16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii

16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii 1

Alexandr Veliký ji založil. Královna Kleopatra jí vládla. Zrození Alexandrie a její raná historie představují výčet slavných jmen. Bylo to oslnivé město u Středozemního moře, kde stála Velká alexandrijská knihovna a kolosální maják na ostrově Faros, jeden ze 7 divů starověkého světa. V novějších dobách, od konce 19. století do 50. let 20. století, byla Alexandrie bohémskou destinací, kde se usadila vynikající přehlídka spisovatelů, básníků a umělců. Přestože dnes – na rozdíl od Káhiry nebo Luxoru – je zde jen málo skutečných historických památek a možností aktivit, Alexandrie patří k nejlepším místům v zemi, kde můžete poznat něco ze dnů zašlé slávy. 

 

Prozkoumejte muzea Bibliotheca Alexandrina

16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii 2

Většina návštěvníků v Alexandrii zamíří nejprve do této moderní verze Velké alexandrijské knihovnyBibliotheca Alexandrina je jedna z nejvýznamnějších současných pamětihodností Egypta a představuje kulturní srdce města. Nachází se zde nejen jedna z nejambicióznějších knihoven moderního světa, ale také řada muzeí zabývajících se historií a dědictvím města. Architektura komplexu se soustřeďuje kolem stavby ve tvaru obřího slunečního disku, která dominuje nábřežní třídě Corniche. Uvnitř je umístěna hlavní knihovna s čítárnou, která může pojmout 8 milionů svazků. Pro návštěvníky atraktivnější jsou krásně udržované výstavní prostory pod hlavní knihovnou. Zde je umístěno alexandrijské Muzeum starožitností se sbírkou sahající od starověkého Egypta po řecko-římské období, přičemž k nejvyhledávanějším artefaktům patří sochy objevené při podmořských vykopávkách v přístavu. Pod knihovnou se nachází rovněž Muzeum rukopisů, které vystavuje sbírku starověkých textů a svitků. Dále zde naleznete různé sály, kde jsou k vidění střídající se expozice současného umění, stálou sbírku egyptského lidového umění a Muzeum vědy a Planetarium, které je zaměřeno speciálně na děti.  

 

Projděte se po nábřežní třídě Corniche

Široká nábřežní třída Corniche (níže) v centru Alexandrie je jedním ze symbolů města. Když budete procházet po Corniche, především v úseku mezi nábřežním náměstím Midan Saad Zaghloul a pevností Qaitbey na západním výběžku Východního přístavu, poznáte něco z elegance a luxusu kosmopolitního období, které byly pro město typické na konci 19. a začátku 20. století. Většina architektury z této doby na Corniche stále stojí, i když dnes je silně zchátralá. K nejslavnějším pamětihodnostem zde patří mešita Abú Abbáse al-Mursího s mnoha kopulemi a historické hotely Steigenberger Cecil Hotel a Paradise Inn Windsor Palace Hotel (níže). Kdysi představovaly nejvýznamnější adresy a oba se objevují v klasických románech Alexandrijský kvartet  od Lawrence Durrella. Hotel Cecil v dobách jeho slávy hostil spisovatelku Agathu Christie, během II. světové války Britskou tajnou službu a Winstona Churchilla, a také oblíbenou egyptskou zpěvačku Ummu Kulthum.

 

Vydejte se do Katakomb Kom el-Shuqqafa

16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii 3

Katakomby Kom el-Shuqqafa jsou vytesány do skály na jižním svahu kopce ve čtvrti Carmous. I když pocházejí ze 2. stol. n.l., nabízejí obdivuhodný příklad typického alexandrijského spojení egyptského a řecko-římského stylu. Objeveny byly v roce 1900 (díky oslu, který do nich spadl) a skládají se z několika úrovní komor pro sarkofágy a loculi (pohřebních přihrádek). Spirálové schodiště vede dolů do země až k hlavní rotundě. Napravo se nachází hlavní pohřební komora a pohřební kaple s 91 loculi, z nichž každé mohlo pojmout 3-4 mumie. Nalevo je velká místnost známá jako Triclinium Funebre, která sloužila k hostinám na počest zemřelých.

