Hlavní turistické atrakce sardinského Cagliari

Hlavní turistické atrakce sardinského Cagliari 1

Sardinie ležící ve Středozemním moři představovala mezipřistání pro každého, kdo se plavil po moři, od Féničanů až po dnešní osobní lodě. Nepřekvapuje tedy, že každý zanechal svou stopu v metropoli Cagliari na jižním pobřeží ostrova.

Nejstarší část Cagliari je známá jako Il Castello a leží na svazích kopce zvedajícího se od přístavu. Bojovali o Pisánci, Janované a Španělé a útočili piráti na ni ze severní Afriky. Tradice obyvatel Cagliari a svědčí o bohatém dědictví, zatímco v architektuře se odrážejí vlivy různých období. Budova radnice obrácená čelem k přístavu kombinuje španělskou gotiku a italskou secesi, zatímco jinde ve městě naleznete neoklasicistické arkády a bašty, středověké věže, římské a středověké kamenné prvky a barokní kostely. Sardinie má vlastní jazyk, kterým místní lidé hovoří doma a s přáteli, ale každý kromě toho umí italsky (a často také anglicky). Ostrov má rovněž svou kuchyni, takže si nenechte ujít některý z místních pokrmů; najdete je zvýrazněné v menu. Díky tomu všemu je Cagliari a další atrakce jižního pobřeží Sardinie pro turisty tím atraktivnější.  

 

Bastione San Remy 

Hlavní turistické atrakce sardinského Cagliari 2

Vaši prohlídku Cagliari začněte výstupem po mramorových schodech v Passeggiata Coperta (nebo výtahem zdarma) z nám. Piazza della Costituzione k památníku Bastione San Remy (“Bašta sv. Remigia”). I když tato a další bašty, jako je vyšší Bastione Santa Caterina, byly vybudovány na obranu čtvrti Il Castello, pisánské a janovské pevnosti a krátce sídla rodu Savojských, dnes skýtá jedinečné místo s výhledy do daleka. Jedná se o perfektní místo, kde se můžete zorientovat výběrem orientačních bodů: přístav, čtvrť Marina dole, zelený okrsek Villanova nalevo a bazilika Nostra Signora di Bonaria na kopci.

 

Katedrála (Duomo)

Centrální fasáda katedrály Santa Maria (Duomo)  představuje restaurační katastrofu z 30. let. Původní románská fasáda byla v roce 1722 nahrazena tehdy módní barokní výzdobou. O dvě staletí později ji restauratéři strhali s očekáváním, že najdou originál. Nenašli však pod ní nic, a tak povrch zakryli ubohou imitací románské fasády. Zajímavější jsou zrestaurované zdi z 13. století nalevo a na zvonici (campanile), kde můžete najít recyklované kusy kamene z předkřesťanské a římské hrobky (z nichž jeden je zabudovaný „vzhůru nohama“). Hned za vstupem kolem vchodu jsou umístěny dvě poloviny kazatelského pultu z katedrály v Pise, sochařského mistrovského díla z 12. století věnovaného Cagliari poté, co bylo doma nahrazeno novým. Všimněte si žáby vytesané do reliéfu, což je „podpis“ pisánského mistra 12. století Maestra Guillerma (stavitele šikmé věže v Pise). V katedrála naleznete také další umělecké a historické poklady, jako je nádherné stříbro v malé gotické kapli a 2 kryptách (zavede Vás tam schodiště) obsahujících ostatky téměř 200 raně křesťanských mučedníků vykopané ve starém kostele San Saturno a označených za svaté. Podívejte se také nahoru, kde můžete obdivovat krásný strop krypty.

