejích ekologických odvětví.

 

Singapur

Singapur je zapojen do ekologického hnutí natolik, že jeho Rada veřejných služeb má vysoce efektivní strategii na zachycování dešťové vody, investuje miliony do odsolovacích stanic (na úpravu mořské vody), a také čistí odpadní vodu. To se nazývá NEWater: voda je recyklovaná pomocí pokročilé membránové technologie a UV dezinfekce, čímž vzniká kvalitní pitná voda. V současnosti se využívá především v průmyslových odvětvích a přidává se do nádrží, kde se v suchých obdobích mísí s přírodní vodou. Kromě vody usiluje Singapur o zvýšení počtu budov s certifikací Zelená známka z 25 % na 80% do roku 2030. Program Zelená známka podporuje používání prvků, jako jsou solární panely, vysoce efektivní chladicí jednotky a sběr dešťové vody, na snížení uhlíkových emisí.

 

Helsinki, Finsko

Helsinki mají auta na mušce: do roku 2025 chtějí finské úřady učinit vlastnictví automobilu věcí minulosti, a mezitím navždy změnit způsob cestování ve městě. Alespoň takový je plán. V samém srdci této dopravní revoluce jsou technologie: majitelé smartphonu mohou pouhým kliknutím přivolat autobus (smartphone navíc používá algoritmy na vytvoření nejlepších tras pro cestující). K tomu připočtěte všudypřítomné přírodní rezervace a přísná ekologická pravidla, a a budete mít jednu z nejzelenějších metropolí v Evropě.

 

Oslo, Norsko

Ekologická udržitelnost je životním stylem Norů, proto nikoho nepřekvapilo, když bylo Oslo v roce 2019 prohlášeno za Evropskou zelenou metropoli. Město má unikátní iniciativu „klimatický rozpočet“, která vyžaduje, aby městská rada schvalovala pouze takové výdajové plány, které mají realistickou šanci redukovat skleníkové plyny, a směřují k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Zdejší ekologický okrsek Vulkan slouží jako vynikající příklad tlaku města na udržitelné bydlení. Okrsek je postaven na myšlence sdílených zdrojů, se soběstačným systémem solární energie, který směřuje přebytečnou energii na ohřívání vody a vytápění bytů. Když je v zimě potřeba více energie, je možné ji čerpat z geotermálních studní ležících 300 m pod povrchem.

 

Island

Island je země závratných přírodních krás. Leží na Středoatlantském hřbetu a místu setkání dvou tektonických desek, takže je to jedno tektonicky nejaktivnějších míst na světě. Nachází se zde více jak 130 sopek, řada horkých pramenů, ledovců a vodopádů. Hojnost přírodních hydro a geotermálních zdrojů uspokojí téměř 100 % spotřeby elektřiny v zemi a 85 % její celkové spotřeby primární energie. Proto je ostrov největší výrobce ekologické energie v přepočtu na osobu na celém světě, a také je příklad, který se zbytek světa pokouší následovat.

Hora Kirkjufell         Národní park Vatnajökull 

 

Švýcarsko

Když jde o ochranu životního prostředí, jsou Švýcaři nekompromisní – a kdo by jim divil?  Chtějí uchovat v původní podobě své nádherné hory pokryté sněhem, narůžovělé vrcholy, zurčící potoky i špičkové podmínky pro lyžování. Také jsou výrazně vepředu v ekologii díky opatřením, jako je schéma „daně pro znečišťovatele“: obyvatelé si musí kupovat speciální pytlíky na ukládání odpadu. Švýcarsko, které se řadí k předním ve světě, co se týče ekologicky udržitelné turistiky (podle Global Travel a Tourism Competitiveness Reports), také pokračuje v omezování emisí, vítá obnovitelnou energii a zlepšuje kvalitu vody.