Adresa: El-Nasareya Street, Carmous

 

Pevnost Qaitbey

Když půjdete po nábřežní Corniche ve Východním přístavu směrem na západ, dostanete se k citadele Qaitbey. Představuje jakousi – ač slabou – náhradu starověkého majáku na ostrově Faros (jednoho ze 7 divů starověkého světa), který zbořilo silné zemětřesení v roce 1303, přičemž tato pevnost střeží Alexandrii od roku 1480. Pevnost Qaitbey (úvodní foto) nechal postavit mamlúcký sultán Al-Ašraf Kajtbáj (Qaitbey) ve snaze opevnit významný egyptský přístav před útoky; na její stavbu byly použity ruiny ze zříceného majáku. Uvnitř si můžete prohlédnout sérii komor s kamennými zdmi a vylézt na střechu, která skýtá výhled na Středozemní moře.

Adresa: Corniche, východní přístav

 

Okrsek Kom el-Dikka

Nikdo příliš nevěnoval pozornost hromadě starověkých sutin v centru Alexandrie, dokud v se 60. letech 20. století nerozhodli pro vyčištění lokality pro stavbu bydlení. S pokračujícími pracemi byla v okrsku známém jako Kom el-Dikka (v překladu „Hromada sutin“) vynesena na světlo celá pokladnice starověkých ruin včetně malého římského divadla. Dnes lokalita tvoří menší archeologický park s pozůstatky z řecko-římského období Alexandrie. Kromě divadla jsou k vidění zbytky ptolemaiovského chrámu, římských lázní a různých vil z římského období. Vykopávky ve Vile ptáků odhalily zachovalé mozaikové podlahy z 3. století, které byly ponechány na místě.

Adresa: Yousri Street, Alexandrie

 

Pompeiův sloup

Ve čtvrti Carmous nedaleko Katakomb Kom el-Shuqqafa se nachází kopec posetý zbytky starověkých zdí, architektonickými fragmenty a sutí, a také zde stojí jediný neporušený starověký monument v Alexandrii. Pompeiův sloup se tyčí mezi ruinami starověkého Serapeionu (Serapidova chrámu), který kdysi sloužil k uložení řady rukopisů patřících Velké alexandrijské knihovně. Sloup z červené asuánské žuly s korintskou hlavicí je vysoký téměř 27 m a ve skutečnosti nemá s Pompeiem nic společného;  byl vztyčen v roce 292 n.l. na počest císaře Diokleciána, který poskytl jídlo obyvatelům hladovějícím po obléhání města. Pod ním můžete spatřit pouze neúplné zbytky Serapeionu, ale je možné sestoupit po schodech do podzemní části s komorami.

Adresa: Abu Mandour Street, Carmous, Alexandrie

 

Potápění k podmořským ruinám 

16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii 4

Na rozdíl od oblíbeného potápění v Rudém moři nepřináší potápění u Alexandrie pestrobarevné korálové útesy ani hojnost ryb, zato jsou vody ve Východním přístavu bohaté na starověké ruiny. Potápěčům nabízí Alexandrie jedinečnou příležitost se potápět mezi převrácenými sochami a sloupy starověkého města. Je však třeba pamatovat na to, že viditelnost je zde nízká. Podmořským archeologům přitom moře u pobřeží v nedávných letech vydalo spoustu pokladů. Severovýchodně od města v Abúkírské zátoce archeologové nalezli přístavní město Herakleion-Thonis a vynesli na hladinu mnoho artefaktů, které jsou dnes vystaveny v alexandrijských muzeích. V současnosti rekreační potápění většinou probíhá kolem Východního přístavu. Nejoblíbenější lokalita dostala (pochopitelnou) přezdívku „Kleopatřin palác“ a skutečně zde kdysi stál palác (ačkoli se už nedozvíme, zda tady slavná vládkyně skutečně pobývala). Na místě můžete vidět spoustu sfing a zřícených sloupů, což představuje fascinující zážitek pod hladinou.

