7 divů Řecka

7 divů Řecka 1

Starověká řecká kultura se od starověku v průběhu historie rozšířila do celého světa, přičemž Řekové vybudovali některé úžasné stavby. Několik se jich dochovalo do dnešního dne, abychom je mohli obdivovat.

V průzkumu mělo 15 000 Řeků příležitost hlasovat pro 7 divů Řecka podle své volby. Celkem bylo nominováno 18 památek na řeckých ostrovech a pevnině. Každý účastník mohl hlasovat maximálně pro 7 pamětihodností. Níže uvedený seznam představuje místa s nejvyšším počtem hlasů. Akropole a Meteora byly v anketě jasnými vítězi: uvedlo je 9/10 dotázaných.

  1. Akropole 
  2. Meteora
  3. Delfy
  4. Knóssos
  5. Divadlo v Epidauru
  6. Kláštery na hoře Athos
  7. Poseidonův chrám

Další nominovaní kandidáti: chrám Agia Sofia v Soluni (Thessaloniki), Diův chrám v Olympii, staré město Rhodos, Korintský průplav, klášter (sv. Jana Teologa) na ostrově Patmos, Panathénský stadion, větrné mlýny na Mykonosu, město Mystras, klášter Moni Agios Taxiarchis, Eupalinův tunel a vodní hrad Bourtzi. 

Všechny určitě stojí za návštěvu a nabízejí fantastické seznámení s řeckou historií a kulturou. Nejslavnější je sice Akropole a Meteora, ale také Knóssos na Krétě je často navštěvován turisty. Delfy, Epidaurus a Poseidonův chrám představují oblíbené cíle pro jednodenní výlety z Athén a nabízejí komentované prohlídky. Kláštery na hoře Athos jsou dostupné autem ze Soluně (Thessaloniki), druhého největšího města v Řecku

 

Akropole

Akropole je jedna z nejslavnějších památek v Řecku. Naleznete zde budovy, jako je chrám Parthenon, Erechtheion, Dionýsovo divadlo, Starý chrám Athény, Propylaje  a další. Každoročně sem přicházejí miliony turistů, aby spatřili výborně zachovalé ikonické stavby z dob starověkého Řecka. Většina budov pochází z 5. stol. př.n.l.. 

 

Meteora

Meteora je lokalita, kde najdete několik klášterů vybudovaných na vrcholcích skalních formací. Od roku 1988 je Meteora na seznamu památek UNESCO a do dnešního dne je 6 klášterů aktivních. Celkem je zde 24 klášterů vybudovaných asi 400 m nad zemí. První klášter byl patrně postaven kolem roku 1340, ale už v 11. století do této oblasti mířili asketové a poustevníci. Ve 14. století zde stále více mnichů hledalo útočiště kvůli nepokojům ve východní části země kolem Athosu

 

Delfy

Delfy (úvodní foto) je lokalita, kterou starověcí Řekové považovali za střed světa, který byl označen kamenným sloupem nazývaným omfalos. Měla zde svoji věšteckou stoličku Pýthie, která dávala odpovědi při důležitých rozhodnutích a rady do budoucnosti. Podle legendy byly Delfy místem, které Zeus označil za střed Země (Gaia). Dnes se jedná o oblíbený cíl komentovaných prohlídek z Athén, kde mohou návštěvníci vidět jednu z nejvýznamnějších lokalit starověkého Řecka. 

 

Knóssos 

7 divů Řecka 2

Knóssos je jedna z nejslavnějších atrakcí Kréty, kdysi politické a náboženské centrum minojské kultury. Jedná se o největší archeologický nález z doby bronzové v Řecku. Lokalita byla vybudována zhruba ve stejné době jako pyramidy v Egyptě. Byly zde nalezny nápisy písmem podobným hieroglyfům, které však nikdo zatím nedokázal přečíst. Mnoho tajemství stále obklopuje Knóssos a lidi, kteří v něm žili. Je to velmi zajímavé místo, takže jeho komentovaná prohlídka je důležitá pro to, abyste se dozvěděli více o jeho pozadí a udělali si představu o jeho významu.

 

Divadlo v Epidauru

Epidaurus bylo starověké město v Saronském zálivu, které bývalo významným centrem obchodu. Dochovalo se divadlo v Epidauru, gigantická stavba často uváděná jako nejlépe zachovalé a nejkrásnější z řeckých divadel vůbec. Odborníci tvrdí, že má vynikající akustiku a estetiku. Jeho stavbu je možné zařadit do 4. stol. př.n.l. a divadlo mělo maximální kapacitu 13 000- 14 000 diváků. Dnes zde mohou návštěvníci příležitostně zhlédnout představení nebo drama ze starověku.

 

Kláštery na hoře Athos

Athos je posvátná hora a poloostrov v severním Řecku, která je rovněž na seznamu památek UNESCO. Nachází se zde celkem 20 klášterů tvořících autonomní stát pod řeckou správou, v němž smí žít pouze mniši. Pro návštěvníky je obzvlášť krásné plavit se na lodi kolem poloostrova a prohlédnout si kláštery z této perspektivy. Z klášterů je 17 řeckých ortodoxních, ale kromě nich jsou zde další ortodoxní (pravoslavné) kláštery: 1 ruský, 1 srbský a 1 bulharský.

Chaldiki – region na severu Řecka

Poseidonův chrám

Poseidonův chrám se nachází na krásném místě na mysu Sounion asi 70 km jižně od Athén. Už v 7. stol. př.n.l. zde patrně stál chrám zasvěcený Poseidonovi, ale starý chrám byl zničen kolem roku 470 př.n.l.. Dnešní chrám pochází z roku 440 př.n.l.. Během starověku byl Poseidonův chrám první významnou stavbou, kterou Athéňané viděli při návratu domů na lodi. Dnes se sem snadno dostanete z metropole: z konečné autobusů KTEL v Athénách jezdí přímý autobus a cesta trvá asi 2 hodiny. 

Další archeologické lokality v Řecku

Starověké divy v Řecku

Kromě Diovy sochy v Olympii a Rhodského kolosu je možné uvést také 3 následující divy starověku, které byly součástí řeckého světa: Artemidin chrám v Efezu, Mauzoleum v Halikarnassu (obojí v dnešním Turecku) a Maják v Alexandrii (Egypt). Žádný z nich se sice do dnešního dne nedochoval, ale všechny byly pozoruhodná architektonická díla vybudovaná Řeky. Patrně byly dobře známé v celém tehdejším světě i mimo starověké Řecko.

Akční nabídka ubytování zde