15 atrakcí Drážďan

15 atrakcí Drážďan 1

V německém Sasku na Labi leží Drážďany, město barokních divů, které po válce znovu povstalo z popela. Rod Wettinů zahrnoval dlouhou linii kurfiřtů a králů, kteří vládli saskému státu od 13. do 20. staletí ze svého sídla v Drážďanech. Žádný z panovníků netřímal tolik moci jako Augustus II. Silný v 18. století. Je tím, komu můžeme poděkovat za úžasné bohatství Státních sbírek, které jsou tak rozsáhlé, že musely být rozmístěny v různých historických budovách ve městě. Naleznete zde zlaté poklady, obrazy renesančních mistrů, orientální porcelán, antické sochy, ceremoniální zbraně, to vše nedozírné hodnoty. 

 

Kostel Frauenkirche 

15 atrakcí Drážďan 2

Majestátní Frauenkirche s kostelní kopulí patřící k největším v Evropě přitáhne Vaši pozornost na náměstí Neumarkt. Původní kostel byl dokončen v roce 1743 podle plánů architekta George Bähra, který se však dokončení nedožil. Frauenkirche byl v roce 1945 kompletně zničen. Nejprve byla na náměstí Neumarkt ponechána suť jako válečný památník, ale v 80. letech byla přesunuta na pozdější rekonstrukci. Ta nakonec započala v roce 1994, bylo při ní použito mnoho z původního materiálu (3500 jednotlivých kamenů) a práce byla dokončena v roce 2005. Nový pozlacený kříž a globus byly odlity v Londýně jako gesto usmíření, zatímco poškozený původní kříž naleznete napravo od nového oltáře v kostele.

 

Komplex Zwinger

Zwinger (úvodní foto), jedna z nejobdivovanějších barokních staveb v Německu, byla postavena na pokyn saského kurfiřta Augusta II. Silného na konci 16. století jako prostor pro okázalé dvorní slavnosti. Práce dokončili na počátku 18. století dvorní architekt Matthäus Daniel Pöppelmann a sochař Balthasar Permoser. Stavba, která započala jako oranžerie, se pomalu rozrostla v komplex s bohatě zdobenými pavilony a zahradami, na které shlížejí galerie s balustrádami a sochami. K mnoha teatrálním prvkům patří Nymphenbad, rozsáhlá fontána v dutině obklopená sochami nymf, které jsou umístěny v nikách a zdobí balustrádu. Pavilony v Zwingeru ukrývají muzea založená na státních sbírkách.

 

Obrazárna Sempergalerie

Sempergalerie (Gemäldegalerie Alte Meister) v Zwingeru obsahuje špičkové sbírky italskéhošpanělského, holandského a vlámského renesančního umění. Sbírky založil Augustus I. v 16. století, ale svoji podobu získaly až v roce 1746 za vlády Augusta III., který zakoupil velký kus sbírek Františka III. d´Este, vévody z Modeny. Můžete počítat s velkou přehlídkou umění s pracemi od Vermeera, Rembrandta, van Eycka, Tiziana, Raffaela, Giorgiona, Lucase Cranacha staršího, Hanse Holbeina mladšího, El Greca, Zurbarána, Canaletta, van Dycka, Rubense a dalších. Najednou je vždy vystaveno asi 750 obrazů, což je přibližně třetina sbírky.

 

Semperova opera

Velkolepá budova drážďanské opery, která byla pojmenována podle svého architekta Gottfrieda Sempera a otevřena v roce 1878, je jednou z nejváženějších institucí svého druhu na světě. Byla to druhá budova opery na tomto místě, kdy první shořela v roce 1869 (Semper navrhl také první budovu, která byla dokončena v roce 1841). Velkolepá hala v neobarokním/italském renesančním stylu byla během války „vykuchána“ a znovu otevřena až v polovině 80. let. Na fasádě Semperoper najdete sochy Goetheho, Schillera, Shakespeara, Molièra, Euripida a Sofokla. V 19. století v Semperoper proběhly světové premiéry oper od Richarda Wagnera a Richarda Strausse (Elektra, Salome, Růžový kavalír). Pokud nebudete mít příležitost shlédnout představení, k dispozici jsou komentované prohlídky honosného interiéru, které probíhají přes den v intervalech 15-30 minut.

  

Palác Residenzschloss 

15 atrakcí Drážďan 3

Renesanční královský palác Residenzschloss byl sídlem kurfiřtů a saských králů od 16. do 19. století. Tak jako Zwinger je dnes palác souborem muzeí s různými státními sbírkami. Nejvelkolepější z nich je Zelená klenba, královské pokladnice (níže). Můžete si však prohlédnout také Drážďanskou zbrojnici, skvělý výběr ceremoniální zbroje, zbraní a odznaků moci, a Tureckou komoru, jednu z nejvýznamnějších sbírek osmanského umění mimo Turecko. V paláci se nachází rovněž grafický kabinet Kupferstich-Kabinett, sbírka přes 500 000 skic, tisků a kreseb od umělců, jako je Albrecht Dürer, Goya, Michelangelo, Jan van Eyck, Rubens a Rembrandt. A nesmíme zapomenout ani na kabinet mincí Münzkabinett, což je státní sbírka mincí s 300 000 kusy od starověku do současnosti a ze všech částí světa.