 

Národní muzeum v Alexandrii

Národní muzeum v Alexandrii je nezbytnou zastávkou, pokud se chcete seznámit s rozsáhlou historií legendárního města. Uvnitř naleznete sbírky, které Vás provedou od dob faraonů (ve sklepě), přes helénistické vrcholné období, kdy Alexandrii a Egyptu vládla ptolemaiovská dynastie pocházející od Alexandra Velikého (v přízemí), až k byzantskému a islámskému období (v 1. patře). Hlavní atrakci muzea však představují expozice v přízemí s artefakty a sochami pocházejícími z podmořských archeologických průzkumů potopeného města Herakleion-Thonis v Abúkírské zátoce. Muzeum odvádí skvělou práci a přivádí k životu starověkou Alexandrii včetně vynikajících kreslených map, které zobrazují, jak město mohlo vypadat, což návštěvníkům pomáhá pochopit měnící se tvář města.

Adresa: Tariq al-Horreya Street, Alexandrie

 

Zahrady Montaza

Zahrady Montaza, klidná oáza na východním okraji města, představují zelené útočiště s vysokými palmami, zastřiženými trávníky a kvetoucími rostlinami, které bylo kdysi nepřístupné všem kromě královského dvora a jeho přívrženců. Zdejší palác nechal vybudovat jako loveckou chatu v 90. letech 19. století chediv Abbas II. Hilmi, později ho podstatně rozšířil král Fuad I., který vybral palác Ras el-Tin jako rodinné letní sídlo. Výstředně navržený Palác Montaza s věžemi inspirovanými italskou Florencií a rokokovými ozdobami není přístupný veřejnosti, ale všichni se mohou procházet v jeho rozsáhlých zahradách, které představují vítaný kus přírody po dni stráveném v ruchu a shonu města. Na pobřežním konci parku se nachází malá pláž se stylovým mostem vedoucím na ostrůvek. Pokud budete potřebovat trochu klidu, výlet do Montazy je prostředek k obnovení zdravého rozumu, než se vrátíte zpět do vřavy vnitřního města. Zastavují zde minibusy mířící západním směrem po nábřežní třídě Corniche; cesta stojí 1-2 EGP podle toho, kde nastoupíte.

 

Dejte si večeři v některé z rybích restaurací v Alexandrii

Mnoho návštěvníků přichází do Alexandrie především proto, aby si pochutnali na vyhlášených čerstvých rybách a mořských plodech. K nejlepším oblastem s restauracemi podávajícími čerstvé ryby patří nábřeží, kde se můžete zároveň těšit z výhledů na moře, a dělnický okrsek  Anfushi s bludištěm uliček, ležící západním směrem od pevnosti Qaitbey a přístavu. Hned po západu slunce je Anfushi nejrušnější částí města, kde tradiční kavárny pokračují až na ulici a ve vzduchu se vznáší vůně vodních dýmek (šiša) a grilovaných ryb. Stojí za to však Anfushi prozkoumat více. Na ul. Qasr Ras el-Tin naleznete městské loděnice, zatímco o něco dále leží rušný městský rybí trh, který bývá vyhledávaným místem fotografů ráno, když je smlouvání v plném proudu.

 

Palác Ras el-Tin

Honosný palác Ras el-Tin byl kdysi letním útočištěm egyptských sultánů, když pouštní horko v Káhiře překročilo míru snesitelnosti. Také je místem, kde poslední egyptský král Farúk I. v roce 1952 oficiálně abdikoval a pak odplul z alexandrijského přístavu do exilu v Itálii (kde strávil zbytek života). Dnes palác používá egyptské námořnictvo, to znamená, že jeho velkolepé interiéry nejsou návštěvníkům přístupné, ale stačí si prohlédnout monumentální fasádu, kterou nejlépe uvidíte z vody v přístavu.