 

Curitiba, stát Paraná, Brazílie

Ještě před pár desetiletími bylo brazilské město Curitiba pouze výspou pro pro cestovatele, kteří se pohybují mezi velkoměstem São Paulo a okolními zemědělskými oblastmi. To se však změnilo a dnes je to jedno z nejekologičtějších měst na světě. K jeho významnějším úspěchům patří vytvoření ultra efektivního autobusového systému, který využívá 85 % obyvatel, a Program zelené výměny, při kterém účastníci vyměňují recyklovatelné materiály za jídlo. Kromě redukování spotřeby energie a plýtvání potravinami realizovala Curitiba v průběhu let také klíčové strategie na ochranu města před přírodními katastrofami. Sem patří např. ochrana před záplavami: na okraji města byl vytvořen zelený pás, který spásají ovce. Jejich hnůj a vlna jsou sbírány a prodávány místním farmářům, kteří tak mohou z ekologických aktivit profitovat.

 

Chile

Jihoamerické Chile už několik let vede v oblasti ekologicky udržitelných adventure aktivit a ekoturistiky. V zemi se nachází 41 národních parků, 26 přírodních rezervací, 20 lesních rezervací a 18 přírodních památek, které dohromady zabírají oblast o rozloze 18 mil. ha, což je asi 20 % teritoria. Na ochranu těchto míst existuje národní systém nazývaný SNASPE, který má na starosti krajinu a ekosystémy. Certifikace ekologické udržitelnosti od něj získávají také hotely a turističtí operátoři, kteří splňují standardy ochrany prostředí. V Chile je možné najít první geotermální elektrárnu v Jižní Americe, přičemž a vláda buduje také velké solární a větrné elektrárny. Ke konci roku 2019 pocházelo 22 % energie v Chile z obnovitelných zdrojů. Úřady chtějí dosáhnout 90 % do roku 2050 díky prostřednictvím čistých přírodních zdrojů, které mají k dispozici.

Mramorové jeskyně        Poušť Atacama

 

Kodaň, Dánsko

V Dánsku existuje rčení, že „kolo dělá Dána“: 9 z 10 lidí v této zemi vlastní jízdní kolo a průměrně na něm denně projedou 1,6 km. V Kodani je asi 400 km cyklistických stezek, které jsou jasně odděleny od pásů pro auta a od chodníků. Na dvou kolech zde budete míjet budovy s certifikací LEED Platinum, restaurace nabízející pokrmy z organických surovin a piknikové lodě na solární pohon houpající se na kanálech. Nejlepší projekt ekologické udržitelnosti je však Copenhill: jedná se o továrnu, která přeměňuje odpadky na energii a dodává elektřinu do 30 000 domů, a zároveň je to zábavně-sportovní park: naleznete zde umělý terén pro lyžování a snowboarding o rozloze 9000 m2, který se svažuje od střechy budovy k jejím základům.

 

Švédsko

Švédsko, které je domovem známé aktivistky Grety Thunberg, je jasná jednička v oblasti obnovitelné energie – více jak 54 % jeho energie pochází z obnovitelných zdrojů a země má v plánu dosáhnout 100 % do roku 2040 (což je o 10 let dříve než si stanovily ostatní evropské země). Udržitelnost byla hlavním ohledem, když úřady opravovaly staré okrsky: např. čtvrť Hammarby Sjöstad ve Stockholmu má chytré elektrické sítě, a také síť podzemních skluzavek, po kterých se odpad z domácností dostává do sběrných stanic. Oproti tomu Västra hamnen v Malmö je uhlíkově neutrální okrsek, který využívá systém ukládání termální energie (čerpané pomocí větrné energie) na vytápění domů v zimě. Vše ale nejsou jen moderní inovace. Švédsko z 63 % zabírají lesy a některé je ústavní zákony, jako je allemansrätt („svoboda pohybu“) zaručují občanům neochvějný přístup do veškeré přírody v zemi, ať už je veřejným či soukromým majetkem: to je skvělé, pokud se opravdu chcete ponořit do přírody.