 

Zelená klenba

V I. a II. patře západní sekce paláce Dresdner Residenzschloss se nacházejí fantastické pokladnice saských kurfiřtů známé jako Zelená klenba (Grünes Gewölbe). Založil je Mořic Saský v 16. století a rozšířil v 18. století Augustus II. Silný, který síně proměnil v jedno z prvních veřejných muzeí světa. Jeho záměrem bylo vytvořit komplexní umělecké dílo, které by reprezentovalo moc a bohatství jeho země. Historická Zelená klenba je název zrestaurovaných síní z 18. století v I. patře, které obsahují asi 3000 mistrovských prací ze zlata, stříbra, slonoviny a jantaru. Oproti tomu Nová Zelená klenba ve II. patře je samostatné muzeum soustřeďující se na práce mistra zlatníka Johanna Melchiora Dinglingera, oblíbence Augusta II. Silného.

 

Fürstenzug – průvod panovníků  

15 atrakcí Drážďan 4

Na východní straně paláce Residenzschloss budete procházet kolem fasády budovy Stallhof (na ul. Augustusstraße), kde uvidíte porcelánový nástěnný obraz o délce 102 m. Monumentální umělecké dílo bylo vytvořeno v první polovině 70. let 17. století, ale obraz byl v 19. století přenesen na porcelánové kachle, aby byl chráněn před živly. Jedná se o vynikající přehled historie, protože Fürstenzug („Průvod panovníků“) zahrnuje všech 35 panovníků rodu Wettinů, od markrabat v 12. století přes vévody a císařské kurfiřty až po krále v 19. století.

 

Drážďanská sbírka porcelánu

Jižní sály Zwingeru zabírá státní sbírka porcelánu, kterou založil Augustus II. Silný v roce 1715. Obdivovat zde můžete poklady v podobě čínského a japonského porcelánu nabytého v 18. století. K vidění jsou kusy, jako je porcelán imari, který byl vyráběn na vývoz v 17. a 18. staletí v Japonsku, a porcelán čínských dynastií Ming (14.-17. století) a Qing (17.-20. století). Muzeum ale také nabízí místní míšeňský porcelán, včetně sošek, stolního servisu patřícího Friedrichu Augustovi III. a nádob zdobených rokokovými a orientálními motivy. Sbírka obsahuje více jak 20 000 kusů, ale prostor umožňuje vystavení pouze asi 10 %, takže expozice jsou pravidelně obměňovány.

 

Brühlova terasa

Severně od Frauenkirche leží velkolepá terasa dlouhá 500 m, která nabízí panoramatické výhledy na Labe z levé strany mezi mosty Augustusbrücke a Carolabrücke. Brühlova terasa (Brühlsche Terrasse) je spojena s katedrálou ceremoniálním schodištěm a pochází z dob, kdy měly Drážďany městské opevnění. Pojmenovány byly podle státníka Heinricha von Brühla (18. století), který zde nechal postavit sérii honosných budov poté, co byly strženy hradby. Dochovaly se pouze zahrady na východní straně, zatímco zbytky terasy je možné najít zakomponované do veřejných budov a muzeí v historizujícím stylu. Po její trase je k vidění mnoho soch, včetně sochy architekta Gottfrieda Sempera a památníku malíře Caspara Davida Friedricha.

 

Albertinum

Na Brühlově terase se nachází neorenesanční Albertinum vybudované v 80. letech 19. století pro královskou sbírku soch. Dnes – kromě sbírky Skulpturensammlung – je v budově umístěna Galerie nových mistrů s díly zakoupenými po roce 1843. Galerie nových mistrů představuje přehled evropského umění až do II. světové války se spoustou prací romantických (Friedrich, Richter), impresionistických (van Gogh, Monet), symbolistických (Klimt, Munch) a expresionistických (Klee, Kirchner) malířů. Skulpturensammlung pokrývá více jak pět tisíciletí sochařství, od antiky po 21. století, prostřednictvím autorů, jako je Rodin, Degas a Lehmbruck.

 

Drážďanská katedrála

Poté, co albertinští Wettinové za vlády Augusta II. konvertovali ke katolicismu, aby se mohli ucházet o polský trůn, začali v 18. století stavět nový dvorní kostel u Labe na západním konci Brühlovy terasy. Navrhl ho v italském barokním stylu architekt Gaetano Chiaveri z Říma. Kostel získal status katedrály až v 60. letech 20. století a je to další z drážďanských památek, která byla po válce znovu vybudována. V jeho kryptě je pohřbeno celkem 49 členů albertinské linie rodu Wettinů, včetně Augusta I., Augusta III. a všech králů Sasko z 19. století, a také srdce Augusta II. Silného. V katedrále je nachází poslední dochované varhany z celkem 4 varhan, které vytvořil mistr Gottfried Silbermann v 50. letech 18. století.