 

Nakupujte na v hlavním bazaru

Prostor hlavního bazaru (souq) v Alexandrii zabírá vedlejší ulice západně od nám. Midan Tahrir v centru města. Najdete zde vše od čerstvých plodin až po stříbrné cetky, ale popravdě řečeno, není toho moc, co by turisty zaujalo. Jedná se o místní bazar se skutečně výhodnými cenami, a spíše byste se sem měli vydat na procházku, abyste spatřili skutečný místní život. Celý prostor bazaru tvoří změť uliček, které se větví, a každá se specializuje na jiné výrobky.

 

Mešita Abu Abbas al-Mursi

Jedna z hlavních pamětihodností Alexandrie, mešita Abu Abbas al-Mursi, byla zbudována v roce 1796 nad hrobem súfistického světce Abu Abbase al-Mursiho z 13. století. Ten pocházel z města Murcia (ve španělské Andalusii), stal se velmi váženým náboženským vůdcem v Alexandrii a jeho učení je dodnes v zemi uznávané. Obří mešita v krémovém odstínu, která nese jeho jméno, představuje hlavní poutní místo pro věřící. Pro ostatní je hlavní atrakcí nádherná fasády mešity s vířícími vzory a motivy islámské kaligrafie. Pokud byste chtěli vstoupit dovnitř a prohlédnout si krásné sály zdobené mozaikami, je třeba mít skromné oblečení a vyzout se u vchodu.

Adresa: Mohammad Karim Street

 

Jednodenní výlet k válečným památníkům v El Alamein

Pustinou obklopené město El Alamein asi 112 km západně od Alexandrie představuje pozoruhodné místo v moderní historii. Na vyprahlém kusu pouště se odehrálo první rozhodující vítězství Spojenců za II. světové války během tažení do severní Afriky. Při kravých bitvách, které zde proběhly v říjnu 1942, bylo usmrceno nebo zraněno více jak 80 000 vojáků z různých zemí, k nimž patří Austrálie, Nový Zéland, Indie a Velká Británie (Spojenci), ale také Německo a Itálie (Osa). Dnes zdejší válečné památníky představují působivou připomínku 13 dní bojů, které si vyžádaly mnoho životů. Zajímavé muzeum El Alamein War Museum nabízí dobrý přehled o taženích u El Alamein a k vidění je zde mnoho vojenských memorabilií. Hřbitov Společenství (Spojenců) je krásně udržovaná pocta padlým se 7000 náhrobky v pravidelných řadách mezi udržovanými pouštními rostlinami. Severně od vesnice u pobřežní dálnice stojí mohutný Německý památník, kde je pohřbena většina ze 4500 padlých Němců, a dalších pár kilometrů na sever se nachází Italský památník, který zahrnuje maličké, ale zajímavé muzeum.

 

Navštivte Abúkír

Rybářská vesnička Abúkír, která leží na výběžku a ze všech stran ji chrání staré pevnosti, je vzdálena asi 24 km severovýchodně od Alexandrie, přičemž její slavná historie neodpovídá jejím dnešním rozměrům. Právě zde se 1. srpna 1798 odehrála bitva u Abúkíru, v níž britský admirál Nelson zasadil francouzskému loďstvu ničivou porážku. Zde také v roce 1799 Napoleon porazil početně převažující tureckou armádu. A také zde v roce 1801 britský generál Ralph Abercromby porazil zbytky francouzské armády, které vyhnal z Egypta. Pokud patříte k milovníkům historie, vojenská historie spojená s bitvami je dostatečným důvodem pro návštěvu lokality. Ale pro běžného turistu je asi hlavním důvodem k návštěvě příležitost ochutnat vyhlášené dary moře patřící k nejlepším v zemi. V Abúkírské zátoce naleznete spoustu skvělých rybích restaurací, kam v letních měsících míří mnoho místních obyvatel. Pochutnat si do sytosti darů moře a přitom pozorovat západ slunce nad Středozemním mořem představuje skvělé zakončení dne v Alexandrii.