Adresa: Piazza del Palazzo, Cagliari

 

Il Castello – staré město

Brána ve staré věži Torre dell’Aquila nad Bastione San Remy vede do úzké hlavní ulice v Il Castello, což je bludiště s klenutými průchody, strmými uličkami a schodišti. Přímo před Vámi na terasovitém nám. Piazza del Palazzo stojí katedrála Santa Maria (Duomo) vybudovaná Pisánci v roce 1312. Na vyšší terase spatříte Palazzo Arcivescovile („Arcibiskupský palác“) a dlouhou fasádu Palazzo Reggio („Královského paláce“), kde panovnický rod Savojských žil poté, co Napoleon obsadil Turín. Dobrý způsob, jak si prohlédnout strmé ulice a uličky, a také rychle navštívit řadu atrakcí, představuje prohlídka Cagliari na segwayi. Prohlídka dlouhá 2,5 hodiny s informativním audio komentářem Vás provede kolem Bastione San Remy, katedrály, okrsku Marina, Veřejných zahrad a ulicemi okrsku Castello, kde si uděláte zastávku na občerstvení na vyhlídkové terase.

 

Archeologické muzeum

Na vzdáleném konci nám. Piazza del Palazzo vede oblouk na nám. Piazza dell’Indipendenza, kde naleznete Torre San Pancrazio („Věž sv. Pankráce“), strážní věž z roku 1305 vybudovanou na obranu staré bašty. Když půjdete dál, za dalším obloukem se otevírá nám. Piazza Arsenale s Národním archeologickým muzeem (Museo Archeologico Nazionale). Krásné punské, řecké a římské sbírky jsou velmi dobře interpretované, ale hlavním důvodem pro jeho návštěvu je spousta informací o Sardinii. Naleznete zde působivou sbírku starověkých prací ze zlata, bronzových soch a dalších pokladů nalezených v nuraghi, tajemných kamenných kulatých stavbách nacházejících se po celé Sardinii. Muzeum skýtá neocenitelný přehled, díky kterému dávají zdejší atrakce mnohem větší smysl, a otevírá okno do života lidí, kteří tu žili před více jak 3000 lety.

Adresa: Piazza Arsenale, Cagliari

 

Nora – archeologická lokalita starověkého města

Na úzkém poloostrově asi 32 km jižně od Cagliari nedaleko plážového resortu Pula naleznete rozsáhlé zbytky fénického sídla Nora, které později převzali Kartáginci a po nich Římané. Na fóru, v lázních, chrámech, ulicích, na zdech, základech vil a dobře zachovalých mozaikových chodnících naleznete svědectví o těchto kulturách, takže se jedná o muzeum sardinského starověku pod širým nebem a na svém původním místě. Římský amfiteátr je tak dobře zachovalý, že se v něm dodnes konají koncerty. Lokalita je velká a chůze po ní místy namáhavá, takže si vezměte pevné boty a počítejte s min. 2 hodinami. Nedaleký kostel Sant’Efisio v byzantském stylu byl vybudován v roce 1089 na místě, kde byl v roce 303 n.l. světec sťat Římany. Při Festivalu svatého Efisia (1.-4. května) sem pestrý průvod několika tisíc poutníků v kostýmech z 16. a 17. století přináší sochu světce z Cagliari.

 

Torre dell’Elefante – Sloní věž

Mnohé části středověkých hradeb byly strženy, některé kvůli budování novějších bašt, ale jedna impozantní věž a brána se dochovaly coby vstup do čtvrti Il Castello. Nejjednodušší způsob, jak se k nim dostat, je z Piazza Yenne, velkého náměstí na horním konci široké třídy Largo Carlo Felice. Jeďte nahoru výtahem za kostelem Santa Chiara a nahoře jděte rovnou ke Sloní věži (Torre dell’Elefante). Věž byla součástí opevnění, které bylo vybudováno ve spěchu na ochranu Il Castella před Aragonci, jež zaútočili na Sardinii ze Španělska. Spolu s kamenným slonem, podle něhož byla věž pojmenována, se podívejte také na erby starých rodů včetně mocných Viscontiů ze severní Itálie. V bráně je dodnes umístěna původní padací mříž z roku 1307. A proč slon? Uslyšíte tolik vysvětlení, kolik je průvodců, ale nikdo to neví jistě.