 

Okrsek Neustadt

Neustadt, tvořený vnitřním a vnějším okrskem na pravém břehu Labe, je část Drážďan zrekonstruovaná po požáru ve 30. letech 18. století, proto v názvu nese „nový“ (neu). Vnitřní část spadala do prostoru starého městského opevnění a od 1989 je známá jako místo streetartu a kontrakultury; přitom leží těsně vedle architektonických pamětihodností, jako je Japonský palác (Japanisches Palais), kde je umístěno muzeum prehistorie a etnologie. Vnější Neustadt s asi 150 restauracemi a bary je jedním z oblíbených míst večerní zábavy. Nenechte si ujít festival Bunte Republik Neustadt, který se koná v červnu a trvá 3 dny.

 

Kunsthofpassage

15 atrakcí Drážďan 5

V okrsku Neustadt můžete narazit na pasáž vedoucí přes řetězec dvorů vyzdobených v hravém stylu. Najdete zde Nádvoří živlů (Hof der Elemente), kde můžete spatřit změť potrubí ve tvaru hudebních nástrojů na fasádě: když prší, voda vytváří vlastní hudbu. Nádvoří světla (Hof des Lichts) má promítací plátna pro multimediální představení, a také kovová zrcadla, která osvětlují dvůr a vrhají zajímavé vzory na zdi. Podívejte se také na Nádvoří mýtických tvorů (Hof der Fabelwesen), kde umělkyně Viola Schöpe vyzdobila stěny malbami a keramickými mozaikami bizarních tvorů. V celé pasáži Kunsthofpassage naleznete kavárny, galerie umění a originální obchody.

 

Zámek a park Pillnitz

Pár kilometrů po Labi od Drážďan leží letní rezidence saských kurfiřtů a králů. Pillnitz je ve skutečnosti komplex 3 paláců: Wasserpalais (Nábřežní palác), Bergpalais (Horní palác) a Neues Palais (Nový palác), neoklasicistický palác z 20. let 19. století. Wasserpalais a Bergpalais nabízejí krásnou fúzi barokního a nepravého čínského (chinoiserie) stylu, který byl v módě na počátku 18. století. Dnes jsou zde umístěny státní sbírky užitého umění s keramikou, nábytkem a textilem od 13. století dál. Neues Palais nabízí muzeum zabývající se historií komplexu a dvorními intrikami, které se zde v 18. století odehrávaly. Areál o rozloze 28 ha je nádherný a Jehličnanová zahrada a Holandská zahrada zahrnují vzácné stromy.

 

Panom

V roce 2006 rakouský umělec Yadegar Asisi přinesl do Drážďan koncept Panomu, kdy instaloval panoramatické obrazy vysoké 27 m se 127 m po obvodu nepoužívané telegrafické budovy (gasom) v okrsku Reick. Atrakce využívá dutého tvaru stavby gasomu a ukazuje panoramatické obrazy Drážďan v minulosti. Když byla atrakce otevřena, obraz znázorňoval Drážďany na vrcholu jejich moci v polovině 18. století. Od roku 2015 a 70. výročí bombardování Drážďan bylo k vidění panorama odhalující rozsah škod spolu s rekonstrukcí, střídající se se scénami z barokního vrcholného období města částečně inspirovanými slavnými Canalettovými obrazy Drážďan.

Tipy na jednodenní výlety z Drážďan

.

KDE SE UBYTOVAT

Luxusní hotely: jen pár kroků od Frauenkirche v centru starého města nabízí Hotel Suitess Dresden 5* velké dobře zařízené pokoje a vynikající služby. Stylový a téměř hravý současný design pokojů v hotelu Hyperion Hotel Dresden am Schloss, který se nachází mezi kostelem Frauenkirche a Rezidencí, představuje příjemný kontrast k okolní barokní architektuře. Kousek cesty pěšky od Zwingeru a historického centra v Neustadtu stojí Relais & Châteaux Bülow Palais 5* svojí restaurací ověnčenou michelinskými hvězdičkami, mimo davy v hlavní sezóně.

Hotely střední třídy: hotel INNSiDE by Melia Dresden 4* nabízí prostorné moderní pokoje a kryté parkování jen pár kroků od Frauenkirche. Hned vedle katedrály stojí Hilton Dresden Hotel vybavený bazénem a fitness centrem. O pár bloků dál, s výhledem na náměstí Altmarkt, stojí Star G Hotel Premium Dresden Altmarkt 3*, který nabízí velké krásně zdobené pokoje a nachází se mezi historickým a nákupním okrskem.

Ekonomické hotely: přímo na nádraží pak naleznete InterCityHotel Dresden, který je vzdálen 10 minut pěšky od hlavních památek, od zoo a botanické zahrady; také můžete využít hotelem poskytovaných bezplatných jízdenek na cestování tramvajemi po městě. Ibis Budget Dresden City 1* se nachází v blízkosti muzeí v Zwingeru a paláců Residence a nabízí klidné pokoje, a to i přes svoji polohu v rušném nákupním okrsku.