 

Cavafy Museum (Kavafisovo muzeum) 

Jeden z nejslavnějších synů Alexandrie, Konstantin Kavafis (1863-1933), byl řecký alexandrijský básník, který se proslavil a získal uznání až po své smrti. Jeho byt na dnešní ul. Sharm el-Sheikh je poctou jeho životu a významnou atrakcí pro každého, kdo se zajímá o literaturu. Kavafis zde pracoval jako novinář a státní úředník, přičemž jeho poezie byla uznávána jen v úzkém kruhu alexandrijských spisovatelů (včetně anglického prozaika E.M. Forstera, který byl příznivcem Kavafyho literatury). Kavafisova poezie přitom krásně zachycuje mimořádně dlouhou a bohatou historii Alexandrie, především její helénistické počátky, takže se stal jednou z oslavovaných literárních postav města. V malém muzeu můžete spatřit jeho rukopisy a korespondenci.

Adresa: Sharm el-Sheikh Street, Alexandrie

Hlavní turistické atrakce Egypta

***

16 hlavních turistických atrakcí a aktivit v egyptské Alexandrii 5
Corniche

KDE SE UBYTOVAT

Mnohé z atrakcí Alexandrie leží kolem širokého nábřežního bulváru Corniche nebo v jeho okolí – Corniche se táhne několik kilometrů kolem pobřeží. Velké moderní luxusní hotely najdete severovýchodně od centra a památek, zatímco starší historické hotely a ekonomické hotely jsou v centru.

Luxusní hotely: na nábřeží u Corniche se tyčí Four Seasons Hotel Alexandria 5*  se spa v evropském stylu, dětským klubem, soukromou pláží, lákavými bazény a s restauracemi. Je to jeden z předních luxusních hotelů v městě. V této části naleznete také Hilton Alexandria Corniche 5*  s pozoruhodnými výhledy na Středozemní moře, wellness spa, fitcentrem, střešním bazénem a několika restauracemi. Pokud byste chtěli něco více v centru a přitom spojeného s historií, Steigenberger Cecil Hotel 4*  je legendární hotel v Alexandrii. Pochází z roku 1929 a byl místem, kde se ve vrcholném období zdržovali slavní a bohatí. Pokoje jsou královsky luxusní a celá instituce je prodchnutá historickým duchem.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: přímo na Corniche v centru stojí historický Paradise Inn Windsor Palace Hotel 4* pocházející z počátku 20. století. Pokoje směrem k moři i veřejné prostory nabízejí starosvětský půvab. Východně od centra je umístěn Romance Alexandria Corniche 4* s krásnými výhledy na moře, bazénem a soukromou pláží.

Ekonomické hotely: z mnoha ekonomických hotelů v Alexandrii patří Alexander the Great Hotel 3* k nejčistším a nejlépe spravovaným možnostem, s pěkně udržovanými pokoji rozumné velikosti, a přitom v centru.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY A VÝLETY

Jednodenní výlet z Káhiry: soukromý výlet z Káhiry do Alexandrie zahrnuje dopravu, vstupné a komentované prohlídky Katakomb Kom el-Shuaqqfa, římského divadla v okrsku Kom el-Dikka a pevnosti Qaitbey + oběd.

Jak se dostat do Alexandrie: mezi Káhirou a Alexandrií spousta vlaků jezdí, takže se sem snadno můžete vydat na jednodenní výlet z metropole Káhiry.

Hlavní sezóna: na rozdíl od většiny Egypta je hlavní sezóna v Alexandrii ke konci června, kdy to vypadá, jakoby sem zamířila za svěžím mořským vzduchem polovina Káhiry. V této době vrcholí také ceny v hotelích.