 

Trh San Benedetto

Abyste zahlédli něco z místního života, a také si prohlédli obrovskou škálu darů moře, která na Vás čeká v menu zdejších restaurací, vydejte se ráno na hlavní městský trh, do kryté tržnice Mercato di San Benedetto. Na jednom z největších a nejlepších rybích trhů v Itálii, který zabírá celé jedno patro, uvidíte sezónní produkty úrodného ostrova. Podívejte se především na ovčí sýry, kterými je Sardinie proslulá, a na těstoviny specifických tvarů, které si můžete koupit jako suvenýr domů. Jedná se o dobré místo, kde nabrat zásoby na jednodenní výlet s piknikem.

Adresa: Via Francesco Cocco Ortu 50, Cagliari

 

Marina – okrsek

Široká ulice Via Roma vede kolem rušného přístavu, kde kotví osobní lodě v samém srdci města. Roh naproti vlakovému nádraží ohraničuje zdobená budova radnice a vedle ní leží široká třída Largo Carlo Felice stíněná stromy, která mírně vstoupá k nám. Piazza Yenne. Nad ním se tyčí bašty ve čtvrti Il Castello a naproti kolem Il Castello vede Via G Manno, nákupní a obchodní ulice známá také jako Costa, k nám. Piazza della Costituzione. Z tohoto náměstí volně klesá Viale Regina Elena až k přístavu a ohraničuje přitom okrsek Marina.

 

Santuario di Bonaria – bazilika

Na vrcholu kopce jihovýchodně od města stojí bazilika Panny Marie di Bonaria, hlavní pamětihodnost, kterou uvidíte z Bastione San Remy. V kostele je umístěna uctívaná socha, která prý zastavila bouři včas, aby zachránila posádku španělské lodi, co ztroskotala v sardinském zálivu nedaleko Cagliari v zimě roku 1307. Menší španělský gotický kostel pochází ze 14. století a pozdější neoklasicistická bazilika byla vybudována v 18. století. V muzeu baziliky spatříte votivní dary a archeologické nálezy.

Kde: San Bonario, Cagliari

 

Římský amfiteátr a cisterna

Z bašt nedaleko muzeí uvidíte římský amfiteátr pocházející z konce 1. století a umístěný v přirozené oblině ve skalnatém svahu. Je to nejvýznamnější římská památka ve městě, a když není zavřená kvůli archeologickému výzkumu či restauračním pracem, používá se ke koncertům a představením. Když probíhají práce, je někdy možné se sem podívat s průvodcem. V blízkosti amfiteátru, ale přístupný pouze přes Botanickou zahradu, je další, méně obvyklý pozůstatek starověku. Tunely vedou do svahu kopce a otevírají se do gigantické římské cisterny. Komora ve tvaru zvonu měla nahoře otvor, kterým se dovnitř dostávala voda, jež byla v cisterně skladována.

Adresa: Viale Buon Cammino, Cagliari

 

Villanova – čtvrť

Budete-li si přát klidnou změnu po návštěvě všech historických památek, vydejte se do pěkného okrsku Villanova pod Baštou Svatého Remigia a starými městskými hradbami. Jeho úzké ulice vedou pod hradbami a vinou se do kopce, někde i se schodišti, ohraničené zrestaurovanými historickými domy a maličkými zahradami. Díky kavárnám a restauracím se jedná o lokalitu vhodnou ke klidným procházkám, kde za pozornost stojí kostely San Giacomo a San. Domenico (podívejte se dovnitř na jejich ambity). Pestrá ulice San Saturnino je proslulá svým streetartem, zatímco kulturní centrum Exma často nabízí výstavy umění. Obchody a elegantní butiky najdete na ul. Via Sulis blízko hradeb. Je to sice jedna ze čtyř čtvrtí starého města, ale potkáte zde méně turistů.

 

Muzeum v Citadele

Muzeum v bývalé baště, Cittadella dei Musei, zahrnuje několik dalších. Z nich pro turisty nejzajímavější je Národní galerie umění, které vystavuje nádherné zlaté a vyřezávané oltářní obrazy ze zničených barokních kostelů v Cagliari (město bylo silně poškozeno bombardováním za II. světové války, které srovnalo se zemí také několik kostelů). Komplex zahrnuje rovněž neobvyklé Muzeum anatomických vosků (Museo Delle Cere Anatomiche) spolu s muzeem věnovaným umění Thajska. Muzeum anatomických vosků není to, co byste od muzea voskových figurín mohli očekávat: je plné pečlivých voskových rekonstrukcí různých ústrojí lidského těla; pro některé návštěvníky je to fascinující, zatímco pro jiné trochu znepokojivé.

Adresa: Piazza Arsenale, Cagliari

 

Jednodenní výlet na pláže v Costa Rei

Méně než 50 km od centra města se můžete opalovat na krásném oblouku pláže na jižním pobřeží mysu Capo Carbonara. Jen o něco dále, za městečkem Villasimius, si můžete vybírat z několika dlouhých pláží s bílým pískem na Costa Rei („Králově pobřeží“). Nedaleko Villasimius leží pláže Porto Giunco a Punta Molentis omývané mořem v měnících se odstínech zelené a modré, takže připomínají Karibské moře. Další menší pláže leží v zátokách mezi výběžky Cabo Carbonara. Za slunečného dne najdete volné místo spíše na delších plážích na Costa Rei, které patří k nejlepším na Sardinii. Stojí zde sice také pár hotelů, ale pobřeží je jinak mnohem méně rozvinuté a okolní krajinu tvoří svahy kopců porostlé mandloněmi a olivovníky.

Hlavní turistické atrakce Sardinie

***

Hlavní turistické atrakce sardinského Cagliari 3
Passeggiata Coperta

KDE SE UBYTOVAT

Doporučujeme následující hotely nacházející se na pohodlném místě v blízkosti předních atrakcí a aktivit Cagliari:

Luxusní hotely: v tichém rezidenčním okrsku jen kousek pěšky od římského amfiteátru a atrakcí v historickém centru naleznete Hotel VIlla Fanny 4*, který nabízí luxusní prvky, jako jsou matrace s měkkým povrchem, kvalitní povlečení, vyhřívané sušáky na ručníky a zvukově izolované pokoje. Hotel stojí v pěkné zahradě a snídaně je v ceně. Hotel Nautilus 3* má stylově vyzdobené pokoje s balkony shlížejícímí na pláž v Poettu, oblíbeném okrsku kolem Mariny. Snídani v ceně si můžete dát buď v hotelové restauraci, nebo v kavárně u pláže. Hotel nabízí bezplatné zapůjčení jízdního kola, takže hosté mohou vyrazit po pobřežní stezce nebo poznávat atrakce města.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: v samém srdci čtvrti Marina, s bezplatným parkováním v podzemí a v blízkosti obchodů a atrakcí, se nachází Hotel Regina Margherita Cagliari 4*. Pokoje v současném stylu jsou pěkně vyzdobené a některé jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Pouze 3 minut pěšky od vlakového nádraží a dopravy na letiště se nalézá Hotel Flora 4* vzdálený necelých 10 minut od Torre dell’Elefante a botanické zahrady a 5 minut od restaurací. Výzdoba je eklektická a pokoje jsou vybaveny víceproudovými sprchami. Současný T Hotel 4* je umístěn v 15patrové proslené věži s výhledy na město a moře. Stojí naproti divadlu a jeho poloha je praktická pro prohlížení pamětihodností. Parkování je zahrnuto v ceně ubytování a k dispozici je obchodní centrum.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: La Terrazza 2* jen pár kroků od starého města nabízí klimatizované pokoje s chladničkou. Hotel je v noci tichý, přestože stojí v centru a v blízkosti ulic s restauracemi. Tradiční sardinský dům z 19. století můžete poznat, když se ubytujete v krásně modernizovaném Arcobaleno Rooms 3*. Hotel přímo v okrsku Marina, obklopený restauracemi, obchody a atrakcemi, skýtá služby concierge na rezervaci míst v restauracích, prohlídek a výletů, a také promyšlený luxus a dekorativní doteky.

Akční nabídka ubytování: